tildeling

Vil gjøre overgang fagskole til bachelor lettere

Sju prosjekter har fått midler til å lage overgangsordninger for fagskolestudenter som vil gå videre og ta en bachelorgrad.

Milder fra Diku skal bidra til å bygge ned barrierene mellom høyere yrkesfaglig utdanning på den ene siden og universiteter og høgskoler på den andre.
Publisert

Tildelingen av midler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har som mål bygge ned barrierene mellom fagskole på den ene siden og universiteter og høgskoler på den andre.

Det kom inn 12 søknader på til sammen 14 millioner kroner. Nå er tildelingen gjort og sju prosjekter fikk til sammen 7,5 millioner.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), i samarbeid med Fagskolen i Hordaland, er en av de sju som har fått midler. De skal brukes på et digitalt realfagskurs for fagskoleingeniører som vil gå videre med en ingeniørutdanning på HVL.

HVL: Vil løse opp i barrierene

Dekan Jens Kristian Fosse ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved HVL sier at de i mange år har jobbet med overgangen fagskole til høgskole.

Dekan Jens Kristian Fosse ved HVL.

— Manglende realfagskunnskaper har vist seg å være en barriere som hindrer mange fagskolestudenter i å kunne fortsette på en bachelor i ingeniørfag. Det har vært gjort mange forsøk med ulike realfagskurs, men nå vil vi skreddersy et digitalt tilbud for denne gruppen, sier Fosse.

Han sier at HVL har fått midler fra Diku tidligere for å tilby desentrale og fleksible ingeniørløp, men at at de ikke har fått nok studenter, blant annet på grunn av manglende realfagskunnskaper.

— Vi har et veldig godt samarbeid med fagskolen, så alt ligger til godt rette for at flere fagskolestudenter kan kvalifisere seg. Vi har studieprogrammene klare og håper at et slikt realfagskurs kan løse litt opp i barrieren disse studentene opplever, sier han.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Kan gå begge veier

Diku-direktør Harald Nybølet er glad for den store interessen for å finne overgangsordninger, og at mange fagområder er representert.

— Å finne gode overgangsordninger mellom utdanninger er viktig for å sikre forutsigbarhet for studentene, sier han.

– Det er positivt at flere søkere utforsker overgangsordninger begge veier, både fra og til høyere yrkesfaglig utdanning. Enkelte søkere har også knyttet til seg eksterne samarbeidspartnere, for å sikre god arbeidslivsrelevans, sier Nybølet.

Disse fikk tildeling:

  • «Livslang læring i oppvekstsektoren»: Fagskolen AOF Norge i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.
  • «Utvikling av eit nett- og samlingsbasert realfagskurs for fagskuleingeniørar»: Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Fagskolen i Hordaland.
  • «Overgang fra 2-årig IT-drift TISIP til Bachelor i DIGSEC ved NTNU»: Fagskolen TISIP sammen med NTNU.
  • «Fagskole som inngangsbillett til høyere utdanning i Helse-, sosial- og velferdsfag»: Fagskolen AOF Norge i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.
  • «Overgangsordninger mellom Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania for teknologiske fag».
  • «Praksis og teori: Overgangsordning for bærekraftig utdanning»: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i samarbeid med Frelsesarmeens offisersskole AS.
  • «Produktdesign – Fra Fagskolen Kristiania til OsloMet».
Powered by Labrador CMS