ekspertgruppe med ny rapport om fn sine bærekraftsmål

Vil ha bærekraft inn i all utdanning. — Enorm påvirkningsmulighet

Professor Dag O. Hessen er en av fjorten uavhengige eksperter som står bak en ny rapport om hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål. Han mener at elementer av bærekraft bør inn i alle utdanningsløp.

— I vestlige land tar rundt halvparten av ungdomskullene høyere utdanning. Det ligger en enorm påvirkningsmulighet her — i ordets beste forstand, sier Dag O. Hessen.
Publisert Oppdatert

FNs mål for bærekraftig utvikling er FNs felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Unesco har nylig lansert en ekspertrapport om bærekraftsmålene i samarbeid med Universitetet i Bergen om dette. Bak rapporten står et internasjonalt panel med fjorten uavhengige eksperter. Blant dem er den norske professoren og forfatteren ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen.

Ekspertgruppen mener at nå som 2030 er mindre enn et tiår unna, er det avgjørende å tenke kritisk og handle raskt. Hvis verden skal nå bærekraftmålene (SDG), bør bærekraft bli en kjerneaktivitet og målsetning for universiteter og høgskoler, mener de.

Dag O.Hessen mener universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner må være i forkant av den globale overgangen mot bærekraftmålene, gjennom utdanning, forskning og samhandling med storsamfunnet.

— Hvorfor peker dere i ekspertgruppen så tydelig på universitetene og høgskolene?

— Jeg mener det er ganske åpenbart. Universitetene og høgskolene har alltid stått i bresjen for å komme med nye ideer og løsninger. I vestlige land tar rundt halvparten av ungdomskullene høyere utdanning. Det ligger en enorm påvirkningsmulighet her — i ordets beste forstand, sier Hessen til Khrono.

— Utfordrer dette autonomi og frihet? Tvert imot

Hessen peker på at de høyere utdanningsinstitusjonene også er tunge forskningsinstitusjoner.

— Både forskning og undervisning er en del av løsningen på de store problemene knyttet til bærekraftsmålene. Universitetene og høgskolene bør være tunge rådgivende institusjoner i samfunnet også. Denne rapporten har ambisjoner om at utdanningsinstitusjonene skal gjøre mer enn bare å feie for egen dør. De bør også drive med faglig rådgivning og veiledning i viktige spørsmål av denne typen, sier han.

— Hva kan og bør universitetene her hjemme gjøre raskt?

— Det gjøres mye allerede. Men det trengs en større bevisstgjøring både internt og eksternt. Kanskje kan dette settes mer i system. Man må få på plass systemer som gjør at man kan jobbe tverrfaglig. Det er vanskelig å få til ordninger som fremmer dette, derfor får man ofte en silotankegang, sier han.

Hessen mener at elementer av bærekraft bør inn i alle utdanningsløp.

— Det er viktig med bevisstgjøring. UiO hadde nylig en klimastrategidebatt. Man kan se for seg at lignende problemstillinger blir reist her. Utfordrer dette autonomi og frihet? Jeg vil si tvert imot — nettopp fordi universitetene har en fri, uavhengig og samfunnskritisk rolle. Så skal selvfølgelig ikke dette erstatte den frie, langsiktige forskning og kjerneoppgavene, sier han.

Høyere utdanningsinstitusjoner i en unik posisjon

Ekspertgruppen, som heter Global Independent Expert Group on the Universities and the 2030 Agenda (EGU2030), understreker behovet for at universitetene blir mer åpne institusjoner som kan innlemme ulike kulturer og kunnskapssystemer og innta en mer demokratisk tilnærming til kunnskapsdeling.

Det oppfordres til en mye sterkere tilstedeværelse i samfunnet gjennom bevisstgjøring, oppsøking og partnerskap.

En digital presentasjon av rapporten vil finne sted på SDG-konferansen arrangert av Universitetet i Bergen 9. februar, og hele UNESCO-rapporten vil snart bli tilgjengelig på nett. Det digitale arrangementet vil være åpent for alle, og påmelding er gratis.

Anbefalingene vil bli diskutert videre under et offisielt lanseringsarrangement på Unescos tredje verdenskonferanse for høyere utdanning, som holdes i Barcelona, 18.-20. mai 2022.

«Vårt håp er at denne rapporten vil fungere som et teoretisk grunnlag som oppmuntrer ledere og interessenter i høyere utdanning til å tenke kritisk og handle raskt til støtte for 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Det er vår overlevelse og felles fremtid som står på spill», fastslår Stefania Giannini, Unescos assisterende generaldirektør for utdanning i forordet til rapporten.

Powered by Labrador CMS