Sommar i Khrono

Vil ha eit eige fakultet for lærarutdanning ved NTNU

Det står ein del arbeid att før NTNU er éin einskapleg institusjon, meiner professor Jørgen Klein.

Jørgen Klein er klar for sommaren. Her utanfor EC Dahls stiftelse, som no husar Institutt for lærerutdanning på Campus Kalvskinnet i Trondheim
Jørgen Klein er klar for sommaren. Her utanfor EC Dahls stiftelse, som no husar Institutt for lærerutdanning på Campus Kalvskinnet i Trondheim
Publisert

— Kva er det viktigaste du har gjort dette studieåret?

— Eg har vore redaktør for ei bok om forsking på utanlandspraksis for lærarstudentar, som om kort tid kjem på Universitetsforlaget.

— Kva er dei største utfordringane på arbeidsplassen din neste studieår?

— NTNU har framleis store utfordringar med å bli ein einskapleg institusjon etter fusjonen for nokre år sidan. På mitt institutt (Institutt for lærarutdanning) er det nesten 500 tilsette, noko som er uhensiktsmessig stort på nivå tre i organisasjonen og det burde etter alle solemerke vore eit eige fakultet.

Fakta

Sommar i Khrono

I sommar kan du bli kjend med ulike folk som er knytte til universitets- og høgskuleverda.

Khrono har stilt alle dei same spørsmåla om politikk og kvardag, utfordringar og ferie.

  • I dag møter du Jørgen Klein. Han er professor ved Institutt for lærarutdanning ved NTNU.

— Kor mykje er du på heimekontor no etter pandemien?

— Veldig lite på heimekontor.

— Kva er dei største utfordringane i akademia framover, slik du ser det?

— Det kan verka som finansiering av den frie forskinga kjem til å verta utfordrande framover, noko vingeklippinga av forskingsrådet kan tyda på.

— Kva var det første du ville ha gjort om du var forskings- og høgare utdanningsminister for ein dag?

— Eg er sjeleglad for at eg ikkje er minister, men meir tillit til institusjonane ville vorte prioritert.

— Kva skal du gjera sommar?

— Eg skal bada i Mjøsa, sykla i Trysilfjellet og drikka øl i Göteborg.

— Kva bør Khrono verte betre til?

— Eg synest Khrono er vorte veldig bra, spesielt etter at det har kome meir stoff om det som skjer utanfor ring 3. Hald fram slik!

Powered by Labrador CMS