Nederland

Vil ha mindre engelsk og mer nederlandsk mål på campus

Den nederlandske regjeringen vil styrke egen målform med begrensninger i bruk av engelsk. Det møter ikke bare jubel.

Nederland tapte mot England i vennskapskampen på Amsterdam Arena i mars 2018. Nå vil regjeringen utfordre engelsk på campus.

Går du med planer om å studere i Nederland? Da kan du snart få behov for å lære deg nederlandsk. 

Den nederlandske regjeringen varsler at den vil stramme inn på bruken av engelsk på universiteter og høgskoler. 

— Mitt utgangspunkt er at utdanningsspråket er nederlandsk, sa Robbert Dijkgraaf, minister for utdanning, kultur og forskning, da han nylig varslet forslag om at minst to tredeler av innholdet i bachelorgrad skal være på nederlandsk. 

— Det kan være rom i læreplanen for andre språk, men mitt forslag er at det ikke skal være mer enn en tredjedel. Det betyr at det meste av utdanningen din er på nederlandsk, men om du ønsker å tilby noen spesialistfag på engelsk, er det tillat, fortsatte ministeren. 

Dijkgraaf understreket at det vil bli mulig med unntak, men at det vil kreve spesialtillatelse.

Flere studenter til Nederland

Grepet kommer et lang tid med debatt om veksten i internasjonale studenter i Nederland. Det er i dag over 122.000 internasjonale studenter i land, 15 prosent av alle studenter, mange av dem studerer på engelsk.

Veksten har vært stor, det skal nå være tre og en halv gang så mange internasjonale studenter i landet som i 2005.  

Begrensningen på bruk av engelsk i undervisningen er bare et av flere tiltak som varsles blant annet for å bremse strømmen, ifølge The Guardian foreslås det i tillegg et tak på antallet studenter fra utenfor EU/EØS i noen fag, internasjonale studenter kan også møte krav om å lære seg grunnleggende nederlandsk, at de lærer seg nederlandsk skal også gjøre at flere blir i landet etter studiene. 

De endelige forslagene skal komme i et lovforslag som er ventet nå i juli. Noe av det ble også varslet tidligere i år

— Det er bra for både samfunnet og den kunnskapsbaserte nederlandske økonomien at nederlandske studenter kan studere ute og at internasjonale studenter kan komme hit. Men det må være mulig å styre antallet når det trengs, uten bremser vil vi ende opp med overfylte forelesningssaler, høyt press på lærerstaben og mangel på boliger, sa Dijkgraaf den gang.

Utdanningsminister Robbert Dijkgraaf.

— Opp i sømmene

Dijkgraaf har stått under press fra universitetshold for å bremse veksten i internasjonale studenter. 

I 2021 skrev Khrono om hvordan Foreningen for universiteter i Nederland (VSNU) — i dag Universiteiten van Nederland (UVN) — foreslo en rekke tiltak for å bremse veksten, deriblant en grense for tallet på studenter til engelskspråklige kurs og krav til sammensetning av fag ved opptak. 

De viste til en økning i utenlandske studenter på 24 prosent fra året før.

— Campusene går bokstavelig opp i sømmene. Det er for få auditorium. Det er også stor mangel på boliger i Amsterdam, sa Geert ten Dam, president ved Universitetet i Amsterdam, der Dijkgraaf forøvrig er professor. 

Som vi skrev den gangen oppsto det allerede i 2017 en debatt om å sette et tak på internasjonale studenter, med påstander om at bruken av engelsk var gått for langt og at det var for lite boliger tilgjengelig. 

Mangel på studentboliger

Mangel på boliger for å huse internasjonale studenter er en gjenganger. 

Høsten 2021 gikk nederlandske universiteter ut med en advarsel til utenlandske studenter som ikke allerede hadde skaffet seg bolig. Noen ba studenter uten bolig om å holde seg unna. Da ble det anslått at det året før manglet 22.000 studentboliger og at det ville mer enn doble seg fram mot 2024-25.

Mangelen på studentboliger var også noe av bakteppet for at et eldrehjem i byen Deventer for drøyt ti år siden åpnet dørene for studenter, også for å bedre hverdagen for de eldre beboerne.

Advarselen ble gjentatt våren 2022, da gikk flere universiteter ut og ba utenlandske studenter om å holde seg hjemme dersom de ikke hadde sikret seg sted å bo før de kom.

Ikke bare jubel

Omtrent på samme tid gjentok universitetsorganisasjonen UvN ønsket om å begrense antallet internasjonale studenter. De foreslo et tak på studentantallet ved engelskspråklige kurs, begrensning av antallet studenter fra land utenfor EU per kurs og en «nødbremse» for å begrense opptak.

I desember skrev utdanningsminister Dijkgraaf på sin side et brev til universiteter og høgskoler der han ba dem om å stanse aktiv rekruttering av studenter fra andre land, etter et vedtak i det nederlandske parlamentet om det samme. 

Nå har altså Dijkgraaf varslet et lovforslag, som kan tre i kraft fra september 2023. 

Men selv om han er blitt møtt med krav om tiltak fra nederlandske universiteter, er ikke alle like fornøyd med det som varsles fra Dijkgraaf. Flere er harde i kritikken.

The Guardian siterer en førsteamanuensis ved Universitetet i Tilburg, David Schindler, som viser til forskning som tyder på at internasjonale studenter gir tilbake mer økonomisk enn de koster, fordi en fjerdedel blir igjen etter fullført grad. Han karakteriserer forslagene som «vanvittig».

—Det er ingen tvil om at internasjonale studenter betaler mer enn de koster. De utgjør en betydelig andel av alle studenter, de holder lysene tent på mange universiteter. Uten dem vil hele disipliner drastisk krympe og potensielt til og med kollapse ettersom finansieringen forsvinner, sier samme Schindler til Euronews.

— En bekymringsfull trend

De siterer også parlamentsmedlem Jeanet van der Laan fra Dijkgraafs eget parti, det sosialliberale D66, som sier at en må sikre nederlandske språkkunnskaper på et høyt nivå, men samtidig uttrykker bekymringer for forslagene hennes egen minister serverte.

— Konservative partier foreslår å tvinge alle internasjonale studenter til å følge en del av læreplanen på nederlandsk. Den høye terskelen vil få ambisiøse, internasjonale talenter til å tenke seg om to ganger før de registrerer seg i landet, vi går dermed glipp av talenter vi ønsker oss, sier hun.

Universitetene, ved UvN, mener på sin side at internasjonale studenter burde lære seg nederlandsk, men talsperson Ruben Puylart sier at de «mener denne nasjonale kontrollen (...) griper inn i universitetenes autonomi».

Euronews viser til tall fra Nuffic, den nederlandske organisasjonen for internasjonalisering i utdanning, som sier at 28 prosent av bachelorgradene og 77 prosent av mastergradene i Nederland er på engelsk. De peker også på Technische Universiteit Eindhoven, det tekniske universitet i Eindhoven, som underviser på engelsk i alle bachelor- og mastergrader.

— Det er mye nervøsitet for hva disse tiltakene innebærer i detalj. For oss er det et stort problem, fordi vi for spesifikke kurs, om kunstig intelligens eller elektroteknikk, ikke finner nok lærere som kan undervise på nederlandsk, sier president Robert-Jan Smits ved universitetet til Euronews. 

Han spør også om tiltakene går utover boligmangel og faglig overbelastning og setter dem i sammenheng med debatter i parlamentet om migranter.

— De populistiske partiene begynner å stille spørsmål om hvorfor vi skal finansiere utdanning av utlendinger, at vi heller burde bruke pengene på våre egne. Det er en bekymringsfull trend, og jeg beklager virkelig at det påvirker det akademiske systemet, sier Smits.

Powered by Labrador CMS