korona

Vil ha nye økonomiske tiltak for studentene

Studenter mister jobbene sine og er bekymra. Rektor er redd for mer frafall.

I oktober talte Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon, på demonstrasjon for bedre studiestøtte. Nå ber hun om ekstratiltak for studentene.
Publisert Oppdatert
Fakta

De nye tiltakene og konsekvenser ved universiteter og høgskoler

  • Campus blir ikke stengt.
  • Undervisning legges om til digital.
  • De som trenger fysisk undervisning skal få det (lab og praktisk estetiske fag).
  • Alle eksamener skal avvikles, men digitalt. Noen få har valgt å utsette noen eksamener til etter jul.
  • Alle ansatte som kan ha hjemmekontor skal ha det.
  • Departementet presiserer at universiteter og høgskoler må ha god dialog med sine studenter, slik at studentene vet når de skal møte opp etter jul.

Kilde: regjeringen.no

Tirsdag morgen hadde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe møte med sektoren for å gå igjennom de nye reglene for å håndtere koronasituasjonen ved landets universiteter og høgskoler.

Vil ha ny økonomisk tiltakspakke

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon var en av mange som deltok på dagens digitale briefing rundt koronatiltakene.

— NSO har allerede fått henvendelser fra bekymra studenter som har mistet jobbene sin. Vi løftet derfor behovet for nye økonomiske tiltak for studentene, forteller Lund.

Hun peker på at studentene i dag faller utenfor dagens dagpengeordninger, og et krav NSO lenge har hatt er nettopp at studentene skal kompenseres ved permitteringer og oppsigelser som andre arbeidstakere.

— I tillegg er vi bekymret for den psykiske helsa til studentene. Nå vet vi at det blir digital oppstart av semesteret til våren og vi vet at mange sliter. Jeg er bekymret for studentene nå med nye restriksjoner. Sist ble det gitt penger til lavterskel tiltak som traff ganske godt, så det må minst på plass noe tilsvarende, mener Lund.

Til sist trakk hun fram at flere og flere land krever at folk har tre doser av vaksinen for å få innpass, eksempelvis Frankrike.

— Det kan hende at endel av studentene som skal på utveksling må ha tre doser vaksine for å kunne reise. Jeg vet flere andre har reist dette spørsmålet, og vi håper dette er noe regjeringen kan ta med i betraktning, sier Lund til Khrono.

Curt Rice: — Glad campus ikke er stengt

Rektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Curt Rice, forteller at dagens møte ikke inneholdt så mye ny informasjon med tanke på det som allerede ble kjent mandag kveld.

— Jeg er glad for at myndighetene ikke har stengt campus og at institusjonene har litt mer handlingsfrihet enn vi hadde i fjor. Samtidig er jo situasjonen nå med vaksinestatus og lignende noe annerledes, sier Rice til Khrono etter dagens møte.

Han legger til at statsråden presiserte at de reglene var i minst fire uker og at de aller fleste må belage seg på en heldigital semesterstart etter jul.

Curt Rice løfter fram at han håper statsråden kommer med gode økonomiske svar til studentene i løpet av uka.

— Mange studenter mister jobbene sine når utelivet stenges ned. Vi må få på plass gode løsninger for dem. Dette er viktig med tanke på å unngå frafall, mener Rice.

Gjør om eksamen

Rice opplyser i tillegg at han og ledelsen ved NMBU i etterkant av dagens møte har bestemt seg for at alle eksamener, med unntak av de som innebærer ferdighetsutøvelse, skal gjøres om til hjemmeeksamener.

— Og hvis fagmiljøene ikke klarer dette på så kort varsel, vil eksamen bli utsatt til tidlig i januar, men da også digitalt, sier Rice.

Han legger til at dette gjøres både med tanke på smittervern i lokaler, med tanke på kollektivtransport, men også studentenes boligsituasjon.

— Stipend viktig

Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg sier om situasjonen:

— Studiestøtten strekker vanligvis ikke til for studentene. Tall fra SSB viser at studenter nå får over halvparten av inntekten sin fra jobb. Når denne jobben blir borte over natten havner mange i en akutt økonomisk krise, skriver Randeberg i epost til Khrono.

Hun legger til:

— Det er behov for en egen pakke for studenter der en høy andel er stipend. Dette haster. Dagens studenter bør ikke bli sittende med vesentlig høyere gjeld enn studenter som ikke har vært rammet av pandemien. Erfaringene fra tidligere i pandemien er at mange er ensomme og sliter psykisk. Nå vil behovet for hjelp øke. Det er viktig å få på plass reelle lavterskeltilbud raskt.

Powered by Labrador CMS