Styremøte ved UiA

Vil ha psykolog-utdanning i Agder

Universitetet i Agder ønsker å utdanne psykologer og håper at monopolet på å tilby denne utdanningen blir skrotet.

Rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder mener at monopolet på å tilby utdanninger bør oppheves.
Rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder mener at monopolet på å tilby utdanninger bør oppheves.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag har universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø monopol på å tilby det seksårige profesjonsstudiet i psykologi.

Nå flagger styret ved Universitetet i Agder at også deres universitet ønsker å utdanne psykologer.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen sa på styremøtet onsdag at de ønsker å komme på banen, hvis gradsforskriften som gir UiO, UiB, NTNU og UiT enerett på utdanningen blir opphevet til våren.

— Vi må passe på at ingen andre tar innersvingen på oss hvis gradsforskriften blir opphevet, sa Smith-Tønnessen på styremøtet.

Splittet lovutvalg

Fakta

Gradsforskriften

Forskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høyskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.

Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.

Utdanningene som i dag reguleres gjennom gradsforskriften omfattet i 2018 omlag 4,5 prosent av studenter i Norge, men opptil 20 prosent på institusjoner som UiO, UiB og UiT.

Kilde: UiA og NOU Ny lov om universiteter og høyskoler

Universitets- og høyskolelovutvalget, som la fram forslag til ny lov i februar, var splittet i synet på om monopolet bør bestå. Flertallet på 7 ønsket å beholde gradsforskriften, mens mindretallet på 3, med utvalgsleder Helga Aune i spissen, mener forskriften innskrenker institusjonenes autonomi og begrenser deres mulighet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Ny universitets- og høyskolelov skal vedtas i Stortinget til våren.

Flere utfordrer monopol

Utredning av psykologiutdanning er et av innspillene som Universitetet i Agder kommer med til statsbudsjettet for 2022. Alle universiteter og høgskoler skal levere inn sine innspill innen 1. november.

Les også: Strid om monopol på utdanninger

Universitetet i Agder er ikke alene om å ønske å tilby utdanninger som er regulert av gradsforskriften. Universitetet i Stavanger har lenge kjempet for medisinutdanning, mens BI ønsker å utdanne advokater.

Flere hindre på veien

På styremøtet kom det fram at det er flere hindre for at UiA skal få et profesjonsstudium i psykologi, ikke bare gradsforskriften, men også at universitetet må få studieplasser og det må bygges opp et fagmiljø. Likevel tror UiA at det kan bli aktuelt.

— Alle kommuner skal ha psykolog og og det kravet kan bli vanskelig å oppfylle i regioner som ikke tilbyr psykologiutdanning. At noen som har studert i Tromsø skulle finne på å bli psykolog i Hægebostad er lite sannsynlig, sa rektor Sunniva Whittaker.

Hægebostad er en liten innlandskommune i Agder med ca 1600 innbyggere.

At noen som har studert i Tromsø skulle finne på å bli psykolog i Hægebostad er lite sannsynlig.

Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder

Ber ikke om medisin

Whittaker sa at første skanse er å bli kvitt gradsforskriften, og at det blir spennende hva som skjer med den til våren.

— Vi tror det er lurt å flagge at vi ønsker psykologutdanning nå. Vi har de distriktspolitiske argumentene og vi har sykehus å samarbeide med. Dessuten har vi også ansatte med psykolog-bakgrunn eller annen bakgrunn som er relevant, sa Whittaker.

Derimot vil ikke UiA gjøre som Universitetet i Stavanger og kjempe for egen medisinutdanning. I stedet satser UiA på samarbeid med Universitetet i Oslo.

— Vi er i en god dialog med Universitetet i Oslo på medisin, sa Whittaker.

Les også: Skal utdanne flere leger på Sørlandet

— Det er nok lettere å få til noe på psykologi enn medisin. Vi har jo sett alt levenet det ble i Stavanger, kommenterte eksternt styremedlem Tom Fidjeland.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (t.v.) og rektor Sunniva Whittaker på onsdagens styremøte.
Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (t.v.) og rektor Sunniva Whittaker på onsdagens styremøte.

Flere ønsker

Det var ønsket om psykologutdanning som ble diskutert mest i styret, men øverst på listen over hvilke satsinger universitetet ønsker utenfor rammen på statsbudsjettet for 2022 står likevel full finansiering av det femte året på grunnskolelærerutdanningen.

De siste fire årene har henholdsvis 143, 144, 147 og 159 blitt uteksaminert fra lærerutdanningen, mens UiA har 108 fullfinansierte studieplasser.

«Det er stort behov for lærere og vi ser oss nødt til å få hevet finansieringen om vi skal kunne opprettholde og videreutvikle tilbudet», står det i sakspapirene.

— Dette er vi nødt til å forsøke å gjøre en politisk jobb med, sa Seunn Smith-Tønnessen på styremøtet.

Her er hele ønskelisten:

  1. Finansiering av 50 nye studieplasser på femårig lærerutdanning
  2. 35 nye rekrutteringsstillinger for strategisk satsing
  3. Fullfinansierte plasser for distriktsvennlig sykepleierutdanning
  4. Pilot for etablering av senter for arbeidsrelevans i utdanningene
  5. Permanent fullfinansiering av SHIFT (master i entreprenørskap)
  6. Forkurs for sykepleierstudenter med minoritetsspråklig bakgrunn
  7. Forprosjekt for å utrede muligheter for psykologiutdanning ved UiA
  8. Utstyrspenger for økt samskaping innen velferdsteknologi ved i4Helse
  9. Finansiering av ny samskapingsarena: Bedriftsrettet kompetanseutvikling i tråd med satsing på livslang læring
  10. Nye studieplasser. Universitetet i Agder ønsker seg primært nye studieplasser innen følgende områder: Helse- og sosialfag • Teknologi og IKT-utdanning • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning • Ingeniør • Frie studieplasser

(Saken er oppdatert 17/10 med at NTNU også tilbyr profesjonsstudiet i psykologi. Studiet er seksårig, ikke femårig, som vi først skrev.)

Powered by Labrador CMS