NMBU-styret

Vil ha svar om underskudd på Veterinærhøgskolen

Styret ved NMBU ber om en plan for hvordan ledelsen vil håndtere et underskudd ved Veterinærhøgskolen som ligger an til å bli på 90 mill. i år.

Rektor Curt Rice ved NMBU ble bedt av styret om å legge fram supplerende informasjon om inndekning av underskuddet ved Veterinærhøgskolen.
Publisert Oppdatert

På møtet 8. juni var ikke styret ved NMBU fornøyd med sakspapirene og ville vite hvordan rektor Curt Rice har tenkt å dekke inn et underskudd på Veterinærhøgskolen som ligger an til å bli på 90 millioner kroner i år.

Det kom fram da styret skulle vedta «Årsplan og budsjett 2023, inklusiv langtidsprognose, innledende behandling». Styret ville ikke gjøre vedtak, og Rice ble bedt om å legge fram supplerende informasjon på et nytt møte. Det ble holdt digitalt mandag ettermiddag.

Det var Forskerforum som først omtalte saken.

Styret vil skjerme fakultetene

På møtet ble det vedtatt at ledelsen kunne gå videre basert på rammene som ble lagt fram 8. juni med å lage et budsjett som skal vedtas av styret i oktober, men styret kom med flere krav:

Ifølge vedtaket mandag legger styret til grunn at underskuddet ved Veterinærhøyskolen i minst mulig grad skal ramme de andre fakultetene. De skal skjermes i størst mulig grad for inndekningen av underskuddet og skal heller ikke rammes av en krevende økonomisk situasjon ved de to sentrene; Senter for Husdyrforskning og Senter for Klimaregulert Planteforskning.

Ber om redegjørelse

Styremedlem Vincent Eijsink la fram forslaget, der et annet av punktene er at styret ber rektor om å redegjøre for den krevende økonomiske situasjonen ved Veterinærhøgskolen og sentrene, inklusiv hvordan han har tenkt at det skal oppnås budsjettbalanse. Dette vil styret ha på bordet før budsjettet skal vedtas i oktober.

— Det er viktig at styret sender et signal til organisasjonen om at vi ønsker å skjerme kjernevirksomheten, sa Eijsink.

Rice: Omforent forståelse

Styremedlem Birger Svihus var en av de som ikke ville gjøre vedtak sist onsdag, før styret fikk mer informasjon på bordet.

— Det kan hende vi er nødt til å gjøre ekstraordinære tiltak. Hvis det viser seg at vi må gjøre noe med Veterinærhøgskolen og sentrene, må vi finne dekning, for eksempel ta fra satsingsmidler eller campusplanen, sa han.

Curt Rice konkluderte på møtet mandag med at han og styret hadde en omforent forståelse av saken.

— Jeg tror vi har en omforent forståelse, sa han og la til:

— Jeg har bestilt en rapport fra fakultetene om hvordan de skal komme i balanse, og det kan være at det er på de områdene som nevnes her, sa han.

Bekymrede fagforeninger

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Lena Marie Kjøbli, sier til Forskerforum at hun mener vedtaket ble godt, med tillegget som ble foreslått av Eijsink.

Hun viser til at Veterinærhøgskolen har vært gjennom en krevende flytteprosess, og har hatt utfordringer med et bygg som ennå ikke er helt ferdigstilt.

– Jeg hadde vært mer bekymret hvis tillegget ikke hadde kommet inn. Når ansatte må forholde seg til et budsjett i minus over lengre tid, så gir det ringvirkninger for arbeidsmiljøet, sier hun.

Hun sier videre at det har vært en stor bekymring for fagforeningene at det ikke sto noe om inndekningen av underskuddet i sakspapirene til styremøtet forrige uke.

Powered by Labrador CMS