sommar i khrono

Vil jobbe for mer deltakelse i universitetsdemokratiet

Dersom Norge skal bli en kunnskapsnasjon må den langsiktige og grunnleggende forskningen gis bedre kår, mener Pinar Heggernes.

Prorektor Pinar Heggernes starta sommarferien på Ustaoset.
Publisert Oppdatert

Hva er det viktigste du har gjort dette studieåret?

— Vi begynte som nytt rektorat i august og jeg syns vi har fått til mye i løpet av dette akademiske året. Av prosesser som jeg har ledet i løpet av det akademiske året 2021-2022 vil jeg trekke frem følgende:

Fakta

Sommar i Khrono

I sommar kan du bli kjend med ulike folk som er knytte til universitets- og høgskuleverda.

Khrono har stilt alle dei same spørsmåla om politikk og kvardag, utfordringar og ferie.

  • I dag møter du professor i informatikk og prorektor ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes.
  • Vi har fått på plass et lektorsenter for bedre koordinering av lektorutdanningene ved UiB og vi er godt i gang med en redesignprosess for en mer helhetlig lektorutdanning.
  • Vi har fått på plass en pakke med små emner innen digital forståelse, kunnskap og kompetanse som skal undervises på en fleksibel måte og som alle studenter ved UiB skal kunne ta uavhengig av studieprogram og progresjon. Emnene kan tas i tilfeldig rekkefølge, krever ingen forkunnskaper og dekker områder som algoritmer, programmering, kunstig intelligens, GDPR, datainnsamling og analyse, demokrati i en digital verden og IKT-sikkerhet.
  • Vi har lansert UiB AI som koordinerer vår faglige aktivitet på kunstig intelligens på hele UiB på tvers av alle fagområder. I denne sammenheng har vi sendt inn en søknad til EUs COFUND-program for å få til støtte rundt 28 rekrutteringsstillinger innen kunstig intelligens og vi har delt ut støtte til ulike fagmiljø som ønsket å få en oppgradering med tanke på digital kunnskap i sine fag.
  • Vi har søkt og fått støtte fra Helsedirektoratet for å satse enda mer på studentvelferd og inkludering og mangfold blant våre studenter. Takket være disse midlene, skal vi videre utvikle vårt mentorprogram og vi skal i tillegg opprette nye stillinger som mangfoldsrådgivere for å ta bedre vare på og øke kulturelt mangfold i studentmassen vår.

Hva er de største utfordringene på arbeidsplassen din neste studieår?

— Jeg skal lede arbeidsgruppen som skal jobbe med å utforme UiB sin nye strategi 2023-2030 og det er et arbeid som jeg går inn i med den største respekt og ydmykhet. Det blir krevende men også veldig spennende. I tillegg skal alle de ovennevnte prosjektene følges opp og videreutvikles så det blir et travelt høstsemester. Dette er utfordringer for min del. Generelt på UiB skal vi jobbe med å få til et godt universitetssamfunn med deltagende studenter og kolleger hvor alle føler seg inkludert, verdsatt og velkommen og alle tar i bruk alt det fantastiske som vi har på UiB, spesielt de fysiske fasilitetene og arrangementene. Økt deltagelse i universitetsdemokratiet er også en utfordring vi vil jobbe med.

Hvor mye er du på hjemmekontor nå etter pandemien?

— Ikke i det hele tatt! Hele ledelsen på UiB, inkludert ledelsene ved avdelingene, fakultetene og instituttene har vært fysisk på arbeidsplassen sin kontinuerlig siden februar. Vi i den øverste ledelse har vært på kontorene våre ved UiB gjennom hele det akademiske året.

Hva er de største utfordringene i akademia framover, slik du ser det?

— Finansiering av forskning ser jeg på en stor utfordring fremover. Regjeringene har gjennom de siste årene satset på utdanning, men det har stadig blitt kuttet i midler som går til den konkurranseutsatte forskningen. Ved UiB henger utdanning og forskning veldig tett sammen da alle våre utdanningsprogram er knyttet til forskningsaktiviteten vår. Den type utdanning er det vi trenger etter når vi skal leve av andre ting enn naturressursene i fremtiden, og vi trenger gode kår for den langsiktige og grunnleggende forskningen hvis vi skal kunne utvikle oss til en kunnskapsnasjon. Dette er viktig for Norges konkurranseevne og for at vi skal kunne ta vare på vårt velferdssystem i en fremtid der vi ikke kan basere oss på fossil energi og en stadig minkende andel av befolkningen er skattebetalere.

Hva er det første du ville ha gjort om du var forsknings- og høgere utdanningsminister for en dag?

— Bevilget mer penger til forskning. Betydelig mer. Og hevet Norges ambisjoner som kunnskapsnasjon, spesielt med tanke på digital transformasjon. Her har Norge et stort potensial og et veldig bra utgangspunkt som bør utnyttes.

Hva skal du gjøre i sommer?

— Jeg skal reise til vårt sommersted i Tyrkia (hvor jeg opprinnelig kommer fra) med hele familien og tilbringe en lengre stund der. Det er minst fem år siden sist vi har kunnet gjøre dette så det gleder jeg meg veldig til. Akkurat nå er jeg på hytten på Ustaoset med fantastisk flott sommervær og legger ved et bilde som ble tatt her nå.

Hva bør Khrono bli bedre til?

— Mindre tabloid og mindre sensasjonsorientert. :) Jeg håper at Khrono kan sette scenen for gode og konstruktive debatter som vil bringe oss videre innen forskning og høyere utdanning og hjelpe til at Norge utvikler seg som kunnskapsnasjon.

Powered by Labrador CMS