Akkreditering

Vil legge til rette for akkreditering av Forsvarets fagutdanning

Akkreditering av utdanninger i Forsvaret vil kunne være et viktig tiltak for å beholde personellet lenger i Forsvaret, mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram ønsker å åpne for at flere av Forsvarets utdanninger skal kunne akkrediteres som fagskoleutdanninger etter nasjonale standarder

Som Khrono meldte allerede i januar, ønsker regjeringen at fagskolene i landet skal få godkjenne studietilbud selv.

I disse dager sendes forslag til endringer i fagskoleloven på høring. Kunnskapsdepartementet vil blant annet åpne for at fagskoler kan få institusjonsakkreditering, og dermed vil kunne endre eller etablere nye studietilbud uten å søke om godkjenning.

Et forslag som inngår i «pakken» fra regjeringen er en generell unntakshjemmel fra fagskoleloven. Forslaget innebærer blant annet at flere av Forsvarets utdanninger kan få permanente unntak fra loven og tilbys som fagskoleutdanninger.

— Vi ønsker å åpne for at flere av Forsvarets utdanninger skal kunne akkrediteres som fagskoleutdanninger etter nasjonale standarder, uttaler forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

— Mange gode utdanninger

Fag- og funksjonsutdanning i Forsvaret har hittil ikke vært akkreditert etter nasjonale standarder. Det betyr blant annet at de ansatte ikke har fått studiepoeng for gjennomført fagutdanning.

— Forsvaret har mange gode utdanninger som vi mener bør kunne bli akkreditert slik at ansatte kan få anerkjent sin kompetanse og utdanning utenfor Forsvaret. Det krever noen unntak fra fagskoleloven, blant annet fra krav til organisering og opptakskrav, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Bjørn Arild Gram peker på at akkreditering av utdanninger i Forsvaret vil kunne være et viktig tiltak for å beholde personellet lenger i Forsvaret, for å kvalitetssikre utdanningene, og for å synliggjøre Forsvarets kompetanseproduksjon i det sivile samfunnet.

— Et kvalitetssikret og sivilt anerkjent utdanningstilbud i kombinasjon med fast tilsetting i Forsvaret vil kunne øke av Forsvaret som arbeidsplass i distriktene, sier forsvarsministeren.

Vil ha raskere godkjenning

Det har de siste årene vært en kraftig vekst i høyere yrkesfaglig utdanning. De siste fem årene har antall studenter nesten doblet seg.

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som har ansvaret for å sikre at fagskoleutdanningene holder en god kvalitet, har fått stadig flere søknader om godkjenning av nye utdanninger.

Ved å innføre institusjonsakkreditering håper regjeringen at saksbehandlingen hos Nokut vil bli raskere på sikt, fordi køen blir kortere når noen fagskoler kan akkreditere utdanninger selv og ikke trenger å søke.

Det er Nokut som skal avgjøre hvilke fagskoler som får institusjonsakkreditering.

— Det vil bidra til at fagskolene raskere kan opprette studier i takt med arbeidslivets behov, slik at vi får flere relevante og fleksible utdanninger, sier Ola Borten Moe.

Tydeligere rettigheter

Forrige uke vedtok Stortinget at bachelorstudenter ved Forsvarets høgskole skal få tydeligere rettigheter.

Blant annet får Forsvaret nå hjemmel til å inngå kontrakt om utdanning og tjenesteplikt med personer som tar utdanning på bachelornivå i Forsvaret.

Endringene i folketrygdloven presiserer at militære studenter og andre under utdanning i Forsvaret har utvidet yrkesskadeerstatning det første studieåret.

— Tar du bachelorutdanning ved Forsvarets høgskole blir det nå enklere å få oversikt over hvilke rettigheter an har under utdanningen, uttalte Bjørn Arild Gram.

 

Powered by Labrador CMS