Debatt Jørund Straand og Terje P Hagen

Vil virkelig regjeringen vrake en så god ordning som gave­forsterknings­ordningen?

Et minimumskrav må være at man evaluerer ordningen før den skrotes med et pennestrøk, skriver innleggsforfatterne.

Vil statsråd Henrik Asheim reversere kuttet i gaveforsterkningsordningen - i alle fall fram til en evaluering er på plass?
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Litt bortgjemt, nederst på side 193 i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2021, står det uten begrunnelse at «Regjeringa foreslår å avvikle gåveforsterkingsordninga» (for forskning). Kan dette ubegrunnede forslaget om å vrake en så viktig, så ubyråkratisk og så velfungerende ordning rett og slett skyldes et arbeidsuhell?

Når private stiftelser eller foreninger, som for eksempel Kreftforeningen, yter støtte til forskning ved universitet eller høyskoler, da innebærer gaveforsterkningsordningen at staten forsterker gaven ved å yte et påslag svarende til 25 prosent av tildelingen. En tilsvarende ordning praktiseres også for kulturlivet.

Hvorfor er dette viktig? Det følger alltid med behov for egenfinansiering når vi på universitetene mottar forskningsmidler fra private givere. I mange tilfeller omfatter den private støtten knapt nok dekningsbidrag til institusjonen. Det finnes stiftelser som bare yter lønnsmidler til en aktuell ph.d.-stipendiat, mens midler til å gjennomføre selve prosjektet må vertsinstitusjonen besørge selv. Derfor er det at et statlig påslag via gaveforsterkningsordningen er så kjærkomment. I mange tilfeller er statlig gaveforsterkning helt avgjørende for at forskningen lar seg gjennomføre. Viktig er det ordningen sikrer større mangfold og bredde i forskningen. Ordningen er derfor en motvekt til dagens situasjon der stadig mer forskning er programstyrt, mye etter føringer besluttet i departementene.

Har Kunnskapsdepartementet glemt de gode intensjonene bak ordningen? Noe av det første Solberg-regjeringen gjorde, var jo å gjeninnføre ordningen som få år før hadde blitt vraket av daværende forskningsminister Tora Haug - til sterke protester fra forskersamfunnet. Ved å gjeninnføre ordningen, ville Solbergregjeringen stimulere frivillig giverglede fra private.

Et minimumskrav må være at man evaluerer ordningen før den skrotes med et pennestrøk. Ordningen koster selvfølgelig penger. Desto viktigere er det å undersøke hva midlene faktisk går til før man konkluderer. Inntil ordningen er evaluert, bør derfor gaveforsterkningsordningen for forskning beholdes. Vi imøteser hva statsråd for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, har å si til dette.

Powered by Labrador CMS