opphavsrett

Ville få svar før han skulle i graven: — Jeg rakk det!

Paul Moxnes (80) har møtt Handelshøyskolen BI i Oslo tingrett, og nå er dommen klar. Den 12 år lange feiden har kostet noen skjorter, ifølge Moxnes.

Paul Moxnes sin 12 år lange feide med Handelshøyskolen BI, er omsider over. Det er den pensjonerte professoren i organisasjonspsykologi glad for.
Paul Moxnes sin 12 år lange feide med Handelshøyskolen BI, er omsider over. Det er den pensjonerte professoren i organisasjonspsykologi glad for.
Publisert Oppdatert

Paul Moxnes var ansatt som professor ved Handelshøyskolen BI fra 1990 til 2011. Sommeren 2022 saksøkte den nå 80 år gamle pensjonisten sin tidligere arbeidsgiver fordi han mente at undervisningsprogrammet Samspill og ledelse, som BI i dag tilbyr på masternivå, er noe han har utviklet og dermed skal ha enerett på.

BI har på sin side hevdet undervisningsprogrammet ikke er opphavsrettslig beskyttet. Samtidig har de ment at Moxnes ikke er opphavspersonen til undervisningsprogrammet fordi også andre bidro, og at han var med på utviklingen av det mens han var ansatt på BI og fikk betalt.

For to uker siden møttes partene i Oslo tingrett. Rettssaken varte i to dager, og denne uken kom dommen, som fastslår at BI er forpliktet til å navngi Paul Moxnes som opphaver i forbindelse med bruk av undervisningsprogrammet.

Moxnes har også ment at han fortjener økonomisk kompensasjon fordi at BI har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Dommen slår imidlertid fast at han ikke har krav på en eneste krone, og at verken han eller BI får dekket kostnader knyttet til saken.

— En delvis seier

Når Khrono slår på tråden til Moxnes for å høre hva han tenker om dommen, er det en lettet professor som svarer i den andre enden.

— Nå føler jeg at jeg kan senke skuldrene. Dette har egentlig vært forferdelig å stå i, og jeg har brukt utrolig mye tid på å gruble på denne saken de siste årene, sier Moxnes.

Det har kostet noen skjorter, for å si det mildt. Samtidig har det vært en viktig jobb å gjøre. Det å slåss for rettighetene sine, må man bare gjøre uansett hvor mye det måtte koste.

Paul Moxnes (80), pensjonert professor i organisasjonspsykologi

Han anser det ikke som at han har tapt saken mot BI, selv om skolen ikke er nødt til å kompensere ham økonomisk.

— Jeg får kalle det en delvis seier i hvert fall. Denne dommen er en viktig anerkjennelse av at jeg er opphavsmann og rettighetshaver til min egen forskning. Dette undervisningsprogrammet er også det aller viktigste jeg har gjort innenfor anvendt forskning.

— Det er livsverket mitt. Det er jo også en slags seier at BI ikke fikk dekket saksomkostningene sine, sier Moxnes.

Da Khrono pratet med 80-åringen i forkant av rettssaken uttalte han med et glimt i øyet at han ønsket å få svar før han skulle i graven.

Det har han nå klart.

— Jeg rakk det! humrer Moxnes over telefonen.

Ba om ikke å bli navngitt

Han forteller at han har prøvd å løse saken med BI helt siden han sa opp stillingen sin tilbake i 2011.

I rettsdokumentene fra BI fremkommer det at BI allerede i 2012 tilbød Moxnes å få navnet sitt på undervisningsprogrammet, men blant annet som følge av at Moxnes ønsket at BI også skulle skrive at han nå var ansvarlig for et tilsvarende kurs hos en konkurrent, kom partene den gangen ikke til enighet om navngivelsen.

Følgende står også i rettsdokumentet:

«For studieåret 2011/2012 ba Moxnes eksplisitt om at han ikke skulle navngis i forbindelse med BIs fortsatte gjennomføring av Samspill og ledelse uten ham. Dette hadde sammenheng med at han for det studieåret startet opp et samarbeid med AFF, og kan ikke forstås som et endelig avkall på retten til navngivelse.»

— Dette henger sammen med at jeg fikk signaler om at kurset skulle forandres. Etter å ha oppdaget at det likevel skulle fortsette i sin opprinnelige form, snudde jeg på flisen. Men så ble vi likevel ikke enige, forteller Moxnes til Khrono.

Vernet åndsverk

Oslo tingrett slår ellers fast at BI siden 2012 har brukt undervisningsprogrammet uten samtykke fra Moxnes. Moxnes har rett til å bli navngitt som opphaver i tråd med god skikk, jf. åndsverkloven § 5, står det i rettsdokumentet.

Juridisk leder og advokat ved BI, Lene Haugen, påpeker at retten har konkludert med at BI ikke har vært påkrevd samtykke fra Moxnes. Se endringslogg nederst i saken.

Undervisningsprogrammet Samspill og ledelse er nå å anse som et vernet åndsverk laget og utviklet av Paul Moxnes. AFF (Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole) og NAV er blant institusjonene som bruker programmet i dag.

— Slik jeg har forstått det må begge disse institusjonene ta hensyn til dommen fra Oslo tingrett. De kan nå ikke tilpasse eller endre programmet uten å høre med meg først, sier Moxnes.

På spørsmål om han har tenkt å prøve å tjene seg noen kroner på undervisningsprogrammet, svarer han kontant at han foreløpig ikke har tenkt så langt, og at han vil ta opp dette med advokaten sin, Ole Tokvam.

— Har kostet noen skjorter

Frem til 2015 betalte to ulike fagforeninger for kostnadene som løpte i forbindelse med Moxnes' pågående sak mot BI. Etter den ti har han betalt hver krone selv. Han vil ikke tallfeste nøyaktig hvor mye penger som har gått med til å kjempe saken sin.

— Det har kostet noen skjorter, for å si det mildt. Samtidig har det vært en viktig jobb å gjøre. Det å slåss for rettighetene sine, må man bare gjøre uansett hvor mye det måtte koste, sier Moxnes.

Når resultatet av den over ti år gamle feiden er en dom som er prinsipiell og potensielt sett kan skape presedens for andre saker, synes han det er litt dumt at fagforeningene stanset støtten allerede i 2015.

— Det er ikke riktig at en privatperson skal betale i dyre dommer for å få avklart en så viktig og prinsipiell sak. Derfor hadde det jo vært greit å få inn noen kroner nå i etterkant, sier Moxnes avslutningsvis.

BI kommenterer

26. mai 2023 tar BI kontakt med Khrono, med ønske å kommentere saken ettersom dommen nå er blitt rettskraftig.

— Opphavsrett er et komplisert juridisk fagområde i stadig utvikling. Det er derfor viktig at saker knyttet til denne type juridiske områder, blir gjengitt korrekt og dermed bidrar til en bredere forståelse av dette juridiske fagfeltet, skriver juridisk leder og advokat ved BI, Lene Haugen, i en e-post.

Hun siterer fra dommen:

«Følgende er et direkte sitat fra Oslo tingretts dom; «Moxnes har presisert at denne saken gjelder hans rettigheter overfor BI, og ikke hvorvidt eventuelle bidragsytere også har rettigheter sammen med Moxnes. Det er ikke bedt om at retten tar stilling til om Moxnes rettigheter er til fortrengsel for andre potensielle rettighetshavere, og det er bare Moxnes og BI som er parter i saken. Rettens konklusjon nedenfor om at rettighetene uansett har gått over til BI som en konsekvens av arbeidsforholdet vil gjelde også for de øvrige bidragsyterne, og disse er dessuten ikke parter i saken. Hvorvidt det dreier seg om et fellesverk eller ikke vil ikke ha betydning for BIs adgang til å bruke undervisningsprogrammet, og retten finner det ikke nødvendig å konkludere på dette punktet.»

Og:

«Oppsummeringsvis mener retten at BI har fått overført en vederlagsfri og ubegrenset rett til å bruke Samspill og ledelse i sin virksomhet, og det er det som er temaet for denne saken. Denne bruksretten inkluderer en rett til å bearbeide, endre og løpende utvikle undervisningsprogrammet uten at det krever samtykke fra Moxnes.»

— Med bakgrunn i ovennevnte sitater fra dommen, påpekes at følgende tekst i artikkelen publisert av Khrono, er en uriktig gjengivelse av dommen; «Oslo tingrett slår ellers fast at BI siden 2012 har brukt undervisningsprogrammet uten samtykke fra Moxnes, og dermed i strid med professorens enerett.», skriver Haugen.

Endringslogg (26.05.23 kl 16.15):
Etter BIs kommentar, har Khrono endret ordlyden i setningen i saken til følgende:

«Oslo tingrett slår ellers fast at BI siden 2012 har brukt undervisningsprogrammet uten samtykke fra Moxnes. (...)

Juridisk leder og advokat ved BI, Lene Haugen, påpeker at retten har konkludert med at BI ikke har vært påkrevd samtykke fra Moxnes.»

Powered by Labrador CMS