Studiestart, Universitetet i Oslo Foto: Ketil Blom Haugstulen

Kristin Vinje og Høyre: Vi tror på studentene

Høyre vil som Stølen sette studentene først, fordi vi har tro på studentene, skriver Kristin vine. Høyre tror på fremtiden, og fremtiden formes av dagens studenter.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi vil sette studentene først, har Svein Stølen, Universitetet i Oslos nye rektor sagt. Som nyslått rektor vil han sette den forskningsbaserte undervisningen først. Det er et godt utgangspunkt for fireårsperioden til den nye rektoren ved landets eldste universitet.

Høyre vil også sette studentene først, fordi vi har tro på studentene. Høyre tror på fremtiden, og fremtiden formes av dagens studenter.

I løpet av de fire årene Høyre har sittet med regjeringsmakt har vi sammen med FrP, KrF og V sørget for et skikkelig løft for høyere utdanning og forskning. Vi har også satset målrettet på studentene.

Parallelt med store reformer, økte budsjetter og stortingsmeldinger har studentene for første gang på veldig lenge opplevd å få bedre råd hvert år. Vi har justert studiestøtten utover pris- og lønnsvekst, og vi er i full gang med opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte. I tillegg bygger vi mer en dobbelt så mange studentboliger som under de rødgrønne.

Med Høyre i regjering har vi også sørget for at studentsamskipnadsloven er endret, slik at studentene igjen har fått full medbestemmelse i styringen av studentsamskipnadene – en rett de ble frarøvet under den rødgrønne regjeringen. Regjeringen har lovfestet rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, slik at det blir lettere å kombinere studier med barnefødsler. Fra budsjettåret 2015 er det også lagt opp til studiestøtte for Freshman-året ved amerikanske universiteter, slik at det blir lettere for studenter å studere i USA. Både stipend og lån vil fremover bli valutajustert for norske studenter i utlandet slik at staten skal ta risikoen – ikke studentene. Det innføres også en mer rettferdig sykestipendordning, slik at det blir mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen. Alt dette vitner om en regjering som tar studentene på alvor.

Vi vil fordele mer av statstilskuddet til høyere utdanning gjennom konkurranse-arenaer basert på oppnådde
resultater.

Kristin Vinje (H)

Med Høyre i regjering har vi nådd et historisk mål om at 1 pst av bruttonasjonalprodukt (BNP) skal gå til forskning og utvikling (FoU). Det har ingen regjering før oss klart. Den forrige regjeringen vi hadde svekket til og med målet om at vi skal investere til sammen 3 pst av BNP når vi legger sammen både den offentlige og den private innsatsen. Den forrige regjeringen var mest kjent for sitt hvileskjær i forskningspolitikken. Nå opplever vi at forskningsmiljøene ser at de blir prioritert. Aldri før har FoU-utgiftene utgjort en større andel av statsbudsjettet.

Studentene skal møte utdanningsinstitusjoner med høy kvalitet og et tilbud som er relevant for et arbeidsliv i endring. Forskningssektoren skal møte forutsigbarhet og gode rammer. Universitetene og høyskolene skal få de verktøyene de trenger for å heve utdanningskvaliteten. Sist men ikke minst må studentene ha tid til å studere.

Høyere utdanning og forskning er et viktig fundament for mange andre politikkområder. Uten solide ingeniører kan ingen prosjektere og bygge veiene våre. Uten en god medisin- og sykepleierutdanning har vi ingen som kan skape pasientenes helsevesen. Uten en god barnehage- og grunnskolelærerutdanning har vi ingen til å gi barna våre en god start i skoleløpet. Med andre ord: kunnskap er en forutsetning for et godt samfunn og fremtidig velferd.

Vi vil fortsette arbeidet med å sikre høy kvalitet i forskning og utdanning. Vi vil fordele mer av statstilskuddet til høyere utdanning gjennom konkurransearenaer basert på oppnådde resultater. Vi vil styrke den offentlige forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskningsinvesteringene skal utgjøre 3 pst av BNP. Vi vil sørge for å innfase 11 måneder studiestøtte. Vi vil legge til rette for at studenter skal kunne få barn under studietiden, og vi vil ikke at økonomi skal være en bremsekloss for å studere i utlandet – derfor vil vi forbedre støtteordningene. Vi vil bygge flere studentboliger og gjøre det om til et eget arealformål i loven.

I fremtiden vil vi merke hvilken effekt et godt kunnskapsgrunnlag har på verdiskaping. Vi er helt avhengige av utdanning, forskning og innovasjon for å skape nye private arbeidsplasser som kan finansiere fremtidens velferd. Vi trenger også forskning for å utvikle offentlig sektor. Vi hadde høye ambisjoner i 2013, og vi har levert fra dag en. Ambisjonene er ikke mindre for den neste perioden, og Høyre vil sørge for at høyere utdanning og forskning står høyt på prioriteringslisten også i fremtiden. Fordi vi har tro på studentene – vi har tro på Norge.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS