ekstraordinært fakultetsstyremøte

Vitenskapelig ansatt er blitt oppsagt etter metoo-anklager

En vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Bergen har blitt oppsagt på grunn av uakseptabel oppførsel. Forskerforbundet protesterer og truer med rettssak.

Rektor Dag Rune Olsen ønsker ikke å si hva som er uakseptabelt med den oppsagtes oppførsel. — Men uansett er det uakseptabelt, vi kan ikke ha denne typen atferd, sier han..
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Den bakenforliggende årsaken er uakseptabel oppførsel, som kan karakteriseres som innenfor metoo, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen til Khrono.

12. juni hadde fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet et ekstraordinært fakultetsstyremøte, der eneste sak på dagsorden skal ha vært en sak om oppsigelse.

Det eksisterer ikke offentlige sakspapir til fredagens styremøtet, og møtet er heller ikke per mandag kveld, ført opp i møteplanen til fakultetet.

Fakta

Her er styret og ledelsen ved fakultetet

 • Styreleder - Jannicke Hilland, dr. scient og konsernsjef i BKK (ekstern)
 • Nestleder - Jo Døhl, dr. scient og instituttleder ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo (ekstern)

Gruppe A - fast vitenskapelig tilsatte

 • Bodil Holst, Institutt for fysikk og teknologi
 • jan Arne Telle, Institutt for informatikk
 • Henrik Kalisch, Geofysisk institutt

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig tilsatte

 • Ragnhild Gya, Institutt for biovitenskap

Gruppe C - teknisk og administrativt tilsatte

 • Lill Kristin Knudsen, Institutt for biovitenskap

Gruppe D studentene

 • Wiktoria Karolina Szapoczka, Kjemisk institutt
 • Iben Alexander Eikrem Nesset, Institutt for fysikk og teknologi

Direktør og dekanat (er ikke medlemmer i styret)

 • Fakultetsdirektør: Elisabeth Müller Lysebo
 • Dekan Helge K. Dahle
 • Prodekan Anne Marit Blokhus
 • Visedekan Harald Walderhaug Visedekan Gunn Mangerud
 • Visedekan Nils Gunnar Kvamstø

Kilde: UiB.no

Skal ha fått advarsel tidligere

Dekan og øverste leder ved fakultetet, Helge Dahle, viser til rektor Dag Rune Olsen for kommentarer i saken.

— Fakultetsstyret har fattet vedtak om oppsigelse. Det er de som er ansettelsesorgan, og da er det de som har den myndigheten, sier Olsen til Khrono.

Etter det Khrono kjenner til er det snakk om en gammal sak fra flere år tilbake, som nå har kommet opp igjen, og Universitetet i Bergen skal ha håndtert saken en gang til. Behandlingen har etter det vi erfarer pågått siden desember i fjor.

Under forrige behandling skal den ansatte ha fått en advarsel.

Har iverksatt tiltak tidligere

Rektor Olsen bekrefter at saken ikke er dagsfersk.

— Det har vært iverksatt tiltak på et tidligere tidspunkt som ikke i tilstrekkelig grad har gitt ønsket effekt.

— Er det snakk om uakseptabel oppførsel mot studenter eller mot ansatte?

— Det ønsker jeg ikke å si noe om. Men det er slik at vi er ekstra aktpågivende med å ivareta studenter, som kan være særskilt sårbare. De skal ha et trygt og godt studiemiljø. Det selvsagt også viktig å ta vare på de ansatte, men som ansatt er det andre mekanismer som slår inn, sier Olsen.

Han ønsker ikke å si noe mer om hva det er i denne saken som gjør at den kan karakteriseres som uakseptabel, og heller ikke noe om det skal ha skjedd uønsket oppførsel i tilknytning til arbeidssted eller i sosialt lag i regi av UiB.

— Men uansett er det uakseptabelt, vi kan ikke ha denne typen adferd.

— Er det en kvinne eller en mann som har mistet jobben?

— Det ønsker jeg ikke å si noe om. Men det er et statistisk faktum at det er flest menn i slike saker.

Etter det Khrono erfarer er det snakk om en mannlig ansatt.

To parter

Rektor Dag Rune Olsen sier at han ikke vet om vedkommende som nå har blitt sagt opp for tiden er på jobb ved UiB. Vedkommende kan klage, og saken vil da til slutt kunne havne i universitetsstyret.

— Er den eller de som har varslet studenter eller ansatte ved UiB nå?

— Det vet jeg ikke. Men vi er veldig opptatt av at det er to parter i slike saker, og begge skal vi ivareta på en profesjonell måte. Selv om slike saker må få riktige konsekvenser, betyr ikke det at man ikke føler omsorg for begge parter, sier Olsen.

Forskerforbundet klager

Den oppsagte ansatte er medlem i Forskerforbundet.

Leder i Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, sier at de bestrider oppsigelsen og kommer til å klage den inn for universitetsstyret og også videre i rettssystemet dersom det skulle bli nødvendig.

— Jeg kan ikke gå i detaljer nå, men vi mener at det vedkommende er beskyldt for er langt ifra oppsigelsesgrunn, sier fagforeningslederen til Khrono, og legger til:

— Dette er en viktig prinsippsak.

— Dette er langt fra oppsigelsesgrunn, sier leder i Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad. Foto: Tove Lie

Khrono har bedt om innsyn i både sakspapirene til det hemmeligholdte fakultetsstyremøtet sist fredag, samt til vedtaket som ble gjort. Det er ikke kjent om vedtaket om oppsigelse var enstemmig.

Fakultetet har et nytt styremøte førstkommende onsdag, men der står ikke denne saken på dagsorden, så langt Khrono er kjent med.

Det står fire andre oppsigelsessaker på dagsorden. Disse handler om klage på en oppsigelse, oppsigelse av to midlertidig ansatte forskere, og oppsigelse av en fast eksternfinansiert forsker.

Feilinformerte i annen sak

I august i fjor kom rapporten som sa at det var 18 ansatte ved norske universitet og høgskoler som rapporterte at de hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep siste år.

I pressemeldingen Universitetet i Bergen sendte ut i etterkant av presentasjonen, kom det fram at universitetet hadde håndtert en alvorlig sak knyttet til seksuell trakassering.

Rektor Olsen sa først til Khrono at vedkommende var sagt opp, men måtte senere si at det ikke stemte: Saken hadde fått konsekvenser for vedkommendes ansettelsesforhold, men personen hadde ikke blitt sagt opp. Den saken skal dreie seg om en jobbrelasjon.

— Er det flere pågående saker om seksuell trakassering ved UiB nå, per juni 2020?

— Så vidt meg bekjent er den saken som har vært behandlet i fakultetsstyret nå den eneste pågående på dette nivået, sier Olsen.

Skal være lettere å varsle

Tidligere har rektor Olsen sagt at han er bekymret over en underrapportering av saker om seksuell trakassering.

— Nå har vi system som skal gjøre det lettere å varsle, og vi oppfordrer til varsling. Men uansett er det krevende å melde fra om denne typen ting. Det er en tilbakevendende uro at vi ikke tar tak i slike saker tidlig nok. Ledere på alle nivå har et ansvar for arbeidsmiljøet, sier Olsen.

Flere metoo-saker

Siden metoo-høsten 2017 har det vært flere saker oppe ved ulike høyere utdanningsinstitusjoner der ansatte har vært anklaget for trakassering, men ingen har så langt nådd rettsvesenet.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo, varslet Forskerforbundet rettssak etter at en ansatt fikk avskjed. Men saken endte med forlik.

Avskjediget professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, kalte i et intervju i VG 2018 seg selv for Norges første metoo-offer. Men retten opprettholdt avskjeden av Langeland uten å ta stilling til, eller legge stor vekt på, metoo-sakene han var anklaget for. Langeland ble ifølge regjeringsadvokate avskjediget for mange tilfeller av uakseptabel atferd gjennom en årrekke.

Universitetet i Bergen har tidligere avskjediget en professor på grunn av seksuell trakassering. Høyesterett fastsatte avskjeden i 2002.

Oppsigelse - ikke avskjed

I saken som nå har vært oppe i fakultetsstyret ved Universitetet i Bergen, er det ikke snakk om avskjed, men oppsigelse. Det betyr at vedkommende får stå i jobb ut oppsigelsestiden og fram til saken er endelig avgjort. Ved avskjed, som er en mye alvorligere reaksjon, må man gå på dagen.

Det sittende fakultetsstyret (se faktaboks) er det første ved fakultetet som er ledet av ekstern styreleder, Jannicke Hilland, konsernsjef ved BKK.

(Saken er oppdatert kl 23.10 med andre bilder av Dag Rune Olsen og tillitsvalgt Steinar Vagstad).

Powered by Labrador CMS