fusk

Vurderer strengere ChatGPT-regler for inn­leveringer og eksamen

Universitetet i Bergen vurderer å kreve at studenter opplyser om ChatGPT-bruk, selv om de ikke bruker teksten direkte i besvarelsen.  Se  ChatGPT-reglene ved de største universitetene og høgskolene.

— Studentene er så redde for å bli tatt i juks at de virkelig passer seg.Pinar Heggernes, som er prorektor med ansvar for utdanning og digitalisering ved Universitetet i Bergen.
Publisert

ChatGPT har vært på alles lepper i år, og det har kommet flere historier om hvordan samtaleroboten har klart å lure sensor på eksamen.

Men som Khrono fortalte fredag, har universitetene og høgskolene behandlet få saker om ChatGPT-juks: Kun tre studenter har blitt felt.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) har de for eksempel ikke behandlet én eneste sak.

— Tror du ingen ved UiB har jukset ved hjelp av ChatGPT?

— Jeg har ikke lyst til å spekulere i det. Men vi har hatt veldig stort fokus på å snakke med både de ansatte og studentene om det, sier prorektor Pinar Heggernes.

Hun understreker at mange av eksamenene deres er fysiske eksamener uten tillatte hjelpemidler.

Oppgaver som ChatGPT ikke kan løse

Heggernes forteller at underviserne prøver å formulere oppgaver som ikke så lett kan løses av ChatGPT.

— Vi har oppfordret underviserne våre til å teste ut eventuelle spørsmål og innleveringsoppgaver på ChatGPT og lignende verktøy, for å se hva slags svar som kommer, og justere etter det. Så man passer på at oppgavene ikke egner seg så lett å besvare ved hjelp av ChatGPT, sier hun.

Å bruke ChatGPT til for eksempel å få oversikt over et felt, er ikke forbudt. Det som er forbudt, er å levere en tekst som er generert av ChatGPT.

Vurderer å endre retningslinjer 

Nå vurderer UiB å kreve at studentene uansett skal oppgi det hvis de har brukt ChatGPT på en eller annen måte. Dette gjør de i forbindelse at retningslinjene deres snart skal revideres. 

— Det er noe vi vurderer, ja, bekrefter Heggernes

I dagens retningslinjer oppfordres studentene til å referere til faglige samtaler de har hatt med medstudenter i forbindelse med innleveringer. Sånn sett er «samtaler» med ChatGPT allerede omfattet av dette, men universitetet vurderer å tydeliggjøre dette. 

Norges idrettshøgskole sier også i sin politikk at all bruk skal opplyses om. Her heter det: 

«All bruk av slike verktøy i innleveringer (eksamen, mappevurdering, arbeidskrav) skal være transparent og opplyst om. Det skal oppgis hvilket verktøy som er benyttet, i hvilke(n) del(er) av teksten og hvordan.»

— Redde for å bli tatt

Selv opplever Pinar Heggernes ved Universitetet i Bergen at studentene nesten er litt redde for å bruke verktøyet.

— De er så redde for å bli tatt i juks at de virkelig passer seg. Det vi tenker er det viktigste, og som vi formidler til studentene våre, er at studentene får veldig god informasjon om hva som er lov og ikke lov når det gjelder dette verktøyet i akkurat dette faget og på denne eksamenen.

— Vi skal jobbe steinhardt 

Ved Universitetet i Oslo har to studenter blitt felt for ChatGPT-juks.

Viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker, antar at det er flere enn dette som har jukset. 

— Det er sikkert flere, det er sikkert mørketall, sier han.

Viserektoren sier at erfarne sensorer ofte vil oppdage for eksempel om språket endrer seg i en besvarelse, men vedgår at det er vanskelig å bevise ChatGPT-juks.

Han sier de jobber for å forebygge slikt juks.

— Vi skal jobbe steinhardt med forebygging, og vi skal jobbe med å tilby ulike eksamensformer. Vi har skoleeksamener, hjemmeeksamener og ulike typer muntlige eksamener. Jeg tenker det er veldig fint at vi har en vifte av ulike evalueringsmetoder som tester litt ulike dimensjoner av studentenes kunnskap.

Her er en oversikt over hvordan noen av de andre utdanningsinstitusjonene forholder seg til ChatGPT, og hva slags retningslinjer de har:

 OsloMet

— Det er ulovlig å utgi andres arbeid som sitt eget, uavhengig av om teksten er laget av en annen person eller en chatrobot. Det er en utfordring at det kan være vanskelig å avdekke robotfusk, sier prorektor Silje Fekjær ved OsloMet.

Hun sier at verktøyene de bruker for å avdekke plagiat bare i begrenset grad kan kunne brukes til å avdekke fusk ved hjelp av kunstig intelligens.

— Derfor er det viktig å bruke vurderingsformer som gjør det vanskeligere å bruke kunstig intelligens, for eksempel ved at studentene må koble teori til erfaringer fra egen praksis og å bruke flere ulike former for vurdering. Vi oppfordrer derfor våre fagmiljøer til å være bevisste i sine valg av vurderingsformer, og å tenke over hvordan oppgavene utformes, sier hun i en skriftlig kommentar.

Universitetet i Sørøst-Norge:

Studiedirektør Vibeke Bredahl minner om at eksamen skal måle studentens kunnskaper, og det er deres eget arbeids som skal vurderes.

 — Selv om chatboter som ChatGPT må kunne anses som et verktøy for å hente kunnskap, er det ikke tillatt å bruke en tekst som er produsert av chatboter og levere denne teksten som sin egen eksamensbesvarelse, skriver hun.

Dette blir studentene grundig orientert om.

NTNU:

På NTNUs nettside står det at det vil det være fusk «å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse».

Universitetet i Agder 

Studentene har fått opplyst dette: «Skriveroboter som ChatGPT vil være lovlig hjelpemiddel ved eksamener der alle hjelpemidler er tillatt. Hvis du derimot leverer inn tekst, utregninger m.m. som er direkte kopiert fra en skriverobot uten å henvise til kilden, vil det bli ansett som å presentere andres arbeid som sitt eget, og dermed fusk.»

Nord universitet

I retningslinjene for eksamenskandidater står det at «Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk dersom ikke annet er opplyst for den enkelte eksamen».

Universitetet i Oslo

På nettsiden til UiO står det at mistanke om fusk kan oppstå dersom «eksamenssvaret er generert av ChatGPT eller tilsvarende». 

Dersom sensorene mistenker bruk av ChatGPT, blir dette behandlet som en mistanke om fusk. Universitetet skriver at det er vanskelig å dokumentere eller finne andre bevis for at kunstig intelligens faktisk er benyttet.

 NMBU

På NMBUs nettsider står: «Kopierer du tekst fra andre kilder, får andre til å skrive teksten for deg, eller du benytter f.eks. Chat GPT eller annen KI regnes dette som forsøk på fusk. Resultatet kan bli annullering av eksamen/emne samt utestenging fra universitet.» 

Høgskolen i Innlandet

Ved innleveringer der alle hjelpemidler er tillatt, kan studentene bruke kunstig intelligens som et verktøy. Det blir ansett som fusk dersom studenten presenterer tekst eller annet innhold som er maskingenerert som sitt eget arbeid. Dersom sensorene fatter mistanke om at studenten gjengir andres arbeid som sitt eget, vil saken bli utredet etter gjeldende rutiner for fuskesaker, som blant annet innebærer at studenten får uttale seg i saken, opplyser høgskolen til Khrono.

Powered by Labrador CMS