Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk (dr.philos) er faglig leder for forskerskolen WNGER II med tilhold på Universitetet i Bergen. Foto: UiB

100 stipendiater vil gå forskerskole i vest

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter i utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (Western Norway Graduate School of Education II) (WNGER II) er er et samarbeid mellom universitetene i Bergen og Stavanger samt høgskolene Vestlandet, Volda og de to private NLA Høgskolen og Vid.

Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon for satsingen.

Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikkved Universitetet i Bergen (UiB) er faglig leder for forskerskolen.

Han forteller at målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving fra Stavanger i sør-vest til Molde i nord-vest.

100 stipendiater og 110 veiledere

WNGER II bygger videre på den forskerskolen WNGER (2007-2010) som ble finanisert av Forskningsrådet.

— Den nye utgaven av forskerskolen bygger opp mot dagens behov for en slik forskerskole på Vestlandet. Cirka 100 doktorgradsstipendiater og 110 doktorgradsveiledere er allerede innmeldt i forskerskolen gjennom pilotfasen i 2017/2018 og i august åpnes forskerskolen offisielt, forteller Krumsvik.

Og det kanskje viktigste for oss er at doktorgrads-stipendiater på Vestlandet ønsker en slik forskerskole.

Rune Johan Krumsvik

— Pilotdelen av den nye forskerskolen ble gjennomført høsten 2017 og vår 2018. Og nå starter man opp den regionale forskerskolen som permanent ordning fra august 2018, sier Krumsvik.

Han trekker fram at denne tverrinstitusjonelle organiseringa av forskerskoler som WNGER II legger opp til er også anbefalt av den internasjonale komiteen i sluttrapporten for NFR-evalueringa av norsk utdanningsforsking.

— Og det kanskje viktigste for oss er at doktorgradsstipendiater på Vestlandet ønsker en slik forskerskole, sier Krumsvik.

— Bredere faglig profil

Han forklarer også at WNGER II har også en bredere faglig profil enn den første utgaven av forskerskolen og han trekker fram at allerede har fem ganger så mange stipendiater innmeldt man hadde i prosjektet som varte fram til 2010.

— Er det et tilbud til alle doktorgradsstudenter ved de samarbeidende institusjonene, og bare på utdanningsforskning?

— WNGER II har er først og fremst fokus på lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk, universitets-og høgskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse-og idrettsvitenskap og profesjonsutøving. Dette når bredt ut til mange doktorgradskandidatene ved partnerinstitusjonene når det gjelder doktorgradskurs innen generiske kurs (metodekurs, forskningsetikk, litteraturreview-kurs, o.l.) og våre 5 doktorgradskurs så langt har vært fullbooket og tilbakemeldingene gode, forteller Krumsvik.

Han legger også til at de også har hatt doktorgradskandidater fra psykologi, medisin, arkitektur, språkvitenskap på sine kurs.

Må ha studentenes behov i sentrum

— Så selv om den regionale forskerskolen har et fokus mot utdanningsforskning så ser man (når det gjelder de ca. 100 stipendiatene som er innmeldt) at noen tangerer mer helseperspektiv og profesjonsutøving, forklarer Krumsvik.

— Er det UiB som står for det faglige tilbudet eller deltar andre?

— Det er UiB som er vertsinstitusjon for den regionale forskerskolen og i pilotfasen er det vi UiB som har vært hovedarrangør av doktorgradskursene. Men tanken er at alle partnerinstitusjonene også skal bidra med doktorgradskurs etter hvert, samt at man skal prøve å veksle på arrangere kurs og seminar både ved UiB og ved partnerinstitusjonenes campuser, sier Krumsvik.

— Hva er den viktigste lærdommen dere har tatt med dere fra WNGER II?

— Man lærte at skal man drive god forskerutdanning så må man være oppmerksom på stipendiatene sine behov, man må samarbeide godt, man må ha et godt internasjonalt nettverk og man må ha jobbe mye med akademisk skriving, sier Krumsvik.

Vil initiere mer samarbeid i vest

— Målet med en slik regional forskerskole er samarbeid om forskerutdanning på Vestlandet. Dette gjelder ikke bare samarbeid om doktorgradskurs, men også om sampublisering, doktorgradskomiteer, samarbeid om forskningssøknader, samt å sette i verk tiltak for å bedre gjennomstrømningen av doktorgradsstipendiater, sier Krumsvik, men legger til:.

— Målet er også å bygge videre på det langvarige samarbeidet med University of Bristol om doktorgradsutdanning og man ønsker f.eks. å få til mer PhD-utveksling University of Bristol. Et delmål er å legge vekt på god utdanningskvalitet i forskerskolen og evaluere våre doktorgradskurs, gjennomstrømningen, kompetansebehov, o.l. systematisk over tid.

Han trekker også fram at for å arbeide langsiktig med dette, samarbeider WNGER II med to forskningsgrupper (Digital Learning Communities, UiB og Research Group on Doctoral Supervision, Uis).

— Og UiB, UiS og University of Bristol er allerede i ferd med å initiere to forskningsprosjekt omkring doktorgradskurs og læringsutbytte, samt innen for doktorgradsveiledning for nettopp å basere WNGER II på forskningsbasert kunnskap innen forskerutdanningen man bedriver, forteller Krumsvik.

Fakta

WNGER II

Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (Western Norway Graduate School of Education II) (WNGER II) er et samarbeid mellom universitetene i Bergen og stavanger samt høgskolene Vestlandet, Volda og de to private NLA Høgskolen og Vid.

Målet med forskerskolesatsning er å skape en best mulig forskerutdanning for doktorgradskandidater ved både verts- og partnerinstitusjonene.

Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon for satsingen.

WNGER II er en oppfølger til WNGER som pågikk fra 2007- 2010.

Kilde: Uib.no

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS