profesjonsmeldingen

— Yrkene må framsnakkes mer, og vi må se på dagens karakterkrav

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch er bekymret for den manglende rekrutteringen til helt sentrale profesjonsutdanninger.

Sandra Borch har besøkt mange i sin sju uker lange fartstid som forsknings- og høyere utdanningsminister. Her ved studiestart ved UiT norges arktiske universitet, sammen med rektor Dag Rune Olsen.
Publisert

Khrono har i september dokumentert hvor mange studieplasser som etter tre uker står ledige på de sentrale profesjonsutdanningene for grunnskolelærer, barnehagelærer og sykepleier.

Fakta

Læreropptaket 2023

 • Søkertallene i våres fortalte et tydelig språk. Nedgang i søkertall var betydelig, og svakest var tallene for lærerutdanningene for trinn 5-10 utdanningene, nedgangen var 35,3 prosent. 
 • Så i juli kommer hovedopptaket som viser at de færreste klarer å sende ut nok studietilbud til å dekke de planlagte studieplassene. Det gjelder både for trinn 1-7 og trinn 5-10. Igjen er det trinn 5-10 som ligger dårligst an. tallene viser det allerede da var 400 ledige studieplasser ved lærerutdanningene. 
 • Per september har universiteter og høgskoler et ca anslag for hvor mange studenter som faktisk har møtt opp. Vanligvis vil det falle fra endel studenter både første halvår, men også første studieår sett under ett. Tallene nå viser at 36,7 prosent av plassene for trinn 1-7 står tomme, og 44 prosent av plassene for trinn 5-10. Den helt nye trenden er nå at heller ikke de største lærerutdanningene klarer å fylle opp plassene sine.
 • Khrono har fått møtt-tall i september fra 11 av 12 høgskoler og universiteter.  Samisk høgskole har 20 studieplasser på GLU 1-7 og GLU 5-10. De er ikke med i beregningene.

Verst står det til på grunnskolelærerutdanningene. Alle studietilbud har ledige plasser, også i de store byene. Det er 1275 ledige studieplasser for lærerstudenter nå i september, dette utgjør 40 prosent av de planlagte studieplassene. 

Nest verst er det i barnehagelærerutdanningene. Det var 2838 planlagte studieplasser ved de 12 universitetene og høgskolene som utdanner barnehagelærere i Norge. Ved inngangen til september står 1025 studieplasser ledige. Det utgjør 36,1 prosent av de planlagte plassene.

Men også ved sykepleieutdanningene er tendensen at det blir stadig vanskeligere å fylle opp de planlagte studieplassene. 21 av studietilbudene har ved inngangen til september ledige studieplasser, viser tall Khrono har hentet inn fra institusjonene. Totalt var det 5323 planlagte studieplasser for sykepleiestudenter. Av disse står 815 ledige. Totalt sett var det likevel 4755 oppmøtte sykepleiestudenter. 13 av utdanningstilbudene har klart å overoppfylle med nye studenter.

— Mangler kompetanse på mange områder

Sandra Borch har nå vært forsknings- og høyere utdanningsminister i sju uker. Hun forteller at det bar rett ut i en valgkamp og at hun fram til nå har reist mye rundt og snakket med ordførere, næringslivsledere og rektorer.

— De jeg møter forteller mye av den samme historien, nemlig at vi mangler kompetanse på mange områder i Norge. Det gjelder lærer-, helse- og omsorgsyrker, men det handler også om teknologer og ingeniører, sier Borch til Khrono.

Fakta

Frammøte barnehagelærerutdanninger

 • Det var 2838 planlagte studieplasser ved de 12 universitetene og høgskolene som utdanner barnehagelærere i Norge. 
 • Ved inngangen til september står 1025 studieplasser ledige. Det utgjør 36,1 prosent av de planlagte plassene.
 • Nedgangen i søkertall har vist seg over flere år, men aldri har det vært så få frammøtte i forhold til antall planlagte plasser.

— Befolkningen vår blir stadig eldre, noe som gir mer behov for helsetjenester, og vi får færre i arbeidsfør alder. Dette er et raskt bilde på de utfordringer vi står overfor og det store omstillingsbehov det norske samfunnet har, både på kort og lang sikt. Det er ingen tvil om at dette er en svært krevende situasjon, legger Borch til.

— Mange forklaringer på rekrutteringssvikt

Borch trekker fram at man kanskje litt for ofte ser til utdanningene når man skal forklare rekrutteringsproblemene. Hun mener det også er andre faktorer som er viktige å se på.

— Jeg vil være forsiktig med å trekke fram en enkelt årsak, men når du søker deg til lærer- eller sykepleierutdanning, så vet du hva du blir. Derfor må vi jobbe for at det er godt å jobbe i disse yrkene. Når man tar en jussutdanning eller en økonomi- og administrasjonsutdanning er det mange ulike jobber du kan havne i. Kanskje er ikke de unge klare for å konkludere på hva de vil bli når de starter i høyere utdanning. Kanskje vi må bli bedre på å få fram hvilken spennende kompetanse profesjonsutdanningene våre gir, bare for å nevne noe, sier Borch.

I departementet jobber de nå med en ny stortingsmelding om profesjonene, profesjonsmeldingen, som skal komme til våren, og Borch understreker at denne meldingen er viktig både for henne og regjeringen.

Fakta

Oppmøte-tall sykepleie

 • 13 universiteter og høgskoler tilbyr sykepleierutdanning, hvorav to private VID vitenskapelige høgskole og lovisenberg diakonale høgskole.
 • Til sammen har disse 37 ulike studietilbud, hvorav ett har oppstart på våre, Høgskulen på vestlandet sitt våropptak i Førde.
 • 21 av de 36 med høst-oppmøte hadde ffor få studenter, totalt er det 784 ledige stduieplasser for denne profesjonen.
 • Totalt var det 5298 planlagte studieplasser for sykepleiestudenter. Av disse står 784 ledige. Totalt sett var det likevel 4825 oppmøtte sykepleiestudenter. 14 av utdanningstilbudene har klart å overoppfylle oppmøtet av studenter.
 • Ved inngangen til september hadde Høgskolen i Østfold 245 oppmøtte studenter til sine 240 planlagte studieplasser, helt i tråd med slik det var planlagt.

Kilde: Institusjonene selv og Samordna opptak

— De tallene som Khrono nå har dokumentert med tanke på frammøte i sentrale profesjonsutdanninger, underbygger jo alvoret i den situasjonen vi står oppe i. 

— Opptaksutvalget er viktig

Borch trekker i denne sammenheng også fram opptaksutvalget og deres forslag, som mulig tiltak.

— Opptaksutvalget har kommet med rekke forslag, og jeg mener det er viktig å se nøye på deres forslag. Det er for tidlig å konkludere her, men ett av forslagene de kommer med, nemlig at man skal fjerne karakterkravene fra utdanning er et forslag vi er nødt til å se nøye på. Dette er jo også noe jeg får mange tilbakemeldinger på når jeg er ute og snakker med sektoren og arbeids- og næringslivs representanter, sier Borch.

— Yrkene må framsnakkes 

Som mange andre er Sandra Borch også opptatt av at de sentrale profesjonsyrkene må framsnakkes.

— Når du blir lærer så får du en utrolig spennende jobb, de fleste får fast jobb rett etter utdanning og ikke minst så er disse utdanningens vært viktige for utviklingen av Norge, sier Borch og legger til:

— De lærerstudenter jegs nakker med er jo blant annet opptatt av den tryggheten det innebærer å velge lærerutdanning med tanke på at man er sikret trygg og fast jobb.

Powered by Labrador CMS