lånekassen

1. mai stiger rentene igjen

Den flytende renten fortsetter å være lavere enn fastrentene hos Lånekassen.

En synkende behov for manuelle tjenester har ført til at Lånekassen skal nedbemannes. Etter 2023 vil ikke lenger Lånekassen ha kontor i Bergen. Foto: Lånekassen

Rentene i Lånekassen går opp fra 1. mai. Fra denne datoen vil de gjeldene fastrentene være 4,227 prosent for tre års bindingstid, 4,131 prosent for fem års bindingstid og 4,112 prosent for ti års bindingstid.

Flytende rente på studielånet er i dag 3,338 prosent, men vil øke til 3,532 prosent fra 1. mai.

— I de fleste tilfeller har det historisk vært lønnsomt å ha flytende rente på studielånet, men noen har tjent på å binde renten. Dette var for eksempel tilfellet for de som valgte tre års fastrente fra 1. juli 2020, noen måneder inn i korona-pandemien, sier produkteier for lån i Lånekassen, Magnus Lingscheid-Andersen i en pressemelding.

— Fastrentene i Lånekassen var da kraftig redusert sammenlignet med forrige tilbud, og langt flere enn vanlig valgte da å binde renten, fortsetter produkteieren.

Det er få som velger fastrente på studielånet. Per nå har 19.600 tilbakebetalere fastrente i Lånekassen, mens 750.200 har flytende rente. Det betyr at bare tre prosent av kundene har fastrente, noe som er den laveste andelen siden fastrente ble innført.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte og fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10.–17. april, informerer Lånekassen.

Powered by Labrador CMS