Debatt kristin halvorsen

100 millioner kroner ut av vinduet er dårlig samfunns­økonomi

Det planlagte Veksthuset i Botanisk hage er et fantastisk prosjekt som risikerer å gå i glemmeboka nok en gang, ifølge tidligere styreleder i Naturhistorisk museum, Kristin Halvorsen.

— Veksthuset må realiseres gjennom en direkte statlig bevilgning. Det er et stort prosjekt og kan ikke prioriteres innenfor UiOs egne budsjetter, skriver direktør ved Cicero, Kristin Halvorsen.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, svarer på innlegget mitt om status for Veksthuset i Botanisk hage, Naturhistorisk Museum og bekrefter at det fremdeles er på andreplass på lista over prioriterte bygg fra styret i UiO.

Jeg takker for et klart svar og håper at statsråd Borten Moe også kan gi en like tydelig avklaring.

Veksthuset må realiseres gjennom en direkte statlig bevilgning. Det er et stort prosjekt og kan ikke prioriteres innenfor UiOs egne budsjetter.

UiO skal ha ros for å ha prioritert renovering av Geologisk museum (Brøggers hus). Det er et omfattende prosjekt for universitetet til over 400 mill. kroner. Det åpnes denne uka og blir et fantastisk tilbud til publikum som besøker eller bor i Oslo.

Naturhistorisk museum har muligheter til kunnskapsformidling langt ut over det som er dagens tilbud til publikum. Zoologisk museum har utstillinger fra 70-tallet og et bygg som ikke er skikkelig oppgradert siden det ble oppført for mer enn 100 år siden. Veksthusene er snart hundre år på overtid.

Det er store utfordringer når det gjelder bygg i universitets- og høgskolesektoren. Samtidig skal statsbudsjettet trimmes etter koronatiltak og beredskap for flyktninger fra Ukraina skal prioriteres.

Det er sikkert fristende å parkere et veksthus og museumsbygg, selv om det er 100 mill. kroner investert i planlegging over mer enn 10 år. Men 100 mill. kroner ut av vinduet er dårlig samfunnsøkonomi og et fantastisk prosjekt kan gå i glemmeboka nok en gang.

Kanskje er det mulig å få til et spleiselag med private? Hvis Kunnskapsdepartementet klargjør er det mulig å finne gode løsninger.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS