Opptak

11 nye forskertalenter inn i Akademiet for yngre forskere

Det var knallhard konkurranse med 60 søkere i årets opptak til Akademiet for yngre forskere. Her er de elleve som slapp gjennom nåløyet.

Her er de nye medlemmene i Akadmiet for yngre forskere: Øverst fra venstre:Natalia Kucirkova, Aase Kristine Lundberg, Salwa Suliman, Kai Arne Hansen. I midten fra venstre: Tobias Otterbring, Hilde Reinertsen, Bjarte Aarmo Lund. Nederst fra v: Mari Skuggedal Myksvoll, Nora Elise Hesby Mathé, Haley De Korne og Astrid Marie Jorde Sandsør.
Her er de nye medlemmene i Akadmiet for yngre forskere: Øverst fra venstre:Natalia Kucirkova, Aase Kristine Lundberg, Salwa Suliman, Kai Arne Hansen. I midten fra venstre: Tobias Otterbring, Hilde Reinertsen, Bjarte Aarmo Lund. Nederst fra v: Mari Skuggedal Myksvoll, Nora Elise Hesby Mathé, Haley De Korne og Astrid Marie Jorde Sandsør.
Publisert

Akademiet for yngre forskere (AYF) beskriver sine elleve nye medlemmer i sum på denne måten: «Medlemmene representerer en stor faglig og institusjonell bredde og vil tilføre AYF nye ideer og perspektiver. Våre nye medlemmer arbeider ved utdannings- og forskningsinstitusjoner over hele landet – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør», heter det i meldingen om nykommerne.

Akademiet opplyser: «I oktober vil fjorten av våre nåværende medlemmer tre ut av akademiet siden deres medlemsperiode går ut. Med elleve nye medlemmer vil AYF fremover bestå av 40 personer, hvorav 21 er menn og 19 kvinner».

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Disse er:

Astrid Marie Jorde Sandsør

Samfunsøkonom ved Universitetet i Oslo og NIFU

Astrid Marie Jorde Sandsør.
Astrid Marie Jorde Sandsør.

«For å løse samfunnsutfordringer blir det stadig viktigere å samarbeide på tvers av fagfelt, og AYF skaper en slik møteplass for yngre forskere. Jeg ser veldig frem til å bidra til denne møteplassen og ønsker også å jobbe for å endre strukturelle forhold kan skape unødvendige hindringer for unge forskere.»

Bjarte Aarmo Lund

Kjemiker ved UiT Norges Arktiske Universitet

Bjarte Aarmo Lund.
Bjarte Aarmo Lund.

«Jeg er opptatt av at forskning skal være en konkurransedyktig karrierevei slik at vi kan rekruttere de beste hodene».


Haley De Korne

Lingvist ved Universitetet i Oslo

Haley De Korne.
Haley De Korne.

«Forskning i dag er preget av internasjonal mobilitet og samarbeid, noe som kan bidra til bredde og kvalitet i kunnskapen vi produserer. Imidlertid fører dette også til at vi som forskere må ta opp viktige spørsmål, som for eksempel hvordan vi kan jobbe internasjonalt på en bærekraftig måte og hvordan vi kan styrke koblingen mellom forskning og praksis lokalt på tvers av språk og ulike prioriteringer.»

Hilde Reinertsen

Forsker på samtidshistorie og dokumentanalyse ved Universitetet i Oslo

Hilde Reinertsen.
Hilde Reinertsen.

«Gjennom AYF ønsker jeg å bidra til at universitetene tar bedre vare på sine unge forskere».

Kai Arne Hansen

Forsker på musikkvitenskap og kjønnsstudier ved Høgskolen i Innlandet

Kai Arne Hansen.
Kai Arne Hansen.

«Styrka likestilling og mangfald er grunnleggjande for aukt breidde og kvalitet i norsk akademia. Med dette i mente er eg oppteken av å betre arbeidsvilkår, utvide karrieremoglegheiter og sikre høve til fagleg utvikling for yngre forskarar»

Mari Skuggedal Myksvoll

Oseanograf ved Havforskningsinstituttet

Mari Skuggedal Myksvoll.
Mari Skuggedal Myksvoll.

«Kunnskapen utfordres på mange måter, og derfor er det viktig å lære spesielt de unge kildekritikk»

Natalia Kucirkova

Forsker på Lesing og teknologibruk ved Universitetet i Stavanger

Natalia Kucirkova.
Natalia Kucirkova.

«Jeg vil dele forskningsbasert kunnskap om hvilke ressurser og aktiviteter som er viktige for barns læring.»

Nora Elise Hesby Mathé

Forsker på Samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo

Nora Elise Hesby Mathé.
Nora Elise Hesby Mathé.

«Jeg er opptatt av vilkårene for fri forskning og betydningen av disse for yngre forskere. I AYF ønsker jeg å delta i arbeid som bidrar til de offentlige samtalene om dette viktige temaet.»

Salwa Suliman

Forsker på stamceller og vevsregenerativ behandling ved Universitetet i Bergen

Salwa Suliman
Salwa Suliman

«Jeg ønsker å arbeide for å støtte og stimulere unge forskere med ulike minoritetsbakgrunner og ta tak i de hindringene som gjør at dyktige akademikere velger bort forskning»

Tobias Otterbring

Forbrukerpsykolog ved Universitetet i Agder

Tobias Otterbring.
Tobias Otterbring.

«Jeg brenner for forskningsformidling og spørsmål om akademisk frihet, så jeg vill jobbe hardt for å fortsette akademiets viktige arbeid med disse sentrale byggsteinene for et velfungerende akademia».

Aase Kristine Lundberg

Samfunnsgeograf ved Nordlandsforskning

Aase Kristine Lundberg.
Aase Kristine Lundberg.

«Yngre forskere kan bidra med andre perspektiver enn eldre forskere for å få til en bærekraftig og rettferdig samfunnsomstilling, og jeg vil derfor at yngre forskere i større grad skal sette dagsorden og ta plass i offentligheten. I AYF vil jeg derfor jobbe for at forskningsformidling skal bli en integrert del av hverdagen til enda flere yngre forskere».

Et medlemsskap i Akademiet for yngre forskere varer i fire år. Man kan ikke være eldre enn 38 år i opptaksåret.

Powered by Labrador CMS