Videreutdanning

13.000 lærere søker videre­utdanning til høsten

Det mest populære studiet er spesialpedagogikk. 

Det er over 13.000 lærere i år som har søkt videreutdanning. Illustrasjonsfoto fra praksis for lærerutdanning ved OsloMet
Publisert

11.000 lærere i skole og 2000 lærere i barnehage har søkt videreutdanning til høsten. Av dem er det 3340 lærere som ønsker å ta videreutdanning i spesialpedagogikk, noe som er rekord. 

— Vi trenger flere lærere med denne kompetansen. Det vil gjøre barnehagene og skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte barn og elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding. 

Fakta

Flere tall

  • Totalt er det registrert cirka 11 .200 søknader fra lærere i skolen, som er rundt 340 færre enn på samme tid i fjor, men 560 flere enn i 2022.
  • Det er rundt  2100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, som er rundt 400 færre enn på samme tid i fjor. Dette er likevel nærmere 600 flere enn i 2022. 
  • Over 350 har søkt styrerutdanningen og over 550 har søkt rektorutdanningen.

Økning til andrespråks­pedagogikk

Regjeringen har satt av 393 millioner i 2024 til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene, og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen. Det betyr at rundt 1850 lærere i barnehagen og 5400 lærere i skolen kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2024. Også ledere i barnehage og skole kan ta videreutdanning.

Det er økning i søkere til videreutdanning i andrespråkspedagogikk, som omhandler måten lærere møter og undervise elever som har andre morsmål enn norsk. Også praktiske og estetiske fag, samt norsk og matematikk, er populære valg for videreutdanning. 

For lærere i barnehagen er det videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring som har flest søkere etter spesialpedagogikk.

Må godkjenne og prioritere

— Vi har veldig gode ordninger for videreutdanning for lærere og jeg er glad for at så mange ønsker å utvikle seg faglig. Vi har høye ambisjoner for barnehagen og skolen og da trenger vi faglig sterke lærere som bidrar til at barn og unge trives, mestrer og lærer bedre. Jeg har tillit til at barnehage- og skoleeierne følger opp søknadene, sier Nordtun.

Barnehage- og skoleeiere må godkjenne og prioritere søknader før de vurderes for videreutdanning. 

— Det er viktig at barnehage- og skoleeiere godkjenner flest mulig søknader, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det. Det vil alle tjene på. Både barna, elevene og de ansatte. Barnehager og skoler skal være gode steder å jobbe, der det er mulighet til å utvikle seg gjennom hele yrkeslivet. Dette er viktig både for å rekruttere og beholde lærere, sier Nordtun.

Lærere som har søkt fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, blir prioritert.Powered by Labrador CMS