Debatt ● Blanca Estela Braña de Hvidsten

Sats på fagskolelærernes kompetanse!

Fagskolelærere med pedagogisk kompetanse er avgjørende for å utdanne yrkesutøverne arbeidslivet skriker etter. Likevel finnes det i dag ingen enhetlige nasjonale krav til pedagogisk utdannelse for fagskolelærere.

Portrett av Blanca Estela Braña de Hvidsten
Som tidligere fagskolelærer har jeg store forventninger til den kommende Fagskolemeldingen på vegne av fagskolelærerne, skriver kronikkforfatteren. — Det inkluderer aktive skritt for å anerkjenne og formalisere pedagogisk utdanning for fagskolelærere.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Mangelen på nasjonale krav svekker kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning og undergraver fagskolelærernes profesjonelle utvikling.

Kunnskapsdepartementet anerkjenner utfordringen i sine strategier, men det mangler konkrete tiltak som kan sikre at fagskolelærere utrustes med den pedagogiske kompetansen de trenger.

Fagskolesektoren og fylkeskommunen forsøker på hver sin måte å tette kunnskapsgapet, men er det riktig medisin?

Fagskolesektorens ambisjoner om å tilby utdanning til egne lærere på fagskolenivå reiser to kritiske spørsmål: Er dette i tråd med fagskolens mandat som gitt i Fagskoleloven, og hvordan kan dette bidra til at sektoren kan tilby utdanninger på nivå 6 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR), i henhold til egne ambisjoner? Det krever grundige vurderinger for å sikre at fagskolelærernes kvalifikasjoner er i samsvar med disse ambisjonene.

Fylkeskommunenes praksis, hvor noen krever at alle fagskolelærere skal gjennomgå PPU eller PPU-Y — som er kvalifiseringstilbud for lærere og yrkeslærere i grunnskole trinn 8—13 —, er ikke relevant for høyere yrkesfaglig utdanning. Med fagskolens eget lovverk og spesifikke krav, blir det tydelig at det er behov for en revisjon av styringsorganenes rolle og ansvar for å tilrettelegge for relevant pedagogisk kvalifisering.

For å forbedre fagskolelærernes kvalitet og status er det avgjørende å iverksette studieordninger som verdsetter deres fagkompetanse. En rammeplanfestet videreutdanning, kombinert med et godt forankret program for hospitering i relevante yrkesfelt, koordinert av Sentrene for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, vil styrke lærernes yrkespedagogiske ferdigheter til å møte et arbeidsmarked i endring.

Suksesshistorier fra både private og offentlige fagskoler, hvor lærere har deltatt i praktisk pedagogikk for fagskolen ved OsloMet, understreker ledelsens rolle i å prioritere relevant praktisk pedagogisk videreutdanning spesielt utviklet for fagskolesektoren.

Departementet bør i større grad stimulere og støtte initiativ til samarbeid mellom fagskolesektoren og de eksisterende yrkespedagogiske miljøene om forskning og utviklingsarbeid for fagskolelærere etter videreutdanning i yrkespedagogikk. Dette vil bidra til både personlig og profesjonell vekst, samt en vital kunnskapsutvikling i sektoren.

Som tidligere fagskolelærer har jeg store forventninger til den kommende Fagskolemeldingen på vegne av fagskolelærerne. Disse inkluderer at både Kunnskapsdepartementet og fagskolesektoren selv tar aktive skritt for å anerkjenne og formalisere pedagogisk utdanning for fagskolelærere, til fordel for både lærerne og studentene, og for å styrke fagskolens samfunnsmandat.

Powered by Labrador CMS