Laurence Habib er instituttleder på Institutt for informatikk på OsloMet. Hun er fornøyd med søkerne til stillingen som professor i digital tranformasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Laurence Habib er instituttleder på Institutt for informatikk på OsloMet. Hun er fornøyd med søkerne til stillingen som professor i digital tranformasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

14 vil bli professor i digital transformasjon

Søkerliste. Se hele søkerlisten her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet oppretter 11 nye professorstillinger, som de to første årene skal dekkes av midler frigjort gjennom prosjektet «Administrasjon for framtiden». Etter de to første årene med sentrale midler, må fakultetene selv overta finansieringen. Åtte av stillingene er utlyst så langt.

En av stillingene er professor i digital transformasjon ved Fakultet for teknologi, fakultet og design (TKD), som hadde søknadsfrist 8. januar.

Tre interne søkere

På søkerlisten står to kvinnelige førsteamanuenser som er ansatt på OsloMet i dag. Det er Hanne Cecilie Geirbo ved Institutt for informasjonsteknologi på TKD, og Maria Konow Lund ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet. Også førsteamanuensis Omid Mirmotahari ved Divisjon for utdanning og bibliotek ved OsloMet har søkt professorstillingen.

Førsteamanuensis Sashidharan Komandur ved Institutt for design ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU har søkt.

En annen søker fra NTNU er førsteamanuensis Ahmet Soylu ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektro.

En søker utenfor akademia er Annita Fjuk, som ifølge LinkedIn er ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv hos Digital Norway - Toppindustrisenteret AS.

Talent og lidenskap kreves

Ifølge stillingsutlysningen må den som blir ansatt som professor i digital transformasjon ha talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at kandidatene har utført fremragende forskning innen digitalisering, digital transformasjon eller nært relaterte felt. Forskningen skal gjenspeiles i en omfattende vitenskapelig produksjon. Publisering i tidsskrifter med høy merittverdi og impact factor tillegges stor vekt, heter det i utlysningen.

Habib: Fornøyd med søkerne

Instituttleder Laurence Habib ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet sier til Khrono at hun er fornøyd med søkerlisten.

— Jeg synes at det er hyggelig at mange dyktige fagpersoner søker seg til OsloMet, sier hun.

— Hvor lang tid tar det å få ansatt en professor?

— Vi har sendt et forslag til medlemmer til sakkyndig komite til professorutvalget og håper at komiteen kan utnevnes ved utvalgets neste møte 27. januar. Deretter har den sakkyndige komiteen cirka 6 ukers frist for å utforme sin rapport. Vi planlegger intervjuene i mars-april og håper å få professoren på plass ved studiestart 2020, sier Habib.

Søkerliste:

 • Annita Fjuk 57 år, leder for partnershipamarbeid mellom forskning og næringsliv hos Digital Norway - Toppindustrisenteret AS.
 • Hanne Cecilie Geirbo, 45 år, førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi på Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet
 • lslam Najmu, 37 år, Turku, Finland
 • Dariyoush Jamshidi, 34 år, Assistant professor, University of Nizwa, Iran
 • Nurzhan Kerimbay, 56 år, professor, Eurasian National University, Faculty of Physics and Technical Sciences, Kasakhstan
 • Sashidharan Komandur, 42 år, førsteamanuensis ved Institutt for design ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU
 • Maria Konow-Lund, 57 år, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet
 • Carl-Gustav Lindén, 59 år, forsker ved Swedish School of Social Science, Universitetet i Helsinki
 • Omid Mirmotahari, 40 år, førsteamanuensis Divisjon for utdanning og bibliotek ved OsloMet
 • Alok Mishra, professor
 • Marwan Fuad, 55 år, Assistant professor, School of Computing, Electronics and Maths, Coventry University
 • Selcen Ozturkcan, 43 år, Associate Professor of Business Administration, Linnæus University, Kalmar, Sverige
 • S p, Raja, 34 år, Sathankulam, India
 • Ahmet Soylu, 36 år, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektro ved NTNU

11 nye professorstillinger fordelt

I OsloMets budsjett for 2019 ble det satt av midler til 11 nye professorstillinger som skulle finansieres ved kutt i administrasjonen gjennom prosjektet «Administrasjon for fremtiden». Disse midlene skal finansiere stillingene i to år, før fakultetene/sentrene selv overtar ansvaret for dem over egne driftsbudsjetter.

De 11 professorstillingene ved OsloMet ble lyst ut til intern konkurranse våren 2019 og rektor Curt Rice bestemte deretter hvilke fakulteter og sentre som skulle få nye professorstillinger. Alle fire fakulteter pluss Senter for velferds- og arbeidslivsforskning fikk tildelt stillinger.

*Alok Mishra har senere trukket sin søknad

(Saken er oppdatert 22/1 med at kun åtte av professorstillingene er utlyst så langt. Saken ble også oppdatert 4. juni med at en av søkerne til stillingen som professor i digital transformasjon trakk sin søknad. 5. juni er alder og arbeidssted for samme søker fjernet.)

Powered by Labrador CMS