Horisont 2020

15 milliarder til norske prosjekter. Disse har hentet ut mest EU-midler

Universiteter og høgskoler har passert næringslivet i andel av EU-midlene.

Sintef, her ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, er den enkeltaktøren som har hentet ut mest EU-midler - 188 millioner euro.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Norske prosjekter har mottatt 15 milliarder kroner gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon de siste sju årene.

Det viser ferske tall fra Norges Forskningsråd, som omfatter tildelinger til og med april i år.

Tallene viser dessuten at universiteter og høgskoler nå henter ut en større andel enn næringslivet.

31 prosent av milliardene har gått til universiteter og høgskoler, mot 27 prosent til næringslivet og 25 prosent til instituttsektoren.

Tidligere har tallene gitt et annet bilde. I november 2019 kunne Khrono fortelle at næringslivet var den største mottakeren etter å ha økt sin andel over tid. Da gikk 31 prosent av midlene til næringslivet, mot 30 til universitets- og høgskolesektoren og 27 prosent til instituttsektoren.

Mest til Sintef, UiO og Cepi

Blant universitetene og høgskolene er det Universitetet i Oslo som har hentet ut flest millioner, med til sammen 163 millioner euro, mer enn 1,7 milliarder kroner. Deretter følger NTNU og Universitetet i Bergen.

Oversikten under viser de ti universitetene som har mottatt flest millioner gjennom rammeprogrammet.

UiO er likevel ikke den aktøren som har hentet ut mest, det er Sintef, som har mottatt 188 millioner euro gjennom rammeprogrammet. Deretter følger UiO og vaksinekoalisjonen Cepi.

Oversikten under viser de 50 aktørene i Norge som har hentet ut mest.

Returandelen har økt

Det ligger flere hundre milliarder kroner i potten. Den såkalte returandelen, andelen av totalen som går til norske aktører, har økt gjennom de sju årene.

Da status ble gjort opp for snart ett år siden, da 85 prosent av midlene var delt ut, lå returandelen på 2,26 prosent, mot 2,2 prosent da 72 prosent av milliardene var delt ut.

Nå ligger den ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet på 2,49 prosent, langt mer enn for det sjuende rammeprogrammet, da returandelen lå på 1,69 prosent.

For det nye rammeprogrammet, Horisont Europa, har forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) varslet at han vil skru opp målet for hvor mye som skal komme til aktører i Norge. Asheim har siktet seg inn mot et returandel på tre prosent.

I tillegg til de femten milliardene er norske forskere ifølge Forskningsrådet med i prosjekter i andre land med en ramme på totalt 100 milliarder kroner.

Tallene viser ikke fordeling mellom de ulike delene av rammeprogrammet.

Powered by Labrador CMS