NBMU

175 millioner ekstra til veterinærbygget i Ås

Fredag før påske bevilget regjeringen ytterligere 175 millioner til det nye veterinærbygget ved NMBU i Ås. Dermed er summen oppe i 8,5 milliarder kroner.

Første pasient i Ås på et bygg som stadig blir dyrere: Balder (3 måneder), Eier John Schau og behandlende dyrlege Heidi Sjetne Lund.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I statsbudsjettet for 2021 fikk veterinærbygget i Ås 300 millioner kroner ekstra. Fredag før påske la regjeringen fram en ny proposisjon som betyr at byggeprosjektet får ytterligere 175 millioner kroner.

150 milllioner til bygg og 25 millioner til utstyr. Dermed er den totale prisen for byggeprosjektet oppe i 8,5 milliarder kroner. Dette etter gjentatte kostnadssprekker, også før koronapandemien satte inn.

Fakta

Det nye veterinærbygget på campus Ås

  • 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm). I tillegg: 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
  • Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2021, og er forsinket for femte gang.
  • Kostnadsramme: 8,5 mrd. kr (tall per mars 2021)
  • Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Flyttingen er i gang og fullføres i løpet av våren 2021.
  • Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
  • Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

Begrunner med korona

Strenge smitteverntiltak og koronarestriksjoner har ført til økte kostnader for byggeprosjektet Campus Ås ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammene med til sammen 175 millioner kroner.

— Byggeprosjektet er unikt i verden, med avanserte laboratorier, dyrehospital og undervisningslokaler i samme bygg. Dessverre har koronapandemien påvirket kostnadene, men nå gleder vi oss til at bygget blir ferdig slik at vi kan ta imot studenter og ansatte, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister, i en pressemelding.

Utstyr og folk fra utlandet

I pressemeldingen trekker regjeringen fram at prosjektet innebærer at mye utstyr skal produseres i utlandet, og at utenlandske leverandører må reise til Ås for å montere utstyret.

I denne omgangen er det ekstra millionene knyttet til at pandemien har ført til forsinkede utstyrsleveranser og til at utenlandsk personell ikke kan reise eller må i karantene. departementet trekker fram at det har dermed vært behov for å engasjere norske leverandører. Krav til avstand på byggeplassen har også forsinket fremdriften og økt kostnadene.

— Campus Ås er den største utbyggingen i universitets- og forskningssektoren i Norge noensinne, og vil gi NMBU og Veterinærinstituttet lokaler i verdensklasse. Dessverre har byggeprosjektet blitt hardt rammet av koronapandemien rett før ferdigstillelse, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister, i pressemeldingen.

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for byggeprosjektet til 8500 millioner kroner. Det er en økning på 150 millioner kroner fra rammen fastsatt i statsbudsjettet for 2021. For brukerutstyrsprosjektet foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen til 1245 millioner kroner. Det er en økning på 25 millioner kroner fra rammen fastsatt i statsbudsjettet for 2021.

Prisen økte med 6 milliarder

Ved den tidligste estimeringen av prisen for å flytte Veterinærhøgskolen til Ås og NMBU i 2008, var ikke prosjekteringen gjennomført. Prislappen ble anslått til 2,3 milliarder.

Det var Finansavisen som først dro opp de historiske tallene.

Til Finansavisen trakk kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, fram at da prosjektet ble vedtatt av Stortinget, ble det satt en kostnadsramme på 6,3 milliarder kroner.

I statsbudsjett for 2021 fikk Statsbygg omlag 300 millioner kroner mer, behovet var også da knyttet til koronasituasjonen. Med de siste 175 millionene er altså totaltprisen oppe i 8,5 milliarder kroner. 6,2 milliarder mer enn første anslag, og 2,5 milliard mer enn da Stortinget vedtok byggingen.

Powered by Labrador CMS