veterinærflytting

Ansatte og studenter betaler en høy pris for forsinkelsene

Heidi Rach Johnsen er en av dem som har trodd på flyttedatoene fra Statsbygg og flyttet med familien til Ås. — Vi føler oss helt maktesløse, sier hun.

Stadige utsettelser av flytting fra Oslo til Ås skaper mye frustrasjon for oss ansatte, sier Heidi Rasch Johnsen ved Veterinærhøgskolen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For femte gang siden 2019 har ansatte og studenter på fakultetet Veterinærhøgskolen ved NMBU og ansatte ved Veterinærinstituttet fått beskjed om forsinkelser i flyttingen fra Oslo til Ås.

Nå er planen at det skal skje en gradvis innflytting en eller annen gang i løpet av våren 2021. Endelig dato er ennå ikke klar.

— Vi føler oss helt maktesløse. For min egen del har disse forsinkelsen ført til utrolig mye ulempe og kostnader. Jeg får minustid på jobb og må bruke feriedager til alt annet enn ferie, sier Heidi Rasch Johnsen.

Hun er dyrepleier og har jobbet på Veterinærhøgskolen siden 2005. Da det ble klart at arbeidsplassen hennes skulle flyttes til Ås, startet hun og familien etterhvert arbeidet med å flytte på seg selv.

Kjøpte hus den uka beskjed om første forsinkelse kom

Den uka beskjeden om den første forsinkelsen kom, at det likevel ikke ble innflytting sommeren 2019, hadde Johnsen med familie akkurat signert kjøpekontrakt på hus i Ås.

— Jeg har små barn. Planen var at jeg skulle ha reisevei på 15 minutter, nå er det 90 minutter - hver vei. Jeg kan og vet mye om tog som ikke kommer og ikke går, forteller Johnsen.

Vi er med henne inn på tannrommet på smådyrklinikken. Hun venter på en pasient som trenger tannbehandling.

Johnsen kan ikke, på samme måte som Statsbygg, be om penger over statsbudsjettet til de ekstrakostnadene forsinkelsene medfører.

— Det er ingen som betaler oss for disse ulempene, sier Johnsen. Hun forteller også at de er flere småbarnsfamilier som allerede har flyttet ut til Ås, og opplever store utfordringer i hverdagen.

Dyrepleier Heidi Rasch Johnsen flyttet fordi hun trodde på Statsbyggs planer. Det har kostet henne dyrt i form av både tid og penger.

Bygg som ikke fungerer lenger

Johnsen forteller om et etterslep på vedlikeholdet av bygningene på Adamstua.

— Det lekker vann gjennom taket, så vi må dekke pc-er med hygieneunderlag slok at de ikke blir skadet. Vi teiper vaskemaskiner for at de skal fungere. Utstyret vårt begynner å bli utrangert, og bygget er snart ikke til å være i lenger. Det er klart dette skaper mye frustrasjon for oss ansatte, sier Johnsen.

Johnsen understreker samtidig at de ansatte gleder seg veldig til at de får flyttet og at de vet at de kommer til et toppmoderne bygg, som vil gi langt bedre arbeidshverdag enn det de har i dag.

— Men at det stadig kommer nye beskjeder om nye forsinkelser er en stor belastning for oss, sier Johnsen.

Koronapandemien er en viktig del av forklaringen på de forsinkelsene som har oppstått i 2020.

I tillegg til forsinkelsene, har byggingen gått på en milliardsprekk og vel så det. Statsbygg har gjennom statsbudsjettet bedt om ytterligere midler for å få ferdiggjort bygget.

Les også:

— Burde hatt mer realisme i flyttedatoene

Det som er vanskelig å forstå er hvorfor man hele tiden må komme med nye urealistiske datoer, sier dyrepleier Dagrun Hansen Lia .

Dagrun Hansen Lia er avdelingsingeniør og dyrepleier på Veterinærhøgskolen. Lia har, i motsetning til Johnsen, ikke flyttet på seg, og bor fortsatt i Oslo.

— Jeg trodde aldri det skulle gå så raskt som de i første omgang la opp til. De snakket jo om i 2017, men det skjønte alle raskt ikke var mulig, sier Lia, før hun fortsetter:

— Jeg har også sett og skjønt at ting ville ta lengre tid. Det som er vanskelig å forstå er hvorfor man hele tiden må komme med nye urealistiske datoer. Da man ikke rakk sommeren 2020, burde man skjønne at det heller vil bli snakk om sommeren 2021. Det hadde vært mindre frustrerende hvis vi allerede i vår hadde fått den beskjeden, istedenfor sånn som nå når det kommer stadig nye datoer litt fram i tid, sier Lia til Khrono.

Lei og frustrert

Lia er som Johnsen sliten og frustrert over manglende vedlikehold.

— Vi er lei av å jobbe i bygningen som er i ferd med å falle sammen. Vi er lei av utstyr som ikke fungerer, utrangerte pc-er og så videre. For oss som er knyttet til smådyrklinikken ser vi jo at dette også skaper frustrasjon for kundene våre. Vi blir derfor bekymra for hva som skjer med kundetilgangen vår nå fram mot flytting, sier Lia.

Hun forteller også at hun vet at stadige flere ansatte rundt henne følger mer og mer med på jobbmarkedet.

— Det er så mange flinke folk som jobber her. Jeg håper alle blir med til Ås, sier Lia.

Det er eksempelvis allerede kjent at de flinke veterinærene som jobber med øyne og øyelysning på Veterinærhøgskolen går til en privat klinikk.

Lia gleder seg til å komme ut til nytt bygg, og hun håper det nye bygget, nytt utstyr og nye omgivelser også vil inspirere til fornyelse i staben med tanke på hvordan man organiserer og effektiviserer arbeidet på Veterinærhøgskolen.

— Landets flinkeste dyrepleiere

Cecilia Hals er driftsleder på Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved Veterinærhøgskolen. Hals har jobbet på høgskolen i 30 år. Og har heller ikke flyttet ut til Ås.

— Jeg ser og forstår at de som allerede har flyttet til Ås og har små barn i barnehage og skole har fått en forverret livssituasjonen nå som flyttingen stadig blir utsatt, sier Hals.

Cecilia Hals har 30 års fartstid på Veterinærhøgskolen og mener at det å flytte før bygget er helt ferdig også vil kunne gi frustrasjoner.

Hals sier samtidig at hun på sin side også er opptatt av at man ikke skal presse seg inn i det nye bygget for tidlig.

— Hvis vi flytter før det faktisk er ferdig kan det også skape mye frustrasjon, hvis ikke ting fungerer optimalt når vi har flyttet. Vi har landets flinkeste dyrepleiere hos oss, de er utrolig dyktige og dedikerte i jobben sin. De fortjener bare det beste, sier hun.

Ifølge NMBU-ledelsen vil det nå bli trinnvis utflytting til Ås i løpet av våren. Det er en løsning Hals ser en del utfordringer med.

— Nå får vi først beskjed til uka om hvordan dette skal skje. Men vi er jo ikke et veldig stort miljø, og mange er avhengig av de samme støttefunksjonene. Det kan bli ganske komplisert hvis støttefunksjoner skal serve fagmiljøer både i Ås og på Adamstua. Men vi får se hva de foreslår, og ta det derfra som de sier, sier Hals til Khrono.

Hals sier at hennes opplevelse er at de fleste gleder seg til å komme inn i det nye bygget, og det har blitt et utrolig fint anlegg.

— Så er det jo alltid en del barnesykdommer når man tar i bruk nye bygg på denne måten, så håper vi at disse er få og skaper mindre frustrasjon for oss, sier Hals.

Prisen økte med 6 milliarder

Ved den tidligste estimeringen av prisen for å flytte Veterinærhøgskolen til Ås og NMBU i 2008, var ikke prosjekteringen gjennomført. Prislappen ble anslått til 2,3 milliarder.

Det var Finansavisen som først dro opp de historiske tallene tidligere i år.

Til Finansavisen forteller kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, at da prosjektet ble vedtatt av Stortinget, ble det satt en kostnadsramme på 6,3 milliarder kroner,

I årets statsbudsjett har Statsbygg bedt om 350 millioner kroner mer, 200 av dem er direkte relatert til koronakonsekvenser. Dermed er samlet pris så langt oppe i 8,35 milliarder, 6 milliarder mer enn det første anslaget og 2 milliarder kroner mer enn det Stortinget vedtok.

Mange ulemper for studentene

Tuva Todnem Lund er leder av Studenttinget ved NMBU. Hun forteller at de mange utsettelsene knyttet til flytting til Ås har medført mange ekstrakostnader for studentene.

— Mange studenter har valgt å flytte på seg, og har nå langt høyere reisekostnader enn de hadde regnet med. Det har også utviklet seg mye usikkerhet knyttet til hvor man skal være neste semester, og hvordan undervisningen egentlig blir, sier Lund til Khrono.

De fleste studentene er hjemmebasrte for tiden, men disse studentene på femte året som er på vei til eksursjon, forteller at de har endt opp med å være litt likegyldige til hele flytteprosessen. De av oss som fortsatt bor i Oslo håper jo bare vi kan fullføre her, sier femteårs-studentene.

Hun forteller også at studentene opplever at de er møtt med stor forståelse fra universitetsledelsen og at de har vært veldig lydhøre for studentenes innspill.

— Det er jo Statsbygg som har lovet datoer for innflytting de ikke har klart å holde. dette er ikke NMBUs feil, legger Lund til.

— Hva tenker studentene om den trinnvise flyttingen man nå planlegger til våren?

— Vi får informasjon om flytteplanene til uka, og før vi har fått dem vil jeg ikke kommentere det, sier Lund.

Powered by Labrador CMS