veterinærbygget

Innflytting i Veterinærbygget på Ås er utsatt for femte gang

1. november skulle NMBU og Veterinærinstituttet ta over det nye Veterinærbygget. For femte gang er innflytting forsinket. Nå blir det gradvis innflytting i Ås.

NMBU-direktør Lars Atle Holm finner det er svært uheldig at universitetet og alle ansatte nå må forholde seg til nok en forsinkelse i overtakelsen av veterinærbyggene i Ås.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For femte gang må ansatte og studenter på fakultetet Veterinærhøgskolen ved NMBU og ansatte ved Veterinærinstituttet smøre seg med en god porsjon tålmodighet.

Opprinnelig skulle de flytte inn i det nye Veterinærbygget i 2019. Det har blitt utsatt flere ganger i 2020, og nå skal det skje en eller annen gang i løpet av våren 2021.

Fakta

Den nye veterinærbygget på campus Ås

  • 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm)
  • 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
  • Byggestart i 2013, ferdigstilles i 2021, og er forsinket for femte gang.
  • Kostnadsramme: 8,4 mrd. kr (tall per oktober 2020)
  • Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.
  • Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
  • Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

Koronapandemien er en viktig del av forklaringen for de forsinkelsene som har oppstått i 2020.

I tillegg til forsinkelsene har byggingen gått på en sprekk på to milliarder kroner - fra 6,3 mrd - som Stortinget vedtok - til 8,3 mrd som nå er summen i årets statsbudsjett.

Statsbygg ba gjennom statsbudsjettet om midler for å få ferdiggjort bygget.

Les også:

Etappevis innflytting til våren

I midten av september ble det lovet at overtakelse av det nye Veterinærbygget fra Statsbygg skulle skje 1. november. Det er nå utsatt på ubestemt tid mens det planlegges en etappevis overtakelse, med de ulemper det fører med seg for både ansatte og studenter.

NMBU forklarer at i slutten av september gikk Statsbygg gjennom framdriftsplanene sine med hjelp av en ekstern konsulent, Melbø Prosjektkompetanse. Denne kom fram til at byggene ikke vil være ferdigstilte nok til at innflytting fra 1. november var mulig.

Etter dette fikk Statsbygg i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage en endelig og detaljert plan for ferdigstilling av Veterinærbygget i samarbeid med NMBU, Veterinærinstituttet og den eksterne konsulenten.

Planen ble overlevert 16. oktober og inneholder datoer for ferdigstillelse av de ulike delene av bygget.

Ledelsen ved NMBU er nå i sluttfasen med å tidfeste en gradvis innflytting som vil skje i løpet av våren 2021. Endelige datoer blir offentlige ut i neste uke.

Planen vil følges opp i ukentlige møter mellom NMBU, Statsbygg, Veterinærinstituttet og Olaf Melbø tilstede, for å sikre at prosjektet holder tidsskjemaet.

NMBU: — Mange tålmodige ansatte

Lars Atle Holm er direktør ved NMBU. Han understreker at det er svært uheldig at universitetet og alle ansatte nå må forholde seg til nok en forsinkelse, for femte gang.

— Vi har jobbet bra sammen med Statsbygg, men det er likevel klart frustrerende for oss alle å oppleve disse utsettelsene, sier Holm til Khrono.

Han legger til:

— Men jeg må bare få lov til å si at våre ansatte og studenter nok en gang forholder seg til denne situasjonen på en stort sett veldig sporty og konstruktiv måte. Vi er alle frustrert, og vi har også stor forståelse for denne følelsen.

Khrono traff NMBU-rektor Sjur Baardsen i midten av september. Da trodde han at han 1. november skulle få ta over bygget bak ham. Nå må han ,sammen med ansatte og studenter, nok en gang smøre seg med tålmodighet og vente til en eller annen gang i vårsemesteret.

Holm trekker fram at det jo er et fantastisk bygg de snart skal kunne ta i bruk. Og at det at bygget er en så betydelig forbedring fra dagens lokaliteter, nok er en viktig gulrot for de ansatte, når utsettelsene oppstår.

Holm forklarer også at mens man opprinnelig så for seg at alle flyttet inn i bygget samtidig, så har man nå endret oppfatning, og planen kommer til å innebære en trinnvis innflytting.

— Det nye bygget er ikke bare unikt i Norge, men også i europeisk sammenheng. Det kommer til å bli særdeles viktig for vår forskning og utdanning på områder vi er alene om å forvalte i Norge, sier han.

Statsbygg: Koronapandemien forklarer mye

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Om årsaken til de nye forsinkelsene svarer Aschim:

— Det er ingen tvil om at det er koronapandemien som har gitt de største utfordringene for vårt arbeid i 2020.

Hun peker på at i bygget er det mye teknisk utstyr som kommer fra utlandet, for installasjon og uttesting er man avhengig av eksperter fra utlandet, og dette har bydd på en rekke utfordringer og gitt forsinkelser.

— Vi hadde også forsinkelser i forkant av koronapandemien, og i den sammenheng minner jeg gjerne om at det er et helt unikt og spesielt bygg vi er i ferd med å ferdigstille. Et bygg som er unikt ikke bare i norsk, men også europeisk sammenheng, sier Aschim.

— Vi er mange nå som gleder oss veldig til innflyttingen er unnagjort og alle studenter og ansatte er på plass. Det har blitt et helt fantastisk bygg og universitetsområde.

— Dere har bedt om økt tilskudd til bygget gjennom statsbudsjettet?

— Det stemmer. Vi har bedt om 350 millioner ekstra, og rundt 200 av disse handler om økte kostnader som en konsekvens av koronapandemien, forteller Aschim.

Powered by Labrador CMS