forskning

175 pågående forsknings-prosjekter på olje og gass

— Det er viktig at vi som forskere får støtte fra politiske myndigheter og Forskningsrådet slik at vi kan stå med rak rygg, sier Norce-direktør.

Full fart når Norce starter opp et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon innen olje og gass. — Det er helt vesentlig med støtte og oppbacking fra politiske myndigheter og Forskningsrådet slik at vi kan stå rakrygget med et slikt senter, sier direktør Erlend H. Vefring i Norce (t.h.) Her med konserndirektør Aina Berg og Johan Kverneland fra Total Energies (i konfettiskyen)som er styreleder i SFI DigiWells.
Publisert Oppdatert

Samtidig som kritikken mot fortsatt norsk oljevirksomhet øker, startes det ny forskning innen petroleumsrettede fag. Ikke mindre enn 225 millioner skal brukes av norske oljeforskere over 8 år, da det nye Senter forskningsdrevet innovasjon, Digiwells, ble åpnet denne uken.

Forskningsrådet opplyser til Khrono at de har 175 prosjekter i porteføljen som er finansiert innenfor petroleumskategoriene.

Forskningskonsernet Norce leder satsingen. I en sky av konfetti under den jublende åpningen av prosjektet denne uken, må direktør Erlend H. Vefring understreke at oljeforskning ikke lenger er det man har vært vant til å tenke om denne typen prosjekter. Og at den grønne siden av denne typen prosjekter må vektlegges for å legitimere pengebruken.

— Det viktigste med senteret er å utvikle teknologi som betyr besparelser, økt sikkerhet og lavere utslipp av CO2 i disse prosessene. Men vi har også håp om at teknologien vil komme til nytte i andre sektorer, sier direktør Erlend H. Vefring som er sjef for senteret. Vefring er også nestkommanderende i energiavdelingen i Norce.

Han forteller at digitaliseringen skal tas helt ned i brønnene på den norske kontinentalsokkelen. Alt for å finne billigere og mer utslippsvennlig teknologi i utvinningen av olje og gass utenfor norskekysten.

Klar vilje

Prosjektet Digiwells er finansiert av Forskningsrådet og startet i realiteten opp tidligere i år. Men på grunn av pandemirestriksjoner var den offisielle starten først 23. november. Det er forskningskonsernet NORCE som sitter i førersetet, med NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, norske oljemyndigheter og en rekke av operatørselskapene på sokkelen som deltakere.

— Videre satsing på norsk oljeindustri har vært et stort tema i valgkampen. Hvordan påvirkes dere av dette når det dras i gang en slik stor satsing?

— Det er en veldig interessant problemstilling som vi er opptatt av. I Hurdalserklæringen er det sagt at oljenæringen skal videreutvikles og ikke avvikles. Videohilsenene vi fikk i forbindelse med åpningen av Digiwells fra olje og energiministeren og leder for Petoro(selskap som ivaretar statens direkte økonomiske interesser på sokkelen red. anm.) uttrykte klart at det fortsatt er vilje til å utvikle norsk olje- og gassnæring. Og vi jobber jo for å få industrien mer effektiv og det miljømessige avtrykket ned, sier Vefring.

— Men en slik satsing vil vel også få kritikk?

— Det kan være, men det mange glemmer er at dersom CO2-lagring blir en viktig del av strategien må det bores brønner for lagring. I så måte vil vårt prosjekt kunne bidra vesentlig, sier Vefring. Dessuten vil senteret bidra til energieffektivisering som er viktig bidrag for å redusere CO2 utslippene fra petroleumsutvinningen, opplyser han.

Ikke øverst på ønskelisten

Vefring er likevel klar på at forskning på olje- og gassektoren kanskje ikke står øverst på ønskelisten til norske akademikere om dagen.

— Det kan være krevende å rekruttere til forskerjobber kun inn mot olje- og gassfeltet i disse tider. Samtidig er vi organisert i Norce sin avdeling for energi og teknologi slik at det er også mange muligheter innen fornybar energi der vi har stor aktivitet. Vi har blant annet store prosjekter inn mot bærekraftige løsninger som CO2 lagring, hydrogen og vindkraft, sier Vefring.

Han understreker likevel at det er viktig å få støtte fra myndighetene for fortsatt betydelig forskningsinnsats innen petroleum.

— Det er helt vesentlig med støtte og oppbacking fra politiske myndigheter og Forskningsrådet når det gjelder videre utvikling av norsk petroleumsindustri, slik at vi kan stå rakrygget med et slikt senter, sier Erlend Vefring.

I en videohilsen fra Forskningsrådets toppsjef ble det gitt sterk støtte til senteret og forventninger om at teknologien som utvikles i senteret kan utnyttes også i andre industrier.

— Det er noe vi allerede har fokus på, sier Vefring.

CO2-lagring

Han viser til at målsettingen i prosjektet er å bidra til utslippsmålet på 50 % kutt i 2030 sammenlignet med 1990 og 90-95 % i 2050.

Et senter for forskningsdrevet innovasjon får en tildeling fra Norges forskningsråd på 12 millioner årlig i maksimum 8 år. SFI Digiwells skal avsluttes i 2028.

— Da er målet at vi har funnet og utviklet teknologi og løsninger som skal bety mye for effektivisering og utslippene fra norsk olje- og gassutvinning i tillegg til løsninger når CO2 skal lagres som et ledd i reduksjonen av klimautslipp, sier Erlend Vefring.

Fortsatt attraktive

På spørsmål om hvordan mer kritiske politiske holdninger til norsk oljeindustri påvirker dem svarer konserndirektør for teknologi og energi i Norce, Aina Berg, at hun opplever at deres forskningsmiljøer innen energi ikke er mindre attraktive enn tidligere.

«Et aspekt er at skillet mellom petroleumsforskning og annen energiforskning er i ferd med å hviskes ut. Energisystemet blir stadig viktigere. Kombinasjonen av f.eks. CO2 lagring og petroleumsproduksjon har vi sett lenge, nå ser vi også hydrogen og offshore vind kobles på petroleumsforskningen», skriver Aina Berg i en epost til Khrono.

Powered by Labrador CMS