forskningsrådet

27 i Forsknings­rådet har søkt om sluttpakke

Forskningsrådet skal kutte 80—100 årsverk. Hittil har 27 ansatte søkt.

Forskningsrådets lokaler på Lysaker i Oslo.
Publisert Oppdatert

— Jeg tenker vi har kommet et godt stykke på vei allerede innen den første fristen, sier tillitsvalgt for Forskerforbundet i Forskningsrådet Lillian Margrethe Baltzrud.

Kutt over statsbudsjettet gjør at Forskningsrådet må spare penger, og de skal nedbemanne 80 til 100 årsverk. De drøyt 460 ansatte i Forskningsrådet kan søke om sluttpakker. Det ble satt to søknadsfrister, én var 16. desember, og de som søkte innen denne fristen skal få en avklaring før jul. Den andre fristen er 8. januar.

Hvis Forskningsrådet ikke kommer i mål med sluttpakker, går det mot oppsigelser.

Forskningsrådet opplyser at 27 personer søkte om sluttpakke før fristen forrige fredag.

Har fått annen jobb

Tillitsvalgt Baltzrud har snakket med flere av de som har søkt:

— I denne omgangen tror jeg det er de som allerede har fått tilbud om en annen stilling og de som har et klart løp ut i pensjonstilværelsen. Det var tross alt en veldig kort frist. Jeg tror de bare er de som er veldig sikre på at de skal forlate Forskningsrådet som har rukket å ta den avgjørelsen, sier Baltzrud.

Lillian Margrethe Baltzrud

Det gikk bare halvannen uke fra innholdet i sluttpakkene ble kjent og til den første fristen.

Forskningsrådet forbeholder seg også retten til å avslå søknader.

— Hvordan ser du på mulighetene til å komme i mål med sluttpakker?

— Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror egentlig ingen kan svare på det. Vi vet jo ikke hvilke grunner de andre som sitter på gjerdet har.

— Er det mange som sitter og teller på knappene?

— Jeg vet om flere som gjør det. For noen handler det om AFP og noen avklaringer som må gjøres der, sier Baltzrud.

— Og så kan det være andre som har søkt andre stillinger, men ikke har fått jobbtilbud ennå, det vet jeg ikke. Og så kan det være noen som ser dette som en ny mulighet. Selv om de ikke har en ny jobb, så kan de tenke at ni eller tolv måneders lønn er et godt utgangspunkt for å skifte retning og se seg om etter noe nytt å gjøre.

Slitne

— Hvordan er stemningen i Forskningsrådet nå?

— Nå er vi ganske slitne. Jeg tror vi alle trenger denne julen. Det blir veldig rar stemning når du vet at kanskje 100 stykker skal forlate kollegiet de neste månedene. Og så er det nok en del som tenker «hva skjer nå?». Når får vi vite hvor hullene kommer og hvilke oppgaver vi eventuelt blir reorganisert inn i. Vi er alle forberedt på at vi i en kortere periode, og kanskje en lengre periode, må jobbe med noe annet enn det vi har som arbeidsoppgaver per i dag, sier tillitsvalgt Lillian Margrethe Baltzrud.

Søknadene i den andre søknadsrunden skal være behandlet innen 15. januar, med fratredelse 1. februar, opplyser Forskningsrådet.

Slik ser sluttpakkene ut:

  • Ansatte med mer enn ti års ansiennitet: Sluttvederlag tilsvarende seks månedslønner, seks måneders oppsigelsestid og karriereveiledning i inntil seks måneder. I denne gruppen er det 237 personer.
  • Fem til ti års ansiennitet: Sluttvederlag tilsvarende seks månedslønner, tre måneders oppsigelsestid og karriereveiledning i inntil tre måneder. I denne gruppen er det 92 ansatte.
  • To til fem års ansiennitet: Sluttvederlag tilsvarende tre månedslønner, tre måneders oppsigelsestid og karriereveiledning i inntil tre måneder. Dette gjelder 62 ansatte.
  • Inntil to års ansiennitet: Sluttvederlag tilsvarende en månedslønn, tre måneders oppsigelsestid og karriereveiledning i inntil en måned. Dette gjelder 73 ansatte.
Powered by Labrador CMS