fusk

4500 studenter mistenkt for fusk siden 2018 — 3100 ble utestengt

Fuskesaker ved norske universiteter og høgskoler kan ha kostet samfunnet over en milliard kroner i tapt verdiskapning de siste fem årene.

Eksamen
Publisert Oppdatert

Fra 2018 til og med 2022 har 4500 studenter ved norske universiteter og høgskoler blitt mistenkt for fusk.

For 3100 av dem førte mistanken til utestengelse fra all utdanning i Norge i inntil ett år. I tillegg fikk 700 annullert eksamen.

Det er VG som bringer disse tallene på banen i en reportasje om fusk i norsk høyere utdanning.

3800 har fått straff

Khrono har de siste årene hatt flere reportasjer om fusk, og tidligere i vår kunne man lese om medisinstudenten Kittiyaporn Bratberg, som ble utestengt fra Universitetet i Oslo i ett år etter mistanke om fusk, men som senere ble frikjent og til slutt fikk utbetalt 135.000 kroner fra UiO i kompensasjon.

VG har spurt landets 20 største utdanningsinstitusjoner, som til sammen har 290.000 studenter, om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022.

Tallene viser at minst 3800 studenter har fått en eller annen form for straff for fusk siden 2018.

Ifølge VGs beregning kan fuskesakene ha kostet det norske samfunnet 1,1 milliarder kroner i tapt verdiskaping, og i løpet av de siste fem årene har staten brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene.

Én har vunnet i retten

Siden 2013 har bare én student vunnet en fuskesak i retten, viser informasjon VG har fremskaffet. De ulike utdanningsinstitusjonene har til sammen utbetalt minst 3,3 millioner kroner i erstatning i fuskesaker.

Færre en 1 av 14 vinner fram med en klage til Felles klagenemnd, noe som er et stort rettssikkerhetsproblem, mener jusseksperter som VG har snakket med.

— Forklaringen kan vanskelig være en annen enn at klagenemnda og domstolene tar for lett på fuskesakene. Resultatet er at studentene i realiteten blir rettsløse. De kan klage og anlegge søksmål, men det nytter ikke, sier advokat Magnus Stray Vyrje til avisen.

Den vanligste straffen for studenter som tas for fusk, er utestengelse i et helt studieår.

Powered by Labrador CMS