fusk

Ble feilaktig utestengt — fikk 135.000 kroner i kompensasjon

Medisinstudent Kittiyaporn Bratberg ble feilaktig mistenkt for fusk. Hun fikk en kompensasjon på 135.000 kroner fra Universitetet i Oslo, men universitetet og studenten er uenige om hun har fått en beklagelse.

Medisinstudent ved Universitetet i Oslo, Kittiyaporn Bratberg, fikk kompensasjon etter at hun ble utestengt fra medisinstudiet på grunn av en feilaktig fuskanklage.
Publisert

Tidligere denne uka fortalte Khrono om medisinstudenten Kittiyaporn Bratberg som ble utestengt fra Universitetet i Oslo (UiO) i ett år etter mistanke om fusk.

Det viste seg senere at mistanken var feilaktig og vedtaket om utestengelse ble omgjort, men Bratberg endte likevel opp med å miste ett år med studieprogresjon.

Nå bekrefter universitetet at de betalte en sum til Bratberg som kompensasjon.

I en e-post fra presseavdelingen skriver UiO at Bratberg fikk kompensasjonen som en følge av den feilaktige utestengelsen.

«UiO opplyser at de i februar 2022 utbetalte 135 000 kr til studenten i kompensasjon. Det ble gjort i etterkant av at den sentrale klagenemnd opphevet vedtaket om utestenging og annullering av eksamen», skriver universitetet.

Tilbød 100.000 kroner

Bratberg og advokat Per Rosland ba i utgangspunktet om 700.000 kroner i erstatning. Det kommer fram i en brevutveksling mellom UiO og advokaten.

En stor del av den foreslåtte erstatningssummen på 700.000 kroner besto av kompensasjon for ett års tapt arbeidsinntekt som turnuslege i fremtiden. Det ble også tatt med at Bratberg ville trenge et år til med studielån og ekstra boutgifter.

UiO svarte med å tilby 100.000.

I et brev til Bratberg og advokaten skrev UiO at det «hefter tvil om det foreligger ansvarsgrunnlag». De mente at Bratberg hadde holdt tilbake viktige opplysninger «omkring opplasting av notatene på ovennevnte ressursside som det ble gitt treff mot, for så å slette kildene etter at fuskesak ble reist, og dernest forholde seg passiv inntil nemndbehandling».

Bratberg har forklart til Khrono at brevet hun fikk fra Det humanistiske fakultet om det påståtte fusket, inneholdt tre lenker til nettsider hun skal ha skrevet av. To av de tre lenkene var døde og viste til tomme nettsider, hevder Bratberg. Derfor tok det lang tid før hun skjønte hva hun var mistenkt for å ha skrevet av.

Mener Bratberg må ta ansvar

Det viste seg til slutt at det var hennes egne notater, lastet opp på en nettside som heter StuDuco, som var grunnen til at hun hadde blitt tatt for fusk.

På nettsiden kan elever og studenter laste opp sine studienotater og eksamensbesvarelser, og laste ned andres notater og besvarelser mot betaling.

UiO skrev i brevet at de mente det ikke var uaktsomt av den sentrale klagenemnda å falle ned på utestengelse og annullering i den første behandlingen av saken fordi Bratberg og hennes første advokat i saken ikke hadde opplyst om notatene på StuDoco eller at disse senere ble slettet før saksbehandlingen kunne begynne.

Bratberg har tidligere forklart til Khrono at klagen sendt inn av hennes første advokat viste seg å ha flere feil. Blant annet refererte advokaten til Bratberg som «han» flere ganger i brevet. Bratberg mener brevet bar preg av «klipp og lim».

I brevet skrev UiO: «Det er grunn til å reise spørsmål om studenten selv må bære deler av ansvaret for utestengingsvedtaket som ble truffet. Det er altså studenten selv som lastet opp notatene til nettsiden. Notatene ble brukt i oppgaven uten å vise til kilden».

På den aktuelle hjemmeeksamen i ex.phil. var det ingen krav til å ha kildehenvisning til sine egne notater.

Uenige om beklagelse

Partene ble til slutt enige om en kompensasjon på 135.000 kroner.

Ifølge Bratberg ønsket hun å gå til søksmål mot UiO, men ble frarådet å gjøre det av sin advokat.

— Det handlet ikke om summen, men om begrunnelsen fra UiO. De mente at jeg hadde gjort noe feil, og det er jeg ikke enig i. Jeg ønsket at de skulle ta ansvar for at feilen hadde skjedd. Men jeg ble fortalt at det var smart å ta imot pengene og legge saken bak meg, sier Bratberg.

I UiOs e-post til Khrono opplyser de at Bratberg har fått en beklagelse.

Det er Bratberg ikke enig i.

— Jeg sitter tvert imot igjen med en følelse av at jeg har gjort noe feil i denne saken. Det hadde vært viktig for meg at UiO innrømmet at de har gjort noe feil med URKUND-rapporten, for eksempel.

Etter at hun tidligere denne uka fortalte sin historie i Khrono, har hun fått mange tilbakemeldinger, særlig fra medstudenter. Over to år etter at saken begynte, sitter hun nå igjen med en følelse av å være fri.

— I to år har jeg sittet med en følelse av at jeg ikke kan fortelle noen om dette. Det har føltes som at jeg må godta det. Men jeg har ikke lyst til å være stille lengre. Jeg vet ikke hvor mange studenter som har opplevd dette.

Universitetet i Oslo er blitt spurt om å kommentere saken, men de hadde ikke mulighet til det fredag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS