Makerspace ved OsloMet var en av de 12 prosjektene som fikk støtte gjennom Program for studentaktiv læring i fjor. Foto: Benjamin Ward/OsloMet

50 nye millioner til studentaktiv læring

Undervisning. Universiteter og høgskoler kan søke om 50 millioner til å utvikle nye undervisningsmetoder. I fjor fikk 12 prosjekter støtte.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal dele ut 50 nye millioner kroner til utvikling av nye undervisningsmetoder gjennom Program for studentaktiv læring.

I april i fjor ble det delt ut drøyt 50 millioner kroner til 12 prosjekter ved 8 institusjoner gjennom ordningen. Prosjektene som fikk støtte da var Universitetet i Oslo (3 prosjekter), Universitetet i Bergen (2 prosjekter), OsloMet (2 prosjekter), NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole.

Vi trenger mer nyskapende undervisning, som er tett på arbeidslivets behov, og utnytter mulighetene i ny teknologi.

Iselin Nybø

Les også: 50 mill til nye undervisningsmetoder

— Vi trenger mer nyskapende undervisning, som er tett på arbeidslivets behov, og utnytter mulighetene i ny teknologi. Her opplever jeg at mange universiteter og høyskoler er ivrige og fremoverlente. Samtidig er det store variasjoner mellom studiesteder og fag. Derfor håper jeg at mange søker om penger til å utvikle nye måter å organisere undervisningen på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet søndag.

Stor interesse

Diku-direktør Harald Nybølet sier den første utlysningen møtte stor interesse i fagmiljøene.

— Det internasjonale fagpanelet som vurderte søknadene i forrige runde framhevet at det er ganske unikt i både norsk og internasjonal sammenheng, at det lyses ut midler til så store prosjekter av denne typen. Midlene muliggjør et større utviklingsarbeid som strekkes over tid. Og kanskje viktigst, resultater, nye metoder og verktøy skal deles slik at de kan komme alle utdanningsmiljøer til gode, sier Nybølet.

Studiebarometeret viser at bare halvparten av studentene mener undervisningen er lagt opp til at de skal delta aktivt. Mange studenter mener også at lærestedene ikke utnytter potensialet i digitale verktøy godt nok. Undersøkelsen vise også at bruken av studentaktive læringsformer varierer mye fra lærested til lærested, går det fram av pressemeldingen.

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner i støtte til prosjekter med en varighet på inntil 3 år. Pengene skal først og fremst gå til utviklingsarbeid, men kan også brukes til en del andre tiltak, som for eksempel kompetanseheving for faglig ansatte.

Søknadsfristen er 8. juni 2020.

De som fikk støtte i 2019 var:

 • Centre on Experiential Legal Learning (CELL), Universitetet i Oslo, kr 4 989 888
 • Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet, Lovisenberg diakonale høgskole, kr 4 500 000
 • Studentaktiv læring med Makerspace, OsloMet, kr 4 973 115
 • På tvers av fjord og fjell. Utvikling og utprøving av læringsverktøy på tvers av campuser, NTNU, kr 5 000 000
 • Lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter for helse- og sosialfagutdanningene: Et digitalt tverrprofesjonelt utdanningssamarbeid mellom de helse- og sosialfaglige utdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge, kr 4 983 200
 • Studentaktiv forskning og overførbare ferdigheter i redesign av biologiutdanningen,Universitetet i Bergen, kr 4 485 000
 • Utvikling, testing og evaluering av verktøy og vurderingsformer som fremmer meningsskapende samsvar i feltundervisning, Universitetet i Bergen, kr 4 776 000
 • INN bygger kapasiteter, Høgskolen i Innlandet, kr 4 716 369
 • Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag, Universitetet i Oslo kr 5 000 000
 • Studentaktiviserende læringsbaner som akademisk ferdighetstrening ppå bachelornivå, Universitetet i Oslo, kr 1 290 000
 • Styrking av kvaliteten på aktiv læring og underveisvurdering i bachelorutdanningen i sykepleie, OsloMet, kr 3 542 999
 • Serious games i høyere utdanning, Universitetet i Agder, kr 4 500 000
Powered by Labrador CMS