videreutdanning

68 millioner til sju fagskoler

De neste tre årene skal 23 millioner kroner fordeles årlig til sju fagskoler fra Agder til Tøndelag. Pengene skal gå til flere studieplasser.

Syv fagskoler får treåring rammetildeling. Fagskolen Rogaland får mest penger til flere studieplasser.
Publisert

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyste i vår ut midler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. 1 juni gikk søknadsfristen ut. Da hadde sju ulike fagskoler søkt om støtte, og alle oppfylte kravene for å få tildeling. Nå får de i overkant av 68 millioner kroner fordelt over de neste tre årene.

– I år får flere enn 2100 fagarbeidere innen bygg og industri tilbud om videreutdanning gjennom Industrifagskolen. Det er dobbelt så mange som i fjor. Nå bruker vi mer penger på studieplasser, slik at enda flere kan fylle på med kompetanse ved siden av jobben. Vi vet at to av tre norske bedrifter mangler folk med den rette kompetansen. Høyt kvalifiserte fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn, særlig i de eksportrettede industribedriftene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Rogaland får mest

Fagskolen i Rogaland er de som får mest støtte med 6,7 millioner kroner årlig de neste tre årene. De pengene vil blant annet gå til videreutdanninger i offshore og havvindsatsing.

Det er nytt i år at rammetildelingen gis over tre år i stedet for tildelinger for ett år av gangen, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Midlene som fagskolene får tilsvarer 317 fulltids studieplasser i året, men siden det er snakk om korte, modulbasert utdanningstilbud, betyr det at over 2100 fagarbeidere nå får tilbud om relevant videreutdanning på 70 ulike kurs og moduler.

– Den grønne omstillingen i industrien må starte med fagarbeiderne. Derfor er denne veksten svært gledelig. Den viser at utlysningen treffer behovet og sikrer fagskolene bedre forutsigbarhet. Det er viktig, fordi vi vet hvor krevende det er å skaffe nok lærerressurser med industribakgrunn. Nå må vi som parter sørge for god tilrettelegging for ansatte i bedriftene slik at tilbudene blir tatt i bruk, sier Kristian Ilner, rådgiver i Fellesforbundet.

HK-dir vil gjennomføre en ny søknadsrunde til høsten, med mål om å få tildelt flere treårige rammer.

Disse får penger til videreutdanning for fagarbeidere:

Fagskole Tildeling 2022 Tildeling 2023 Tildeling 2024
Fagskolen RogalandKr 6 739 302Kr 6 739 302Kr 6 739 302
Fagskolen i Agder0Kr 1 347 211Kr 1 347 211
Fagskolen i OsloKr 1 168 665Kr 1 168 665Kr 1 168 665
Fagskolen InnlandetKr 4 611 844Kr 5 388 844Kr 5 388 844
Fagskulen VestlandKr 1 428 368Kr 1 428 368Kr 1 428 368
Fagskolen i VikenKr 6 232 880Kr 6 232 880Kr 6 232 880
Trøndelag høyere yrkesfagskoleKr 1 038 814Kr 1 038 814Kr 1 038 814
TotaltKr 21 489 873Kr 23 344 084Kr 23 344 084

Kilder: Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS