studiestart

80 prosent av studentane vil koma til Bergen til studiestart

Sjølv om undervisninga vert digitalt tilgjengeleg, seier over 80 prosent av dei studentane som allereie er i gang med eit studium ved NHH at dei vil koma attende til studiestart.

Prorektor Linda Nøstbakken er sjølv i ny jobb i SSB når det er semesterstart i august. Men ho gler seg over at NHH-studentane vil tilbake til den vitskapelege høgskulen, sjølv om undervisninga vert tilgjengeleg på ein skjerm.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Definitivt, svarar 56 prosent av studentane ved Noregs Handelshøgskule.

Høgskulen har spurt dei studentane som allereie er i gang med eit studium om dei ønskjer å koma attende til Bergen til semesterstart i august. Over halvparten seier altså at dei heilt sikkert vil koma, 22 prosent seier at det er truleg at dei kjem. I tillegg er det ein god del av dei som seier nei som svarar at dei vil koma seinare i semesteret. Totalt er det 82 prosent av studentane som ønskjer å koma attende.

— Dette er tilfelle sjølv om me har lova studentane at det skal vera mogleg å følgja undervisninga i alle fag i haustsemesteret på nett, skriv prorektor Linda Nøstbakken i ein epost til Khrono.

Ho trur det gode studiemiljøet er årsaka til at studentane vil attende.

— Det er eit aktivt og godt studentmiljø på NHH som eg godt forstår at studentane ønskjer å koma attende til og vera del av. I tillegg er det mogleg at studentane set endå litt meir pris på det å delta i undervisinga på campus etter å ha måtta gjort alt på nett i ein lengre periode.

Tilsette vil vera litt heime

I starten av juli skreiv Khrono om ei undersøking blant tilsette ved OsloMet. Der sa over seksti prosent at dei kan tenkja seg å jobba meir heimefrå òg i ein normalsituasjon, og berre 13,5 prosent ønskjer å jobba frå kontoret kvar dag til hausten. Samstundes er det berre vel seks prosent som ønskjer å berre jobba heimefrå.

— Eit interessant funn er at mange opplever det som ein fordel å ha fleksibilitet og kunne jobba noko heimefrå, og det kan gi oss ein idé om korleis ein kan organisera arbeidskvardagen òg i framtida. Men det er nok fleksibiliteten og kombinasjonen mellom heime og jobb som vert opplevd som eit gode, ikkje anten — eller, sa HR-direktør Geir Haugstveit.

Flest bachelorstudentar

På NHH er det flest bachelorstudentar som ønskjer å koma attende. Nøstbakken trur dette har samanheng med at det blant masterstudentane er fleire som skal skriva masteroppgåve og difor ikkje har kurs eller undervisning.

— Det kan nok forklara mykje av denne skilnaden, seier prorektor.

Ho seier at høgskulen reknar med at dei aller fleste nye bachelorstudentane møter til studiestart.

— Det er særleg viktig for dei heilt nye studentane å verta kjende med skulen og medstudentane, og me vil særleg legga til rette for at dei får ein god studiestart. Samstundes skal me også i denne gruppa legga til rette for at dei som ikkje kan følga undervisinga på campus får eit godt tilbod, seier Nøstbakken.

Powered by Labrador CMS