Debatt Lucas M. Jeno

AI: et gode eller et problem?

Kunstig intelligens (AI) har forvandlet verden, og potensialet for å endre livene våre er enormt. AI kan brukes til å løse komplekse problemer, automatisere oppgaver og skape nye muligheter og løsninger. Det har skapt en ny tidsalder som åpner mange nye dører, skriver Lucas M. Jeno.

Slik ser den kunstig intelligente bildemotoren Dall-E for seg at den selv ser ut.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

AI har blitt et utbredt verktøy som brukes i høyere utdanning, og det har ført til store endringer i måten eksamener administreres. Mens tidligere eksamener har blitt gitt med papir og blyant, har AI nå gjort det mulig å gi eksamener på en elektronisk plattform. Dette har gitt studenter muligheten til å få hjelp fra kunstig intelligens når de jobber med eksamensoppgaver.

Den største fordelen med AI i høyere utdanning er at det gjør det mulig for studenter å få rask og nøyaktig respons på eksamensoppgaver. Dette gjør det mulig for studenter å få hjelp fra AI-systemer når de jobber med oppgaver, noe som gjør det lettere å gjøre det godt på eksamen.

Likevel er det viktig å huske at AI ikke er et perfekt verktøy, og bruken av AI-systemer for eksamener kan være problematisk.

For det første er det viktig å huske at AI-systemer ikke har evnen til å vurdere svarene på en kreativ måte, som en person ville gjort. Dette kan føre til at studenter får mer presise svar, men de vil ikke få den kreative innsikten som de kunne ha fått fra en person.

Dessuten er det viktig å huske at AI-systemer kan være svært kostnadseffektive, men de kan også føre til at studentene blir avhengige av disse systemene for å gjøre det godt på eksamen.

Det er også viktig å huske at AI-systemer kan føre til juks på eksamener. AI er designet for å løse oppgaver på en måte som ligner menneskelige løsninger, noe som betyr at studenter kan be AI-systemer om å løse oppgaver for dem. Dette kan føre til at studenter ikke lærer så mye på eksamen, eller at de ikke gjør det godt på eksamen fordi de bruker AI-systemer for å finne raske løsninger.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Det er viktig å huske at AI-systemer ikke er perfekte, og det kan være mulig for studenter å manipulere AI- systemer for å få bedre resultater på eksamen. Dette kan føre til at studenter som ikke har gjort jobben sin blir belønnet, noe som ikke er ønskelig. For å unngå dette er det viktig at AI- systemer kontrolleres nøye og at eksamenskontroller er iverksatt for å sikre at studentene ikke misbruker AI-systemer.

Det er også viktig at studenter blir trent i å jobbe med AI-systemer slik at de ikke blir for avhengige av dem for å oppnå gode resultater. Det er derfor viktig at institusjonene som bruker AI i høyere utdanning, har tydelige retningslinjer for hvordan AI- systemer skal brukes, slik at studentene ikke jukser eller misbruker AI-systemer.

Konklusjon AI kan være et nyttig verktøy.

PS: Syns du dette var en god tekst? Denne teksten genererte jeg ved å bruke AI-tjenesten OpenAI. Jeg har ikke skrevet den selv. Jeg spurte AI om mulige konsekvenser for bruk av AI i høyere utdanning, og om AI kan medføre juks på eksamener. Vi i høyere utdanning må sette oss ned og diskutere hvordan AI påvirker studenters læring og karakterer, og ikke minst, hvordan vi i fremtiden skal vurdere studentene våre.

Powered by Labrador CMS