På et seminar om seksuell trakassering i akademia nylig, etterlyste statsråd Iselin Nybø klare reaksjoner mot dem som trakasserer. Siste fire måneder er det meldt inn 12 nye saker. Foto: Alf Ove Hansen

12 nyregistrerte saker med seksuell trakassering i akademia

Sextrakassering. Siden 1. februar er det registrert 12 nye saker om seksuell trakassering ved 21 universiteter og høgskoler. UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen står for halvparten av dem.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alta/Oslo (Khrono): Da Khrono talte opp hvor mange saker om seksuell trakassering som var registrert ved inngangen til 2018, rapporterte statlige høyere utdanningsinstitusjoner om over 120 saker ved 21 universiteter og høgskoler.

Snart fire måneder senere har Khrono foretatt en ny spørrerunde til de statlige universitetene og høgskolene.

Institusjonene rapporterer om 12 nyregistrerte saker. Noen av saken har oppstått etter 31. januar 2018, andre saker er gamle, men først meldt inn denne våren.

Det er UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen som står for halvparten av de nyregistrerte sakene. Det er også disse to universitetene som samlet sett har, eller har hatt, flest saker om seksuell trakassering; henholdsvis 29 og 19. Universitetet i Oslo ligger hakk i hæl.

Bergen og UiT med 3 nye saker hver

Seks høyere utdanningsinstitusjoner melder om nyregistrerte saker:

 • UiT Norges arktiske universitet (3)
 • Universitetet i Stavanger (1)
 • Universitetet i Agder (2)
 • Universitetet i Oslo (1)
 • Universitetet i Bergen (3)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (2)

Khrono har ingen oversikt over hvor mange av de eldre eller nyere sakene som er ferdig håndtert, som eventuelt har fått konsekvenser for noen av de involverte, blitt henlagt, eller ennå ikke blitt grepet fatt i. Flere eldre saker på ulike høyere utdanningsinstitusjoner venter også på avklaringer.

13.500 studenter opplever sextrakassering

I forrige uke, dagen før Universitets- og høgskolerådets seminar om seksuell trakassering i akademia, sa statsråd Iselin Nybø i et intervju med Khrono at det fortsatt er for mange som opplever seksuell trakassering ved landets universiteter og høgskoler. Hun viste blant annet til avdekking av dårlig studiemiljø ved Norges handelshøyskole (NHH) og en nylig gjennomført spørreundersøkelse fra NSO og studentavisen Universitas som viser at 13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering.​

Det har gått seks måneder siden Universitets- og høgskolerådet (UHR) bestemte at de skulle sette ned en felles gruppe som skulle jobbe med tiltak mot seksuell trakassering i høyere utdanning. Og i desember i fjor ble det klart at rektor ved Universitetet i Agder (UiA), Frank Reichert, leder gruppen.

I forrige uke møttes landets universitets- og høgskoleledere - og statsråd Nybø - i Alta til til seminar om temaet.

Les også: Felles tiltak imot seksuell trakassering kke klare før om ett år

Statsråd Nybø understreket alvoret i de mange sakene i akademia og mente at lovverket for å gjøre noe med det alllerede var på plass. Hun etterlyste også klare reaksjoner mot, og konsekvenser for dem som trakasserer.

— Jeg hører at folk begynner å bli litt lei alt prat om #metoo og seksuell trakassering. Det gjør meg ganske provosert, sa Nybø, og hun adresserte at den beste «motgiften» mot dette var å gå tilbake og se på de historiene som har kommet fram, og kom med eksempler på flere av disse historiene.

På seminaret ble det også klart at det ikke kommer til å komme noen felles tiltak eller råd fra den sentrale arbeidsgruppen, ledet av Frank Reichert, før om et år. I mai 2019 skal de avrapportere.

Uklart om kartlegging

Det er også fortsatt uklart om det vil bi en felles kartlegging av omfanget av seksuell trakassering blant ansatte ved universiteter og høgskoler. I dag finnes det ingen oversikt over omfanget.

Ved Universitetet i Bergen håper likestillingsansvarlig å kunne få en kartlegging blant de ansatte, men ledelsen er skeptisk.

— Det er gjennomført andre kartlegginger, blant annet i Agder, som gir klare indikasjoner. I tillegg har Universitets- og høgskolerådet satt ned en arbeidsgruppe. Hva mer nytte vil vi kunne få ut av en egen kartlegging, spør universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, ifølge På Høyden.

Enkelte andre utdanningsinstiusjoner i gang med egne kartlegginger og undersøkelser. Kunsthøgskolen i Oslo har for eksempel spurt studentene sine om opplevelser av seksuell trakassering de siste årene.

Musikkhøgskolen med kartlegging blant studentene

Camilla Sønstabø Thorkildsen er seksjonssjef for studie- og FoU-seksjonen på Norges musikkhøgskole (NMH). Hun sier til Khrono at NMH de siste 14 dagene har hatt en spørreundersøkelse blant sine studenter om nettopp uønsket seksuell oppmerksomhet. Spørsmålsbatteriet er utvikle av Statens arbeidsmiljø institutt (STAMI),

Camilla S. Thorkildsen, Musikkhøgskolen. Foto: Einar Bjørgan, NMH

— Vi er ikke ferdig med innrapportering og bearbeding av tallene ennå, men foreløpig ser ikke resultatene urovekkende ut, sier Thorkildsen.

Hun forteller videre at NMH har fått inn to saker etter forrige opptelling i Khrono, men poengterer at disse sakene ikke gjelder NMHs egne ansatte.

— Etter at vi har fått mer oppmerksomhet på temaet merker vi at studentene våre kommer og forteller om hendelser som skjer på eksterne arenaer. Våre studenter er mye utenfor huset i forbindelse med ulike prosjekter. I slike tilfeller oversender vi saken til institusjonen der hendelsen har funnet sted for videre behandling. Men det er fint at man har fått en åpenhetskultur som gjør at studentene melder fra, mener Thorkildsen.

NMH har nå registrert 6 saker, hvor 4 av dem gjelder ansatte eller tidligere ansatte. Thorkildsen forteller at dette er unntatt de sakene som gjaldt en svensk kulturprofil og mener at det med telling er en utfordring.

· Les også: Musikkstudenter trakassert av professor

Totalt 23 studentsaker ved UiT

Torill Varberg er studentombud ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forteller at hun i 2017 mottok 23 saker som gjaldt seksuell trakassering; 14 saker student-ansatt og 9 saker student-student. Forøvrig viser Varberg til ombudets årsrapport. for 2017.

— Når det gjelder nye og eventuelle fremtidige saker varsler studentombudet universitetet om disse dersom studentene det gjelder ønsker det. Men siden det er få henvendelser det er tale om, ønsker jeg av hensyn til partene ikke å gå ut med antall saker, skriver Varberg til Khrono.

23 studentsaker er en mer enn det tallet Khrono presenterte sist. Også fra de ansattes side meldes det om litt flere saker, der er det rapportert inn to flere saker enn tallene Khrono fikk tilgang på i januar.

Universitetet i Oslo forteller om en ny sak gjeldende uønsket seksuell oppmerksomhet denne våren.

— I 2018 har det ikke kommet inn noen saker fra studenter med dette tema. Fra ansatte har det kommet inn én sak gjeldende uønsket seksuell oppmerksomhet, skriver Marianne Knutsdotter Andenæs, ved Universitetet i Oslo til Khrono.

Konkluderer på Kunsthøgskolen før ferien

Kommunikasjonssjef ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Atle Faye, forteller at tallet på varsler om seksuell trakassering for Kunsthøgskolen ikke har blitt flere siden i vinter. I desember gikk det så langt at Kunnskapsdepartementet anbefalte høgskolen og politianmelde en av sine ansatte som følge av seksuell trakassering.

Les også: Khrono sine saker om KHiO

— Oppfølgingen av varslingssakene har vært i en kontinuerlig prosess og vi nærmer oss en avklaring. Det har tatt noe lenger tid enn vi så for oss. At varslernes anonymitet skal sikres medvirker også til at prosessen tar tid, skriver Faye til Khrono.

Planen var at de skulle ha avsluttet sakene til påske, men behandlingen er blitt forsinket.

— Vi forventer likevel å kunne konkludere rundt semesterslutt i juni, opplyser Faye.

Personal- og organisasjonsdirektør ved Universitetet i Agder, Bernt Jørgen Stray, forteller at såvidt han kjenner til har de fått meldt inn ett tilfelle av seksuell uønsket oppmerksomhet siden Khronos sak fra februar.

I tillegg har UiA fått en henvendelse relatert til #metoo-kampanjen om et forhold som er 20-25 år gammelt som eventuelt kommer i tillegg til nevnte tilfelle.

«Code of conduct» ved NHH

Nå skal vi gå videre i arbeidet med retningslinjer for adferd ved NHH (‘code of conduct’).

Linda Nøstbakken

Prorektor for utdanning ved Norges handelshøyskole (NHH), Linda Nøstbakken, forteller at ledelsen ved NHH har fulgt opp en sak basert på tips om rykte om seksuell trakassering i studentmiljøet. Hun understreker at dette var ikke rettet mot enkeltpersoner, og at vedkommende som opplyste om ryktet ikke hadde kjennskap til om det faktisk var hold i ryktene. Nøstbakken understreker at NHH likevel fulgte grundig opp saken i tråd med høgskolens varslingsrutiner.

I tillegg har NHH blitt orientert om en sak i studentmiljøet (av tredjepart), der personen det gjaldt ikke ønsket å gå videre med saken.

Les også: Krangel om miljø, trakassering og nikkedukker på NHH

— Nå skal rektoratet ved NHH ta de planlagte tiltakene for et bedre studentmiljø og akseptabel atferd et steg videre. På et fellesmøte med studentene og hele studentforeningen ved NHH, skal vi gå videre i arbeidet med retningslinjer for adferd ved NHH (‘code of conduct’), sier Nøstbakken og legger til:

— Vi involverer alle ved NHH til å spille inn og diskutere forslag til regler. Vi tror at en inkluderende og interaktiv prosess rundt dette vil bidra til en felles forståelse for hva som er akseptabel adferd både ansikt til ansikt og i sosiale media.

«Noen få saker» ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) melder prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, at de nettopp har ferdigbehandlet Retningslinjer for handtering av konflikter, trakassering, seksuell trakassering og mobbing mellom studenter ved Høgskulen på Vestlandet. De skal sendes som en vedtakssak til rektor Berit Rokne.

Selvik legger til at det var også tema på studiestartdagen til Utdanning i Bergen.

HVL forteller at de har hatt ett nytt anonymt varsel om seksuell trakassering. Dette har blitt sjekket, og viste seg å ikke være korrekt, ifølge HR-avdelingen på Høgskulen på Vestlandet.

En sak om seksuell trakassering mellom to studenter ved Høgskulen på Vestlandet har vært omtalt i media og den endte med tilsnakk til begge de involverte og deling av skyld.

Fakta

Registrerte saker i akademia 24.05.18

En spørrerunde Khrono har gjennomført til 21 høyere utdanningsinstitusjoner viser at over 100 saker om seksuell trakassering er registrert og kommet for en dag i løpet av #metoo-kampanjen og fram til mai 2018.

Dette er saker både av ny og gammel dato og det er både saker om ansatte og studenter.

Khrono presenterte også tall på det samme per 31. januar 2018. Institusjonene opplyser om rundt 12 nyregistrerte saker siden den gang.

Disse rapporterer om flere saker enn i januar 2018, totalt 12 saker:

 • UiT, studentombudet - 1 sak til, fra 22 til 23, Rapportert til ledelsen 2 nye saker fra 4 til 6
 • UiS - 1 sak, fra 1 til 2 (NB: Langeland-saken er ikke registrert som seksuell trakasseringssak)
 • USN - 2 nye saker, fra 1 til 3
 • UiO 1 ny sak i 2018, gjelder en ansatt
 • UiA en ny sak, pluss en gammel sak som er innrapportert nå
 • UiB Registrert tre «nye» saker i 2018

Her er totaltallene institusjonene rapporterer per mai 2018:

 • UiT: 6 til ledelsen, 23 til studentombudet
 • UiB: 19
 • UiO: 15-20, hvorav 9 er via studentenes Si fra-system
 • Nord: 12
 • NTNU: 11
 • UiA: 8
 • Norges musikkhøgskole: 4
 • NHH: 3
 • KHiO: 6
 • BI: 3 (etter #metoo, to per år før dette)
 • NMBU: 3
 • OsloMet: 2
 • Innlandet: 2 + 3 fra Høgskolen i Hedmark som er avsluttet
 • VID: 2
 • HSN/USN: 3 (seksuell trakassering, men også kritikkverdig oppførsel. Student varslet mot ansatt)
 • HiMolde: 1
 • UiS: 2
 • Kristiania: 1
 • Høgskolen i Østfold: 1
 • HVL: «Noen få» - 1 sak har vært omtalt i media.
 • HiVolda: 0
Fakta

Uønsket seksuell oppmerksomhet

 • Norsk studentorganisasjon og avisen Universitas gjennomførte i mars/april 2018, via Sentio, en undersøkelse som viste at 5 prosent, tilsvarende 13.500 studenter har vært utsatt for seksuell trakassering.
 • Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder har forsket på psykososialt arbeidsmiljø i høyere utdanning..
 • I undersøkelsen svarer én prosent av studentene at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte.
 • 8 prosent har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter.
 • 69 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg etter å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing.
 • Undersøkelsen er gjennomført blant studenter ved tre universiteter og to høgskoler i Norge i perioden januar-april 2017.
 • I den såkalte SHoT-undersøkelsen (Studenters helse- og trivselsundersøkelse), gjennomført av landets studentsamskipnader hvert fjerde år, blir studenter for første gang i år spurt om seksuell trakassering.
 • Det finnes ingen sentral undersøkelse eller kartlegging av seksuell trakassering blant ansatte ved landets høgskoler og universitet.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS