Leder ved Forskerforbundet ved UiB Steinar Vagstad (t.h.) mener saken om kollega Helge Holgersens kritske uttalelser i Khrono er en prinsipielt viktig sak. Foto: Tove Lie

Fagforeningsledere i Bergen forventer beklagelse fra direktør

Ytringskritikk. — Hårreisende, sier Forskerforbundets leder ved Universitetet i Bergen, Steinar Vagstad. Han reagerer på det han mener er sanksjoner fra fakultetsledelsen mot kollega etter at han har kommet med kritiske uttalelser i Khrono.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Her må jeg nesten bare bruke samme formulering som professor Bjørn Holmedal ved NTNU brukte om NTNU-ledelsen: Dette minner om nordkoreansk sjangerforståelse av hva som er ytringsfrihet og akademisk frihet - og det er rent ut pinlig, sier leder i Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (UiB), Steinar Vagstad.

Den profilerte fagforeningslederen ved UiB venter på en beklagelse fra ledelsen ved Det psykologiske fakultet.

Kritiker uønsket på instituttet

Vi kan presisere at vi ønsker en fri og åpen debatt, og dersom det blir oppfattet som noe annet enn det, er det beklagelig. Det har aldri vært intensjonen.

Ørnulf Lillestøl

Saken som utløser ovennevnte kraftsalve er at førsteamanuensis, psykolog og tillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiB, Helge Holgersen, skal være uønsket på Institutt for samfunnspsykologi.

Grunnen skal være at han har kommet med kritiske uttalelser i Khrono om UiB-professor Ståle Einarsens metode og bruk av såkalte faktaundersøkelser i arbeidsmiljøkonflikter. Einarsens forskergruppe holder til på instituttet.

Ba om overflytting i juli

Holgersen sendte 1.juli i år en formell søknad om å få bytte kontorplass fra dagens Institutt for klinisk psykologi til Institutt for samfunnspsykologi. Holgersen begrunnet søknaden med personlige og sosiale forhold, samt at han vil være nærmere kontoret til Forskerforbundet der han er tillitsvalgt i 50 prosent.

Fakultetsdirektøren på Det psyologiske fakultet, Ørnulf Lillestøl, kalte i forrige uke inn Holgersen til et møte om søknaden.

Ifølge Holgersen skal Lillestøl ha fortalt at ansatte ved instituttet var blitt indignert over Holgersens kritikk i Khrono, på vegne av arbeidsmiljøprofesor Einarsen, En nytiltrådt instituttleder, Anette Harris, som også er tilknyttet Einarsens forskergruppe, skal ha bedt om at Holgersen ikke får kontorplass på instituttet, da dette skulle føre til en forverring av arbeidsmiljøet. Og hun har fått støtte fra fakultetsledelsen i saken.

Ville drøfte å trekke søknaden

Fakultetsdirektør Lillestøl ønsket å drøfte med Holgersen om han kunne trekke søknaden om overflytting mellom instituttene all den tid det var dårlige odds for at den ville gå igjennom.

Holgersen reagerte i møtet på opplysningene som kom fram, og det han oppfattet som begunnelse for avslag om overflytting.

— Jeg ble fortalt av fakultetsdirektøren at flere ansatte ved instituttet hadde blitt indignert over mine uttalelser om bruken av Ståle Einarsens metoder for fakta- og arbeidsmiljøundersøkelser. Direktøren sa også at en overføring av meg til dette instituttet ville føre til en forverring av arbeidsmiljøet ved Institutt for samfunnspsykologi, forklarer Holgersen til Khrono.

Dårlig arbeidsmiljø?

— Er det dårlig arbeidsmiljø på instituttet der landets fremste eksperter på arbeidsmiljøkonflikter holder til?

— Det vet jeg ingenting om. Men i et godt akademisk arbeidsmiljø må det være rom for faglig kritikk, sier Holgersen.

I etterkant samme dag ba han fakultetsdirektøren om et skriftlig referat fra møtet. Dette fikk han ikke fordi det ifølge direktør Lillestøl var et uformelt møte.

Holgersen overreagerer ikke - han reagerer. Og det gjør jeg også.

Steinar Vagstad

— Hvis det var et uformelt møte? Overreagerte du litt?

Leder i Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad griper inn:

— Holgersen overreagerer ikke - han reagerer. Og det gjør jeg også. Selv om det var et såkalt «uformelt møte», så skal ikke universitetsledere komme med represalier til en ansatt fordi han har uttalt seg kritisk i en avis - og til alt overmål til en avis som universitetet er tungt inne i på eiersiden, sier Vagstad og legger til:

— Etter så mye debatt både om Eikrem-saken og Steinnes-saken på NTNU, og om ytringsfrihet og akademisk frihet som det har vært i senere tid, har jeg tatt for gitt at ledere ved Universitetet i Bergen har det i ryggmargen at ansatte fritt kan komme med faglig kritikk offentlig. Slik er det tydeligvis ikke, sier Vagstad, som mener at saken er prinsipielt viktig.

Forventer beklagelse

— Men hvis institutt- og fakultetsledelsen mener det vil forverre arbeidsmiljøet at Holgersen får kontorplass på instituttet så er vel det legitimt?

— Nei. Det er illegitimt å si det. De kan eventuelt tenke det, og til og med mene det, men de kan ikke kalle inn folk på møte og si det høyt. Det er hårreisende, mener Vagstad.

— Hva har du som fagforeningsleder gjort med saken?

— Jeg har tatt det opp direkte med dekan Bente Wold og også snakket med fakultetsdirektøren. De har hatt god tid til å rydde opp i dette, men det har ennå ikke kommet noen beklagelse, sier Vagstad.

— Vi forventer en beklagelse og en forståelse for at sånn som dette kan vi ikke ha det, legger han til.

Vet ikke hva som reageres på

Ørnulf Lillestøl er fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

— Hva er det man reagerer på ved det Holgersen har uttalt?

— Det vet jeg ikke. Bakgrunnen for denne samtalen var at Holgersen har søkt om overflytting til Institutt for samfunnspsykologi. Dette har fakultetet nå avslått, både på grunn av ressurssituasjonen, men også fordi vi som hovedregel lyser ut faste stillinger, sier Lillestøl.

Han sier at Holgersen har fått et formelt svar på søknaden og at der fremgår også begrunnelse for avslaget.

Lillestøl sier videre at det i møtet kom opp at det er en faglig uenighet ved fakultetet.

— Men det er en faglig uenighet, og ikke noe fakultetsledelsen har gått inn i.

— Men dersom dere har fått en formell søknad, hvorfor kaller fakultetsledelsen da Holgersen inn til et møte?

— Det handler nok om min stil. Jeg synes det er greit å treffes først, og så svare formelt etterpå. Men selvsagt kunne vi svart formelt med en gang, sier Lillestøl.

— Vi snakket om mange tema i dette møtet, og det er vanskelig å ta det ut av kontekst, legger han til. Instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi, Helge Molde, var også tilstede på møtet.

Vil ha stor takhøyde

Lillestøl sier at han er opptatt av at det skal være stor takhøyde på Universitetet i Bergen, og mener det er viktig å hegne om at ansatte skal kunne uttale seg fritt.

— Dersom det blir oppfattet som at vi ønsker å begrense en debatt, er det i høyeste grad feil. Fakultetsledelsen heier på dem som diskuterer, selvsagt innenfor grensene av saklighet. Men at det vil komme reaksjoner på det man ytrer, er en del av debatten ved et universitet, sier fakultetsdirektøren.

— Forskerforbundets leder sier at han forventer en beklagelse. Vil fakultetsledelsen beklage noe i denne saken?

— Vi kan presisere at vi ønsker en fri og åpen debatt, og dersom det blir oppfattet som noe annet enn det, er det beklagelig. Det har aldri vært intensjonen, sier Lillestøl.

Instituttleder: Misforståelse

...det bør være klart hvilken hatt man har på seg når man kritiserer.

Anette Harris

Leder Anette Harris ved Institutt for samfunnspsykologi mener Helge Holgersen har misforstått, men hun bekrefter å ha informert fakultetsdirektøren om at enkelte ansatte reagerte på uttalelsene til Holgersen i Khrono.

— Det har ikke blitt brukt som et argument mot overflytting av Holgersen at han har uttalt seg kritisk i Khrono om enkeltpersoner. Men det stemmer at jeg har informert fakultetsdirektøren om at det kom reaksjoner fra miljøet på at han hadde flere hatter på seg når han uttalte seg, både som tillitsvalgt og fagperson, sier Harris til Khrono.

Hun viser til at flere ved instituttet også er medlemmer i Forskerforbundet, blant andre Ståle Einarsen.

— Men dere ønsker en kritisk og faglig debatt ved instituttet?

— Det gjør vi absolutt, men det bør være klart hvilken hatt man har på seg når man kritiserer, sier Harris. Hun understreker at Holgersen er godt likt av flere ved instituttet.

— Stemmer det at dere var redde for at det kunne bli et forverret arbeidsmiljø ved instituttet hvis Holgersen ble overflyttet til dere?

— Det er absolutt ikke noe dårlig arbeidsmiljø ved Institutt for samfunnspsykologi, tvert imot. Målinger de siste tre årene viser at vi ligger i den øverste enden av skalaen. Det er svært få, kun en 2-3 personer, som ifølge våre årlige internundersøkelser ikke er fornøyde med arbeidsmiljøet her, sier Harris,

Arbeidsmiljø som forskningsfelt

Hun understreker at nettopp arbeidsmiljøundersøkelser er en del av hennes forskningsfelt. Harris leder selv forskningsgruppen «Bergen søvn og kronobiologinettverk» men har en sekundær tilknytning til professor Ståle Einarsens forskergruppe, opplyser hun.

I vår var det en debatt om faktaundersøkelsen som metode etter Khrono avdekket at en rekke universiteter og høgskoler benyttet seg av metoden i krevende arbeidsmiljøkonflikter. NTNU alene har gjennomført over 10 faktaundersøkelser de siste årene. Bruken av metoden har møtt kritikk fra flere hold, blant annet fagforbund, varslere, andre forskere og jurister.

Metoden har også sine tilhengere. I mai i år ga Psykologforbundet Einarsen prisen «Årets nyvinning» for metoden for faktaundersøkelser som ifølge juryens begrunnelse har vært i bruk siden 2007.

Dekanen: Soleklart at man kan ytre seg

Det er soleklart at en ansatt hos oss har lov til å ytre seg offentlig, og skal ytre seg. Dette handler både om akademisk frihet og ytringsfrihet.

Bente Wold

Fakultetsdirektør Lillestøl ved Universitetet i Bergen sier at han ikke kjenner til dårlig arbeidsmiljø ved Institutt for samfunnspsykologi.

— Jeg har ikke en oppfatning av at det er arbeidsmiljøproblemer der. Men det finnes som alle steder en debatt om faglige spørsmål, sier han.

Det samme sier dekan Bente Wold.

— Vi har ikke hørt om dårlig arbeidsmiljø ved Institutt for samfunnspsykologi, sier hun.

Wold var ikke selv til stede i det omtalte møtet med direktøren. Hun sier at arbeidsmiljøet ved Institutt for samfunnspsykologi ikke er et argument i saken som handler om Holgersens søknad om bytte av arbeidssted.

— Det er soleklart at en ansatt hos oss har lov til å ytre seg offentlig, og skal ytre seg. Dette handler både om akademisk frihet og ytringsfrihet, sier Wold.

— Ytringer er velkommen, men det er ikke alltid slik at alle er enige om alt. I tillegg kan ting som er sagt bli misforstått eller feiltolket, sier hun.

Et greit formelt avslag

Noen dager etter at Helge Holgersen fikk avslag på overflytting i det uformelle møtet med fakultetsdirektøren og sin egen instituttleder Helge Molde, har han mottatt et brev med formelt avslag på søknaden.

— Avslaget var helt greit, og formelt begrunnet med at man ikke hadde stillingshjemmel eller anledning til overflytting. Det aksepterer jeg, sier Holgersen, som i sin tid var sterk motstander av at arbeidsplassen hans skal flyttes til Alrek helseklynge på Haukeland sykehus.

— Det har ingenting med denne saken å gjøre, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS