Debatt om man skal diskutere valgt eller ansatt ledelse ved NTNU: I forkant helt til venstre, avtroppende rektor Gunnar Bovim, styreleder Svein Richard Brandtzæg og styremedlemmene Nina Refseth og Aksel Tjora. Foto: Siri Øverland Eriksen

NTNU lyser ut rektorjobb for 5,5 år

NTNU. Anne Borg er konstituert som rektor på NTNU. Ny rektorjobb skal lyses ut for en periode på 5,5 år. Styret avviste debatten om NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gjøvik (Khrono): Styret for NTNU bestemte seg onsdag morgen, 21. august, for å konstituere Anne Borg som rektor.

Fakta

Rektorprosess på NTNU

16. august annonserte Gunnar Bovim at han går av som rektor på NTNU. Han velger kjærligheten framfor rektorjobben.

Det ble samtidig klart at prorektor for utdanning, Anne Borg, blir konstituert rektor for NTNU.

Styremøtet onsdag 21. august konstituerte Anne borg som rektor.

Det ble fremmet forslag om at styret burde ha en debatt om valgt eller ansatt rektor, men styret valgte å gå for å ansatte rektor for 5,5 år.

Det skal settes ned et ansattelsesutvalg på styremøtet torsdag 22. august.

Styreleder for NTNU sier han ønsker at NTNU sitt styre i desember 2019 ansetter ny rektor.

Samtidig utlyser de rektorstilling for 5,5 år. Dermed mener styremedlem Aksel Tjora at styret forspiller mulighet for en reell debatt om NTNU fortsatt skal ha valgt eller ansatt rektor.

— Universitets- og høgskoleloven legger opp til at styret kan velge ledelsesmodell. Når styret nå velger å ansette ny rektor for en periode på 5,5 år forspiller de muligheten for en god debatt om ledelsesmodell for NTNU, og det er i mine øyne svært synd, sa en oppgitt Tjora på vei ut av styrerommet og inn på det store styreseminaret som NTNU avholder onsdag på Gjøvik.

Jeg har ønsket at man i forkant av prosess med å skaffe ny rektor på NTNU skulle ta debatten om man vil ha valgt eller ansatt rektor på NTNU.

Aksel Tjora

Det var i forkant tillyst et lukket ekstraordinært styremøte i dag.

Ønsket seg debatt om valgt eller ansatt rektor

Styremedlem Aksel Tjora hadde i forkant av dette møtet spurt styreleder om hvorfor møtet skulle være lukket, og han han fremmet sak om at han ønsket at styret skulle ha en reell debatt om NTNU fortsatt skal ha ansatt rektor, eller at man skal gå for valgt rektor.

Dette endte med at møtet ble delvis åpnet for publikum og presse.

På styremøtet begrunnet Tjora sine synspunkter om få en god debatt om valg av ledelsesmodell i styret:

— Jeg har ønsket at man i forkant av prosessen med å skaffe ny rektor på NTNU skulle ta debatten om man vil ha valgt eller ansatt rektor på NTNU. Denne situasjonen med at Bovim går av og vi må konstituere ny rektor nå, og vurdere for hvor lang tid vi eventuelt skal ansette ny rektor gjør at saken blir litt uforberedt, sa Tjora.

Han fremmet forslag om at styret skulle få anledning til en slik grundig debatt og at en slik sak skulle forberedes for styret, parallelt med at man ansatte rektor ut den opprinnelige åremålsperioden til Gunnar Bovim, altså for 1,5 år.

Tjora begrunnet dette med at en slik løsning ville gi NTNU-styret en god mulighet for å vurdere en ny ledelsesmodell for institusjonen.

— Landets største universitet burde holde seg til den samme akademiske standarden som vi har ved Universitetet i Oslo og Bergen i dag, sa han, og understreket uansett at han mente det ville være svært viktig at NTNU-styret fikk og tok denne debatten nå.

Fikk motstand i styret

Flere av styremedlemmene ytret motstand mot forslaget fra Tjora.

— Hvis vi bare ansetter for 1,5 år vil vi ikke få mange eksterne kandidater, og det vil være en fare for at viktige prosesser blir liggende i bero, fram til det neste rektorskiftet. Samtidig må vi ha gående to rektorprosesser samtidig, og det vil ikke være gunstig.

Dette var noen av innvendingene fra de to eksterne representantene Maria Strømme og Nina Refseth, samt ansatterepresentant Kristin Melum Eide.

Tim Torvatn støttet Tjora sitt utgangspunkt, mens styreleder Brandtzæg var tydelig på at han mener den eneste veien videre for NTNU er fortsatt ansatt rektor og ekstern styreleder.

Styreleder Brandtzæg på NTNU var tydelig: Han vil beholde ansatt rektor og ekstern styreleder som ledelsesmodell ved universitetet. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Alle tendenser i samfunnet og arbeidslivet ellers peker på at det er viktig at man har en slik delt ledelse, sa Brandtzæg.

Eksternt styremedlem Maria Strømme trakk fram at man har sett svært mange uheldige eksempler i Sverige med valgte rektorer og hun understreket at det er svært viktig at styret kan holde en daglig leder, det vil si rektor, ansvarlig for sine handlinger og prioriteringer.

Tjora på sin side repliserte med at det var viktig å holde seg til de prinsipielle sidene av debatten om de ulike ledelsesmodellene, og hans hovedanliggende var at styret skulle ta denne debatten, før man ansatte ny rektor for en lang periode.

Rektor ansettes for 5,5 år - mot 2 stemmer

Resultatet av styredebatten ble at styret mot to stemmer, Tim Torvatn og Aksel Tjora, bestemte seg for at de vil utlyse en rektorstilling for NTNU for en periode for 5,5 år, altså ut åremålet for Gunnar Bovim samt en ny 4-års åremålsperiode.

— Jeg registrerer at styret ikke ønsker en slik debatt og det mener jeg er svært synd, sa Tjora etter møtet.

Perioden man har valgt vil kreve dispensasjon fra departementet, men organisasjonsdirektør Ida Munkeby kunne fortelle at departementet allerede gitt signaler om at de ville strekke seg langt for å imøtekomme ønskene fra NTNU-styret.

Styret fikk også bekreftet at den som da blir ansatt som rektor, kan søke en periode til, etter de 5,5 første årene. Styreleder Brandtzæg sa at man legger opp til at man ansetter en rektor i desember og at vedkommende starter i januar 2020.

Styret skulle også nedsette et ansettelsesutvalg. Det skal bestå av styreleder, et styremedlem, fortrinnsvis en intern representant, da styreleder er ekstern, en studentrepresentant, samt en representant for fagforeningene.

— Vi vil være veldig opptatt av god balanse mellom kjønnene i utvalget, understreket Munkeby.

Styret utsatte beslutningen om hvem som skal sitte i utvalget utover styreleder Brandtzæg til torsdagens styremøte.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS