Ny tollerutdanning

Alle kom over grensa på superpopulært tollstudium

Universitetet i Stavanger melder om null stryk og frafall på ny tollerutdanning, men de trenger flere menn.

Tolletaten kan ikke leve mange år med få menn på den nye tollerutdanninga. Her fra Magnormoen kontrollstasjon.
Publisert Oppdatert

Ved fjorårets samordna opptak fikk den nye tollerutdanninga ved Universitetet i Stavanger (UiS) desidert flest søkere per studieplass. Av 2064 søkere fikk 43 plass.

Den nye bachelorutdanninga i toll, vareførsel og grensekontroll er et samarbeid mellom Tolletaten og UiS, og erstattet den tidligere etatsutdanninga.

Nå kan de melde om null stryk og null frafall for første kull så langt i studiet.

Ikke for enkelt

Lillian Katarina Stene er førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet og leder for det nyoppstartede studiet. Hun tror ikke null stryk og frafall betyr at første semester var for enkelt.

— Du må huske at de studentene vi fikk, er de aller flinkeste og de som har vært flinkest i sin klasse hele tiden, sier Stene til Khrono.

Hun understreker at mange av studentene har brukt veldig mye tid på studiene.

— De brukte åtte timer, og noen ganger opptil tolv timer, på studier hele høstsemesteret. Det er flere av studentene som nevner de satt med gruppearbeid fra åtte til åtte. De har vært veldig disiplinerte, og du ser at mange er vant til å jobbe mye, sier hun.

— Og hvis det er noen som ikke er vant til det, så blir de dratt med, legger hun til.

Men det betyr ikke at det ikke har dukket opp problematikk, men dette understreker Stene at har blitt raskt tatt opp og tatt hånd om. Hun syns dialogen mellom tillitsvalgte og andre studenter og studieledelsen har vært god.

— Så du tror ikke det blir nødvendig å justere opp vanskelighetsgraden på pensum og eksamener til neste kull?

— Jeg tror kanskje heller motsatt. Mye av pensum var veldig tungt og veldig svært. Jeg tror det kan ha vært litt for mye i et par av fagene, det har vi også fått tilbakemeldinger på.

— Vi var prøvekaniner

Maria Mentel (22), har en bachelor i økonomi fra før av, og sto i fjor vår mellom å velge en master i økonomi eller det nye tollstudiet. Hun valgte toll og er fornøyd med valget, men bekrefter at første semester har vært krevende.

— Det var ganske mye jobb i begynnelsen. Man ble ganske satt ut av hvor mye det var, sier Mentel til Khrono.

— Jeg tror det var mest krevende for de som kom rett fra videregående som ikke hadde hatt eksamener før, men vi føler at lærerne var veldig flinke til å tilrettelegge. De hadde forståelse for at vi var prøvekaniner, fortsetter hun.

— Det var ganske mye jobb i begynnelsen, sier tollstudent Maria Mentel.

Mentel er positiv til at studieledelsen burde nedjustere pensum, og trekker spesielt fram et emne der de hadde hatt fire-fem tunge fagbøker på pensum.

Studenten sier også at signalene fra underviserne er at de skal nedjustere pensum, og da for eksempel sette ned kravet til antall ord på innleveringer.

— Men du syns studiet generelt sett har vært bra så langt?

— Jeg syns det har vært bra. Det er spesielt interessant å ha gjesteforelesere fra tolletaten. Studentene i klassen er også generelt veldig engasjerte, og de er flinke til å ta ordet. Det har vært en god balanse og et godt samarbeid mellom lærere og studenter, sier Mentel.

Trenger flere menn

Studieleder Stene opplyser at det kun er åtte menn blant de 43 studentene. Det er med andre ord under 20 prosent menn. Dette er problematisk for tolletaten, når de trenger en jevn kjønnsbalanse i yrket.

— Eksempelvis kan ikke en kvinne visitere en mann og omvendt, sier Stene i en pressemelding på UiS sine nettsider.

— Hvilke tiltak tenker du er effektive for å jevne ut kjønnsbalansen?

— Det finnes kvoteringsmuligheter, men vi kan ikke innføre det før vi har prøvd andre ting. Det kan hende vi må endre på det hvis det fortsetter som i dag.

Studielederen nevner blant annet å vurdere realkompetanse som et mulig tiltak.

Stene kan ikke uttale seg om hvordan kjønnsfordelingen var på den gamle etatsutdanningen, men kan si at Tolletaten også var overrasket over skjevfordelingen.

— Tolletaten sier de kan leve med to-tre år med skjevfordeling, understreker Stene.

Krevende når alt er nytt

— Dette er jo et helt nytt studie, og første av sitt slag i Norge. Hvordan syns du det har gått generelt?

— Jeg syns det har gått overraskende bra. Det er krevende når alt er nytt, og særlig for studentene som ikke har hatt noe sammenligningsgrunnlag eller tidligere eksamener å se på. Det samme gjelder for underviserne, sier Stene.

Studiet er et samarbeid mellom tre institutt, to fakultet og tolletaten. Dette sier Stene også har vært krevende å administrere. Men:

— Jeg syns vi har fått det til på en god måte og vi bruker mye tid på å få til et godt forelesningsteam, sier Stene.

I pressemeldingen fra UiS sier Stene også at de har ambisjoner om å få flere studieplasser i årene som kommer, men at de er avhengige av flere praksisplasser hos Tolletaten, noe som krever store ressurser.

Powered by Labrador CMS