korona

Alle stipendiater skulle få, sa ledelsen. Praksis er ulik

I mars sa ledelsen ved Universitetet i Bergen at alle stipendiater skulle få forlenget finansieringsperioden med en måned. Men mange stipendiater vet ennå ikke om de får penger.

Disse kandidatene har gjennomført doktorgradsarbeidet og levert en avhandling. Men mange av de som er stipendiater i 2020, er koronaforsinket. Hvem skal betale for det?
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Noen har fått. Noen har søkt. Noen kan ikke søke før det er tre måneder igjen av stipendiatperioden. Dette er veldig uheldig.

Alle bør få en måned, og så bør det taes individuelle vurderinger av om noen trenger mer, sa Runa Falck.

Det sa Runa Falck da Universitetet i Bergen hadde styremøte torsdag. Falck representerer gruppe B, vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling, og tok opp problemstillingen med forlenging av finansieringsperioden for stipendiater.

Allerede i mars gikk det ut melding fra UiB-ledelsen: «Alle stipendiater og postdoktorer får uavhengig av finansieringskilde åremålsperioden forlenget med en måned fra 12.mars 2020». Regningen og den praktiske gjennomføringen er delegert til fakultetene, og da Khrono skrev om saken i juni, viste det seg at praksis var ulik.

— Realiteten ser ut til å bli at en utsettelse på grunn av koronapandemien må begrunnes og søkes om på samme måte som en ordinær utsettelse, stipendiat Siren Elise Wilhelmsen til Khrono i juni.

Tydelig rektor

Og praksis er altså fremdeles ulik. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sa i møtet at ledelsen har kommet med en anbefaling, men at både budsjettansvar og ansettelsesmyndighet ligger på hvert enkelt fakultet.

— Vi har kommet med en sterk anbefaling, og jeg har sagt at jeg vil vite det dersom noen får avslag. Det har jeg ikke fått melding om. Men dersom vi beordrer dem, fratar vi dem fullmakt, sa Bernstrøm, som ikke fikk støtte fra rektor Dag Rune Olsen:

— Falck forteller om hva som er opplevd. Dette må vi ta tak i og følge opp.

Prorektor Margareth Hagen understreker at hun holder i saken, som blant annet har vært oppe i forskningsutvalget.

— Myndigheten ligger hos fakultetene. Noen har lagt saken til instituttnivået, noen vil ha individuell behandling fordi noen stipendiater vil ha behov for mer enn en måned forlengelse, sa Hagen, som også sa at hun skjønner at stipendiatene blir usikre.

Færre søknader ved NTNU

Som Khrono tidligere har skrevet, har de ulike utdanningsinstitusjonene ulike løsninger for forlengelse av stipendiatenes finansieringsperiode som følge av pandemien. NTNU hadde også saken oppe på sitt universitetsstyremøte torsdag. De har satt av en pott på 60 millioner kroner, men så langt er bare ti millioner brukt. Ved NTNU må stipendiatene selv søke om forlengelse.

Prorektor Bjarne Foss sa i møtet, ifølge Universitetsavisa, at de bare er stipendiater i sluttfasen som har fått innvilget forlengelse.

Også styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) fikk denne uka rapporter om at deres stipendiater også er forsinket i sitt arbeid.

I rapporten heter det blant annet:

«Det blir rapportert om forseinkingar hos stipendiatar og i vitskapeleg tilsette sitt FOU-arbeid. Dette gjev risiko knytt til resultatindikatorar og resultatinntekter på sikt.»

Forsinkelser ved OsloMet

Også ved OsloMet gikk debatten i vår om hvem som skulle få forlengelse - og hvem som skulle betale. Resultatet ble at regningen ble lagt til sentralt hold, ikke til de enkelte fakultetene. Nå viser det seg at det er mange stipendiater som er forsinket.

Av tertialrapporten som styret behandlet torsdag 29. oktober går det fram at det er avlagt 15 doktorgrader på OsloMets programmer i løpet av 1. og 2. tertial.

Dette er en nedgang fra 2019, hvor tallet på avlagte doktorgrader etter 2. tertial var 27.

Det er fastsatt dato for flere disputaser i 3. tertial, men det er også meldt om forsinkelser, blant annet på grunn av koronapandemien, slik at det er usikkert om universitetet når målet om 44 disputaser i løpet av 2020.

Økonomidirektør Line Haugen kunne opplyse styret om at tallet fra slutten av september var oppe i 20.

— Men det er likevel klart at vi ikke når målet. Økonomisk vil dette svi for OsloMet først i 2022, forklarte Haugen til styret.

Viserektor for forskning og utvikling, Per Martin Norheim-Martinsen, kunne på sin side opplyse om at de ikke har fått noen tilbakemeldinger om at folk har falt fra.

— Mesteparten skyldes forsinkelser i doktorgradsarbeidet grunnet koronasituasjonen, men de kommer til å bli ferdig og disputere, sa Norheim-Martinsen.

Det går også fram av tertialrapporten at OsloMet har rekordmange stipendiater i sving på sine programmer nå. Ved utgangen av andre tertial har OsloMet 325 aktive ph.d.-kandidater på institusjonens sju ph.d.- programmer. På samme tid i 2019 var det 280 aktive kandidater.

Powered by Labrador CMS