lærerutdanningene

«Alle» vil at lærerstudenter skal få mer praksis

Lærerstudenter i den nye masterutdanningen er spurt om praksis og oppgavene de skal skrive. Alle vil ha mer praksis, mens mange ikke skjønner poenget med masteroppgaven.

Analysedirektør Ole-Jacob Skodvin mener de har gjort spennende funn i spørreundersøkelsene om lærerutdanningene.
Publisert

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) følger lærerutdanningene tett og har gjennomført flere spørreundersøkelser blant studentene og deres lærere. Studentene er både spurt om praksis og om masteroppgavene de skriver.

Fakta

NOKUTs satsing på lærerutdanninger

  • Nokut har de siste årene hatt et samlede fokus på lærerutdanning  med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU), kartleggingen av Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og kartlegging og evaluering av lektorutdanningene. 
  • Prosjektet knyttet til den nye amsterbaserte lærerutdanningen er en del av NOKUTs arbeid med å evaluere, analysere og formidle informasjon om kvalitetstilstanden i norske studieprogrammer. 
  • Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom: Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Kilde: Nokut

Undersøkelsene viser at de fleste studentene mener praksisopplæringen fungerer bra, og at de opplever den som lærerik. Likevel ønsker de seg mer. 

— Det er mange som svarer at de ønsker lengre praksisperioder. Det gjelder ikke bare studentene, men er en tilbakemelding som kommer fra alle gruppene vi har snakket med, sier analysedirektør i Nokut Ole-Jacob Skodvin, i en pressemelding.

Skjønner ikke poenget med master

I dag legger Nokut fram to ferske analyserapporter som går dypere inn i tilbakemeldingene fra grunnskolelærerstudentene på spørsmål om masteroppgave og praksis.

I 2023 gjennomførte Nokut flere store spørreundersøkelser knyttet til evalueringen av grunnskolelærerutdanningene (GLU). 

Resultatet av spørreundersøkelsene er presentert før. 23 prosent, eller omtrent hver fjerde student i disse utdanningene, svarer at de ikke forstår hvorfor masteroppgave skal være en del av deres utdanningsløp. 

56 prosent av studentene svarer at de delvis forstår hvorfor de har masteroppgave. 21 prosent svarer at de forstår hvorfor de har masteroppgave.

— Vi har fått veldig mange interessante tilbakemeldinger fra studenter, kandidater, praksislærere og undervisere som har deltatt i disse spørreundersøkelsene. Men det er viktig å påpeke at det er forskjellige meninger både innad i og på tvers av disse gruppene, sier Skodvin. 

Resultatene fra undersøkelsene blir viktige bidrag inn i evalueringens sluttrapport, som lanseres mot slutten av 2024. 

— Denne evalueringen vil bidra med viktig kunnskap for kvalitetsutviklingen i grunnskolelærerutdanningene, sier Skodvin. 

Les mer: De fleste grunnskolelærerstudenter ønsker å jobbe som lærer 

Mener de er godt forberedt 

Med kun to kull som har gjennomført, er ordningen med masteroppgave i grunnskolelærerutdanningene fremdeles ganske fersk. 

Nokut trekker fram at de fleste studenter sier at de opplever å være godt forberedt til arbeidet med oppgaven. Innføring i forskningsetikk, metodekurs og veiledning trekkes fram som viktige faktorer for at studentene er klare for masteroppgaven. 

Det det gjerne skorter på, ifølge studentene selv, er egen motivasjon og selvdisiplin for å gjennomføre en masteroppgave. Mange studenter trekker frem veiledningen de får som bra. 

— I fritekstsvarene går det frem at studentene er positive til veiledningen de får, men underviserne oppgir at det er utfordrende å skaffe nok og kompetente veiledere. Underviserne trekker også frem studentenes manglende akademiske ferdigheter og lite tid til masteroppgaven som utfordrende, sier Skodvin. 

Analysene viser også at de som skriver sammen med andre får langt bedre karakterer på masteroppgaven enn andre. Dette gjelder særlig i matematikk og norsk. 

Resultatene fra NOKUTs evaluering blir også tema på Arendalsuka i august. 

Powered by Labrador CMS