korona

Anbefaler å ikke bruke bokstavkarakterer

Ledelsen ved Universitetet i Bergen anbefaler at vanlig karakterskala ikke blir brukt ved digital hjemmeeksamen under koronakrisen.

Øverst fra venstre Olaf Erlend Gundersen fra kommunikasjonsavdelingen, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, studentleder Andreas Trohjell, medisinprofessor Rebecca Cox, rektor Dag Rune Olsen, viserektor Oddrun Samdal og prorektor Margareth Hagen var med på nettmøtet.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Men hva skjer da med karakterskalaen når alle eksamener ved Universitetet i Bergen i vår skal være hejmmeekasmen? Det var et av spørsmålene som kom opp da universitetet arrangerte nettmøte med mulighet for stille spørsmål fredag ettermiddag.

Juss først ute

— Det er de enkelte fakultetene som skal behandle spørsmålet om karakterer. Noen fakultet vil ha samme løsning for alle fag, andre fakultet vil trolig ha forskjeller mellom fagmiljø. Vi anbefaler at man velger å bruke bestått/ikke bestått som karakter. Det har det juridiske fakultet allerede bestemt at de vil gjøre.

Det sa viserektor for utdanning, Oddrun Samdal. Hun deltok i panelet sammen med rektor Dag Rune Olsen, prorektor Margareth Hagen, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, medisinprofessor og leder for influensasenteret Rebecca Cox og studentparlamentets leder Andreas Trohjell.

UiB med studenter og ansatte utgjør nesten ti prosent av Bergens befolkning.

Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør

Også jussmiljøet ved Universitetet i Oslo har nå valgt å bare bruke bestått/ikke bestått som karakter på hjemmeeksamen. Det skjer etter massiv protest mot bokstavkarakterer fra studenter.

Et av spørsmålene Samdal så måtte svare på, var hva som skjer videre. Hvordan skal man kunne søke seg til utveksling eller til master dersom man ikke har vanlige bokstavkarakterer?

— Man vil kunne ha et følgebrev til bestått-karakteren dersom man skal søke utdanning i andre land. Når det gjelder opptak til master, diskuterer vi om en bestått/ikke bestått-karakter ikke skal være en del av beslutningsgrunnlaget, sa Samdal.

All undervisning ved Universitetet i Bergen (UiB) blir digital ut dette semesteret. Denne informasjonen ble sendt ut til både studenter og ansatte fredag. Alle eksamener skal også, som Khrono tidligere har skrevet, bli avviklet som hjemmeeksamen.

Vil ikke åpne

Som Khrono har skrevet, er det noen studenter som rett og slett ikke har tilgang til det de trenger for å være studenter. Dette gjelder særlig kunststudenter. Også noen av dem som skal ta doktorgrad har det nå vanskelig.

— De som trenger utsettelse skal få det. Disse sakene blir behandlet på det enkelte fakultetet. Men noen skulle nå arbeidet på laboratorium, noen skulle vært på reiser, og noen må bruke velferdspermisjon. Vi gjør alt vi kan for å legge til rette, sa prorektor Hagen.

Men de enkelte studentene må sitte hjemme på studenthyblene sine. Studentleder Andreas Trohjell var med på møtet fra sin egen hybel.

— Lesesaler kommer ikke til å åpne dette semesteret, sa assisterende direktør Tore Tungodden, selv om statsråd Henrik Asheim har sagt at det kan være mulig med individuelle tilpasninger.

— UiB med studenter og ansatte utgjør nesten ti prosent av Bergens befolkning. Vi har et samfunnsansvar for å ivareta liv og helse, sa Tungodden.

Powered by Labrador CMS