persona non grata

Anbefaler studentene å møte Ola Borten Moe og ta et oppgjør med ham

— Reaksjonen med scenenekt føyer seg inn i et mønster vi ikke vil ha, sier rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.

— Jeg tenker at vår sektor med studentene i spissen burde gå foran og demonstrere viktigheten av et åpent offentlig ordskifte. Men med denne typen scenenekt mener jeg de er på ville veier, sier rektor Klaus Mohn ved UiS om studentparlamentene som har erklært Ola Borten Moe uønsket.
Publisert Oppdatert

Med debatten om kanselleringskultur og akademisk ytringsfrihet i bakhodet er rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger overrasket over at studentorganisasjoner flere steder har erklært forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe for «persona non grata» — eller uønsket — hos seg.

Ville veier

— Det er flott at studentene engasjerer seg og jeg liker at de også kan gi politikerne våre motbør når de synes det passer seg. Men med denne typen scenenekt mener jeg de er på ville veier, sier Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger.

Mohn skulle ønske at studentene gjorde stikk motsatt.

— Jeg tenker at vår sektor med studentene i spissen burde gå foran og demonstrere viktigheten av et åpent offentlig ordskifte. Der det er stor takhøyde og stort rom for ulike meninger. Det oppnår vi ikke gjennom denne typen vedtak, sier Mohn.

Det er studentparlamentene i Oslo og Bergen som har erklært forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe for uønsket på sine universiteter. Studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen melder tirsdag at de også har kommet med samme type reaksjon.

«Vedtaket er en reaksjon på hvordan statsråden gjentatte ganger har vist at han ikke ønsker å møte sektoren sin med dialog og forståelse», skriver designstudent Per Roppestad Christensen på Twitter.

Ola Borten Moe har karakterisert studentvedtakene som «pubertalt». Han har også gitt uttrykk for at han føler seg kansellert av studentene.

Burde ta oppgjør

Klaus Mohn påpeker at erklæringer som de studentene har kommet med, går på tvers av debatten om kanselleringskultur og dårlig ytringskultur som har fått stor oppmerksomhet det siste året.

— Slike erklæringer føyer seg inn i et mønster som vi egentlig vil komme bort fra. Jeg forstår frustrasjonen til studentene, men det handler om innholdet i politikken. Og reaksjonsformen overrasker meg, særlig at dette skjer overfor ministeren i egen sektor, sier Klaus Mohn.

— Hva mener du studentene burde gjøre?

— Jeg synes de skulle invitert Ola Borten Moe og tatt oppgjøret med ham. Det ville vært en langt bedre måte å reagere på. Jeg håper ikke at studentene hos oss vedtar noe lignende. Uansett meninger er statsråden iallfall velkommen på vårt universitet, sier Klaus Mohn.

Åpne universiteter

Rektorene i Bergen og Oslo har begge rykket ut på Twitter og understreket at universitetene deres er åpne selv om studentparlamentene har erklært Ola Borten Moe uønsket.

«Studentenes kamp for bedre finansiering er viktig. De er fri til å velge sin reaksjonsform. Men universitetet er en fri institusjon, åpen for alle, og fundert på dialog, også med de man måtte være uenig med», twitrer Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen

Kollega Svein Stølen ved Universitetet i Oslo skriver dette på Twitter:

«Vi støtter studentenes kamp for bedre finansiering, men som leder for et fritt og åpent universitet verken vil eller kan vi erklære noen uønsket på universitetet. Dette handler om hva vi er som institusjon».

— Noe spesielt

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet er på samme linje som Klaus Mohn. Han har også ytret seg på Twitter om saken.

«Norske univ. er statlige institusjoner, med en statsråd som konst. ansvarlig overfor Stortinget for virksomheten. Noe spesielt å erklære øverste myndighet for persona non grata til «egen grunn»», skriver Olsen.

— Jeg mener prinsipielt at dialog alltid er det beste. Det er ikke dermed sagt at folk alltid får viljen sin gjennom å invitere til dialog. Men det er likevel en forutsetning for å få gjennomslag. Derfor er dialoglinjen alltid å foretrekke, sier Dag Rune Olsen.

— Det er også klart at det å studere i dag koster langt mer enn da jeg eksempelvis var student. Studielånet strekker ikke like langt og mange trenger å ha en jobb ved siden av studiene. Noen får heller ikke det og sliter med å få endene til å møtes. Dette har jeg stor forståelse for og er noe vi som ledere ved universitetet er svært opptatt av. Men det aller lureste å mest fruktbare er likevel å invitere til dialog foran å erklære noen for uønsket, sier Dag Rune Olsen.

Vil ha dialog

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Oline Sæther, mener de ikke har kanselleret Borten Moe.

«Dette er ikke kansellering av Ola Borten Moe. Vi møter gjerne Borten Moe til dialog, akkurat slik vi gjorde da vi debatterte med han i går i Dagsnytt 18 og TV2-nyhetene i går. Når personer blir erklært Persona non grata i diplomatiet utelukker ikke det dialog - dialogen fortsetter gjerne. Erklæringen er et signal om at personen er uønsket hos oss, men vi anerkjenner Borten Moe som minister og snakker med han», skriver Sæther i en epost.

Vanskeliggjør

Khrono har stilt spørsmål til noen av de andre studentparlamentene angående forholdet til statsråd Ola Borten Moe. De har ingen planer om å erklære statsråden for uønsket.

— Vi har diskutert saken løst på kontoret, og sett at en slik resolusjon vil gjøre det vanskeligere for oss å drive politisk påvirkning. Det er vanskelig å invitere til dialog når utgangspunktet er at personen man ønsker å diskutere med, er uønsket, skriver leder for Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Toft, i en e-post.

— Da Studentparlamentet ved UiT møtte Ola Borten Moe i fjor høst, var et av temaene studentboliger. I statsbudsjettet for 2023 er det lagt inn en endring som gjør det langt enklere for vår studentsamskipnad å bygge nye boliger. Vi har tro på at det er slike møter som vi hadde i fjor, som bidrar til at vi får gjennomslag. Å skulle ha kansellert statsråden ville ikke ha hjulpet vår sak, skriver Toft.

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger(StOr) vil også holde dialoglinjen åpen.

«Vi støtter kritikken fra studentlederne ved UiB og UiO, og kjenner oss igjen i deres situasjonsbeskrivelse. Minister Ola Borten Moe har vist en manglende evne til samarbeid med studentene. Videre har han som minister ført en politikk som strider mot en samlet studentstemme, og våre egne ønsker lokalt. Dette gjelder særlig forslaget om å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Likevel har Borten Moe foreslått positive tiltak, som økning av kostnadsrammen for studentboliger og utvidet studiestøtte for studenter med barn. Vi ønsker ikke å stenge for dialog, og har ikke foreslått en liknende resolusjon for vårt studentparlament», skriver lederen i StOr, Sara Bianca Beitz i en epost til Khrono.

Positiv oppmerksomhet

Leder i Studenttinget ved NMBU, Jens Bartnes, synes oppmerksomheten rundt forholdene for studenter øker gjennom vedtakene som er gjort i Oslo og Bergen. Men han vil ikke avvise statsråden.

— Vi synes det er positivt at disse vedtakene har bidratt til å skape debatt om statsrådens retorikk og regjeringas politikk. Mange studenter, også hos oss, opplever ikke at de blir tatt på alvor av Borten Moe og resten av regjeringa. Vi håper Statsråden tar til seg kritikken, og at vedtakene vil bidra til mer dialog, og ikke mindre. Han er hjertelig velkommen til en kaffekopp på kontoret vårt i hvert fall, skriver Bartnes i en e-post til Khrono.

Endringslogg: Artikkelen er oppdatert med uttalelsen fra Studentorganisasjonen i Stavanger kl 15.44 den 29.november. Den 30.november kl. 12.05 er artikkelen oppdatert med en kommentar fra Oline Sæther.

Powered by Labrador CMS