Min doktorgrad

Annika Bodemar har selv bakgrunn fra idretten, og har lenge interessert seg for lederskap i idrettsorganisasjoner. I sommer disputerte hun.

Angrer på at hun ikke stilte flere spørsmål

Annika Bodemar hadde vært ute av akademia i mange år før hun begynte på doktorgraden sin. — Jeg følte det var mye jeg burde kunnet, sier hun.

Publisert Oppdatert

— Hvorfor valgte du det emnet du gjorde?

— Det var lyst ut en stipendiatstilling som jeg valgte å søke, og det gjorde jeg fordi tematikken var lederskap. Jeg har selv lang relevant erfaring fra praksisfeltet som jeg mener var av verdi.

Min doktorgrad

Meir enn 1500 doktoravhandlingar vert levert i Noreg kvart år. I ein serie presenterer Khrono nokre av kandidatane som nyleg har disputert. Og me tek imot tips om fleire på redaksjonen@khrono.no

— Kan du i korte trekk si noe om forskingsprosjektet?

— I avhandlingen undersøker jeg aspirerende lederes oppfatning og utøvelse av lederskap i tilknytning til idrettsarrangement, og har sett på store arrangement som ungdoms-OL og VM. I begge eventene var et uttalt ønske i å ansette unge i mellomlederroller og gi de handlingsrom.

Bodemar har lenge vært forundret over at det ikke er flere unge ledere i idretten, og viser til at dette er noe politikken får til; der blir unge hørt.

— Prosjektet var kvalitativt og designet som et flercasestudie. Jeg intervjuet unge mennesker mellom 25 og 34 år, og det var interessante kontraster mellom de to prosjektene, blant annet med tanke på styring og nivå av byråkrati.

Fakta

Annika Bodemar

  • Har levert avhandlingen «Aspiring leaders at sport events: Perception and enactment of leadership »
  • Disputerte ved Norges idrettshøgskole 20.juni 2022
  • 55 år

— Hva konkluderer du med?

— Det var sagt at ungt lederskap skulle støttes. Men det de unge lederne klart formidler er at de opplevde store barrierer og at muligheten til å utøve lederskap var begrenset. De hadde blitt fortalt at de skulle ha innflytelse og var ansatte for å lede, men opplevde begrensninger, samtidig var de veldig stolte og fornøyde. I tillegg opplevde jeg at unge ledere følger reglene og normene og ender opp med å oppføre seg veldig likt og bli like hverandre. De unge lederne formilder i intervjuene at de opplevde store barrierer og at muligheten til utøvelse av lederskap var begrenset. Arrangørene klarte heller ikke å innfri forventningene til unge ledere, og jeg finner at lederskap erstattes av andre former for organisering. Det er viktig å fange unge lederes refleksjoner. Enten må man endre strukturene, eller så må man erkjenner at det ikke er mulighet for verken handlingsrom eller lederskap.

— Hva har vært mest krevende underveis?

— Jeg hadde vært ute av akademia i flere år, og måtte lære mange ting som jeg følte jeg burde kunnet.

— Har du angret?

— Jeg angret på at jeg ikke stilte flere spørsmål, særlig i begynnelsen av doktorgradsløpet.

— Kom du i mål til normert tid?

— Nei, det gjorde jeg ikke. Livet skjedde ved siden av, så jeg måtte ved flere tilfeller hoppe inn og ut av prosjektet.

— Hva skal du bruke doktorgraden til?

— Videre virke i akademia. Jeg er ansatt ved Idrettshøgskolen. Jeg liker å undervise og synes forskning er spennende. Jeg ønsker å forske videre innenfor den samme tematikken og har i tillegg noen nye interessante prosjekter på tankestadiet.

Powered by Labrador CMS