student

Anna skal lede Ansa

Nyvalgt Ansa-president Anna Handal Hellesnes har fått i oppdrag å øke studiestøtten for studenter.

Anne Handal Hellesnes er valgt som ny leder for Ansa.
Publisert

Interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet har fått ny leder. På Ansas første fysiske generalforsamling på to år ble Anna Handal Hellesnes valgt som ny president.

— Jeg har ikke landet helt enda. Det føles som et veldig stort ansvar som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier den nyvalgte lederen fra Rykkinn i Bærum.

Under generalforsamlingen vedtok Ansa en rekke punkter de skal jobbe med politisk i tiden fremover. Dette ser Handal Hellesnes fram til å komme i gang med.

— Spesielt er jeg stolt over å lede en studentsamskipnad som vedtar viktig politikk på reproduktiv helse, sier hun.

Øke studiestøtte og helse

Blant politikken de vedtok på generalforsamlingen, er å få økt studiestøtten fra Lånekassen. Ansa vil at støtten skal økes til fattigdomsgrensen, men uten at låneandelen økes.

— Økt studiestøtte er noe vi ser flere organisasjoner og partier går for også. Derfor er det viktig at vi har en ambisiøs politikk på dette området også.

I tillegg vedtok Ansa at de må prioritere gratis prevensjon og tilgang til abort til norske studenter i land med restriksjoner på dette.

— Akkurat dette er jeg fornøyd med at vi har på agendaen. Vi vil sikre grunnleggende helserettigheter for våre medlemmer.

Lang erfaring

Den nyvalgte lederen er ikke ny i verken Ansa eller i studentpolitikken. Mens hun tok «master of arts» i historie og politikk i Edinburgh, var hun aktiv i Ansas avdeling i Storbritannia, der hun ble nestleder i 2019 og senere leder. Hun har også vært aktiv i Europeisk Ungdom.

— Jeg har min bakgrunn fra UK, men nå gleder jeg meg til å bli kjent med de andre landene og få en oversikt over utfordringene de har.

— Hvorfor ville du bli leder?

— Det er et spørsmål jeg har fått mye i helgen uten å være sikker på at jeg har et godt svar, sier hun lattermild, før hun utdyper:

— Jeg har alltid vært interessert i studentpolitikk og engasjert i norsk studentbevegelse. Så tror jeg også erfaringen min gir meg god kompetanse til å lede Ansa og ta det ansvaret. Studentbevegelsen er viktig, spesielt i en verden i forandring, med krig i Europa og pandemi.

Fysisk møte

Studentene fra Australia og New Zealand stilte digitalt på generalforsamlingen. For de andre ble dette det første fysiske møtet siden 2020.

— Det var utrolig kult å sitte i salen og følge med på den politiske debatten. Ofte har vedtaksdebatten vært den lengste og mest interessante, men nå hadde vi også en god politisk debatt om reproduktiv helse og andre viktige temaer. Man fikk se hvor mange bra mennesker det er som er tillitsvalgt i Ansa. Dette var årets høydepunkt for meg, slår hun fast.

Sine Schei steppet inn som leder i februar da daværende leder Sebastian Hytten gikk av. Hun skal fortsette i hovedstyret.

Resten av styret blir bestående av Erlend Nordseth, Johan Lokna, Philip Gaustad Vogsted, Cornelia Hedløy, Wictor Østvand Jensen, Rebecca Dorkase, Eli Marie Hindahl og Alexander Falck-Bilden.

Dette vedtok de å jobbe med

Fullt politisk program ble vedtatt, med noen endringer der protokoll ikke er klar enda. I tillegg til nevnte punkter er dette noen av de andre punktene som ble vedtatt på generalforsamlingen:

  • Ansa vil jobbe for at Strømstipend på 3000 kroner i lånekassen blir videreført til studieåret 2022/23 og kan økes ved særskilte behov.

  • ANSA mener at Stortinget skal konsekvensutrede full omgjøring av studiegjeld til stipend ved oppnådde studiepoeng; særlig med fokus på økt sosial mobilitet og samfunnsøkonomisk gevinst.
  • ANSA vil jobbe for at leieforhold i utlandet skal bli en mindre økonomisk byrde for norske studenter i utlandet.
  • At helsefagstudenter garanteres autorisasjon ved påbegynt grad i EU/EØS dersom det foreligger endringer i regelverk rundt godkjenning av autorisasjon gjennom studieløpet.
  • At man ikke trenger å tilbakebetale lån til Lånekassen før man passer en årlig inntekt på 2G.
  • ANSA vil jobbe for at Staten dekker kostnader ved søknad for visum til utenlandsstudier
  • Språkstipend skal gis til språkkurs av alle størrelser, også for studenter som studerer på engelsk.
Powered by Labrador CMS