Oslomet

Ansatte er kritiske til avtale med omstridt privat selskap

OsloMet og selskapet til Adolfsen-brødrene, NHC Group, har inngått en intensjonsavtale om samarbeid. — Svekker vår uavhengighet og troverdighet, sier OsloMet-professor.

Rektor Curt Rice ved OsloMet og CEO ved NHC Group, Yngvar Tov Herbjørnssønn, har signert intensjonsavtale.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere ansatte ved OsloMet reagerer på at rektor Curt Rice har signert en intensjonsavtale med NHC Group, som er en av Nordens største private velferdsaktører.

— Dette er en avtale som kom overraskende på veldig mange. Jeg vet ikke hva avtalen innebærer, men det er nesten uinteressant. Et universitet skal være en fri og uavhengig institusjon. Å inngå en intensjonsavtale med et stort internasjonalt, kommersielt og kontroversielt selskap svekker vår uavhengig og troverdighet, sier professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet, Anne Greve.

Fakta

NHC Group

  • NHC Group består av selskapene Hero, Aberia, Norlandia og Norlandia preschools.
  • Ifølge selskapets sider er de til stede i Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland og Polen, og har over 8.000 ansatte.
  • Selskapet Norlandia er det som kanskje har fått mest omtale for deres drift av barnehager, pasienthotell, sykehjem, hjemmetjenester og medisinsk klinikk.
  • Skriver på sine nettsider at de driver velferdstjenester innen barnehage, helse, omsorg, avlastning og integrering.

Kilde: NHC Group.

Eierne bak NHC Group er de omstridte Adolfsen-brødrene som har blitt symbolet på det den politiske venstresiden kaller «velferdsprofitører».

Brødreparet er gode for 5,6 milliarder kroner ifølge Finansavisen, og har tjent sine penger på barnehager, bemanning, asylmottak og hoteller.

Mener avtalen ikke er forankret

Ifølge en nyhetsmelding lagt ut på OsloMets hjemmeside er hensikten bak avtalen et «bredt samarbeid om forskning, undervisning og praksis».

«NHC dekker mange av de samme fagområdene som OsloMet, og kan bidra til å utvikle vår relevans, samtidig som vi kan bidra til et kunnskapsbasert grunnlag for deres virksomhet», skriver Rice.

Greve reagerer på ordlyden i meldingen der det poengteres at «fakultetene har vist engasjement for samarbeidet med NHC».

— Ingen jeg har snakket med har hørt om denne intensjonsavtalen før den ble lagt ut på ansattsidene. Ikke ansatte, fakultetsstyremedlemmer eller tillitsvalgte. Så jeg vil ikke si at avtalen er veldig forankret blant de ansatte og det har skapt stor uro. Alle jeg har snakket med er opprørt og syns avtalen er veldig spesiell, sier Greve.

Ifølge nyhetsmeldingen planlegges det for samarbeid om OsloMets satsing på intelligent helse.

— Ingen jeg har snakket med har hørt om denne intensjonsavtalen før den ble lagt ut på ansattsidene., sier OsloMet-professor Anne Greve.

«Vi ser frem til å utvikle mer detaljerte aktiviteter, og at vi sammen kan bidra til å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester», skriver Rice.

— Har ikke blitt drøftet

— Så vidt meg bekjent er ikke dette drøftet med fagmiljøene på LUI, og jeg kjenner ikke til at det er støtte for samarbeidet, sier Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

Hun er ansattrepresentant i styret på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

— Denne typen avtaler reiser en del prinsipielle spørsmål. For vårt fakultet stiller vi spørsmål ved hva det vil si når det gjelder undervisning, praksis, forskning og andre typer samarbeid. Vi skal være uavhengige og stå fritt til å inngå de samarbeidsavtalene som fagmiljøene mener er hensiktsmessige.

OsloMet skal være et arbeidslivsnært universitet som skal samarbeide med private aktører.

Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor OsloMet

Også Bustos stiller spørsmål ved hvordan denne avtalen har oppstått og hvilke fagmiljøer som har vært inne i beslutningsprosessen.

Registrerer bekymringen

Viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, sier at intensjonsavtalen har vært diskutert med ledelsen ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Per Martin Norheim-Martinsen oppfordrer ansatte som har konkrete bekymringer om å ta det opp. Foto: OsloMet

— Så registrerer jeg at lærerutdanningen også kunne vært inne i diskusjonen, men jeg må presisere at dette er en intensjonsavtale, som vi kan tre ut av på kort varsel om vi ønsker det. Det er ikke en avtale om konkret samarbeid, sier Norheim-Martinsen.

Han sier at ledelsen ikke har for vane å sende hver enkelt intensjonsavtale ut på høring blant ansatte, men at han registrerer at noen ansatte er bekymret.

— Det tar vi med oss videre når vi skal utvikle samarbeidet. Og da oppfordrer vi ansatte som har konkrete bekymringer om å ta det opp, sier han.

Viserektoren påpeker at OsloMets uavhengighet skal sørges for, og at intensjonsavtalen åpner dører for universitetet.

— OsloMet skal være et arbeidslivsnært universitet som skal samarbeide med private aktører. Det er dessuten en villet politikk fra regjeringen, sier Norheim-Martinsen.

Powered by Labrador CMS