Studenter og uH-ansatte innrulleres

Ansatte og studenter skal innrulleres som reservepersonell

Myndighetene ber universiteter og høgskoler utarbeide fullstendige navnelister over ansatte og studenter som kan innrulleres som reservepersonell i helsevesenet. Fristen er onsdag denne uka.

Medisinstudentene Lionel Gerieka (tv), Thomas Eide og Iselin Kulild er inne i teltet ved legevakten i Bergen. De tar halsprøver av folk for se om de er smittet med korona.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken vil bli oppdatert.)

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ber alle landets universiteter og høgskoler om å utarbeide beredskapslister på ansatte og studenter som kan innrulleres som reservepersonell i helsevesenet under koronaepidemien.

Dette kommer fram i et brev som Kunnskapsdepartementet sendte institusjonene sist fredag. Brevet kommer som en oppfølger av møtet statsråd Henrik Asheim hadde med alle rektorene torsdag, der det kom fram en rekke ulike spørsmål fra rektorene.

Det sju sider lange brevet tar også opp andre spørsmål, både om eksamen, leveringsfrister, utenlandsstudenter og krav til læringsmiljø og tilrettelegging for studenter med spesielle behov under koronaepidemien.

Fristen til å levere navnelistene er satt til onsdag 18.mars.

Oversikten vil inkludere sisteårsstudenter innen helsefag og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse. Listen skal sorteres etter utdanningsnivå.

Både helsefagstudenter og ansatte med helsefaglig utdanning kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven, og er følgelig en del av beredskapen, heter det i brevet.

Gunnar Bovim stiller seg til disposisjon for helsevesenet med det han har kompetanse på.

Flere topper stiller seg til disposisjon

Gunnar Bovim, som opprinnelig er medisinutdannet, har jobbet i flere år som øverste leder i Helse Midt-Norge, vært rektor ved NTNU og nå er han også styreleder ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier at han selvfølgelig stiller seg til disposisjon.

Han har i dag, mandag, sin siste dag i karantene etter en reise til England.

— Jeg tenker det er viktig nå at alle bidrar med det de har kompetanse på. Jeg bør nok ikke sette sprøyter, men hvis alle vi andre gjør noe av de andre tingene som trengs i forbindelse med epidemien, så kan de som virkelig kan ta seg av og behandle pasienter få konsentrere seg om det, sier han til Khrono.

Under SARS-epidemien var Bovim leder i Helse Midt-Norge og jobbet da med en beredskapsplan for å mobilisere studenter, men den ble aldri satt ut i live før det hele var over.

Bovim viser til at de fleste studentene nok har reist hjem fra studiestedene sine nå.

— Men alle disse studentene er jo et sted og kan bidra der de er, sier han.

Oslo universitetssykehus har over 1000 av sine 26.000 i karantene.

— Heldigvis er det ennå få pasienter som er innlagt på grunn av COVID-19 og koronasmitte , men det er bra med en solid beredskap, sier OUS-styreleder Bovim.

UiT-rektor i karantene etter Oslo-tur

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, er i karantene i Tromsø fram til 26.mars og hun vil vurdere situasjonen da, skriver hun i melding til Khrono mandag.

— Jeg var i Oslo i forrige uke og kommunen pålegger meg 14 dagers karantene, legger Husebekk til.

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, er utdannet sykepleier.

— Vil du stå på listen over de innrullerte?

— Tatt i betraktning at min sykepleierutdanning er fra 1977 med lite klinisk praksis i etterkant og min alder over 65, så er nok ikke jeg øverst på listen. Hvem det kan bli behov for på hvilke måter avhengig av utviklingen gjenstår å se, skriver hun i melding til Khrono.

Positive dekaner

Terje Grøndahl er dekan på avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold.

Han forteller at høgskolen nå vurderer om ledere skal stå på lista.

— Jeg er utdannet vernepleier og har relevant bakgrunn, men har ikke arbeidet klinisk på lang tid. Vi stiller oss positive og ser på dette som en del av en nasjonal dugnad, forteller Grøndahl i en sms til Khrono.

Tidligere har rektor på Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, poengtert at han er medsinsk-faglig kompetanse og regner med å skulle bidra.

Anders Johan Wickstrøm Andersen er dekan på Fakultet for helsefag på Universitetet i Agder (UiA). Andersen er utdannet sykepleier og har sin spesialkompetanse innen psykisk helse.

— Min spisskompetanse er ikke innenfor det departementet etterspør nå, men her på UiA har vi mye kompetanse innen de områdene som departementet nå etterspør, sier Andersen til Khrono.

Selv sitter han i kriseledelsen til UiA og holder seg foreløpig til den funksjonen.

— Vi sitter nettopp og jobber med å lage oversikt til departementet slik de har etterspurt, legger Andersen til.

Må avklares med tanke på andre oppgaver

Heidi Kapstad, helsedekan USN

Heidi Kapstad er dekan på Fakultet for helse- sosialvitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Kapstad skriver i en sms til khrono at hennes navn vil stå på lista.

— Jeg er offentlig godkjent sykepleier. Befordring er lovpålagt men situasjonen må selvsagt avklares med min leder / rektor om hvordan dette skal håndteres. Vi har ansvar for studieprogresjonen til alle våre studenter, legger Kapstad til.

Hun understreker også at mobiliseringen av både studenter og ansatte er et viktig strategisk grep sett i lys av Norge sin situasjon.

Gro Jamtvedt er dekan på fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Hun forteller i en sms at hennes navn vil stå på den listen OsloMet leverer fra seg.

— Blir det aktuelt å stille må jeg sammen med ledelsen her på OsloMet vurdere totalsituasjonen. Jeg leder et stort fakultet og beredskapsgruppa vår og har selvsagt viktige oppgaver også der. Men folks liv og helse skal ivaretas og vi må stille opp der vi trengs mest, skriver Jamtvedt.

Også på listene

Anita Lyssand er prodekan ved Fakultet for Helsefag på Vid vitenskaplige høgskole skriver i en epost til Khrono at ved Vid Bergen sitt helsefakultet vil alle aktuelle navn stå på beredskapslisten som vi sender inn.

— Dette innbefatter meg som er utdannet anestesisykepleier, skriver Lyssand.

Heidi Haavardsen er dekan på Avdeling for Helse og sosialfag ved Høgskolen i Molde.

— Navnet mitt skal stå på listen siden jeg er offentlig godkjent sykepleier, skriver Haavardsen i en sms til Khrono. Hun legger til at hun skal avklare med sin leder, det vil si rektor, om hvordan dette skal håndteres.

— Jeg har også har ansvar for studieprogresjon og studieforløp til studentene våre - kontaktperson opp mot helsemyndighetene og pt. med i beredskapsgruppe ved HiMolde - i denne utfordrende pandemi situasjonen vi står overfor nå, understreker Haavardsen.

Samarbeider med helseforetakene

For studentene som blir tilkalt og arbeider som reservepersonell i helsetjenestene, ber departementet om at utdanningsinstitusjonene går i dialog med den aktuelle arbeidsgiveren for å vurdere om disse studentene kan motta veiledning slik at arbeidet kan innpasses som praksis i utdanningen.

Departementet foreslår også at veiledningen i stor grad kan bli gjennomført av ansatte ved universiteter og høgskoler for å avlaste helestjenestene.

Registrering av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet presiserer i sitt brev til institusjonene at de har kontakt med Datatilsynet som opplyser at personvernregelverket tar høyde for myndighetenes registrering og bruk av personopplysninger i tider med smittsomme og alvorlige grenseoverskridende sykdommer.

I notatet heter det videre at regelverket har egne unntak for behandling av personopplysninger som er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn.

— Vi har særlovgivning som regulerer disse tilfellene i helselovgivningen og smittevernlovgivningen i Norge, skriver departementet.

Endringslogg:

16. mars, kl. 12.17: Lagt til svar fra helsedekan på USN.

16. mars, kl. 12.52: Oppdatert med svar fra helsedekan på OsloMet.

16.mars, kl 13.39: Oppdatert med svar fra rektor Berit Rokne, HVL

17. mars kl 00.15: Oppdatert med svar fra helsedekan ved Høgskolen i Molde og Vid.

Powered by Labrador CMS