streik

Ansatte ved UiO og OsloMet kan bli tatt ut i streik først

Partene har frist til midnatt torsdag 23. mai for å bli enige hos Riksmekleren. Skjer ikke det, blir det streik fra og med den påfølgende dagen.

LO Stat informerer om at ansatte ved Universitetet i Oslo og OsloMet kan bli tatt ut i streik fra og med fredag 24. mai.

Torsdag leverer LO Stat navnelistene over ansatte som vil tas ut i første runde av en eventuell streik i staten.

Det skriver Norsk Tjenestemannslag (NTL) i en pressemelding.

Totalt er det snakk om 1097 ansatte i Oslo, blant annet ved Universitetet i Oslo og OsloMet. 1067 av de som tas ut er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten.

Tidligere er det varslet at også ansatte ved NTNU, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet kan bli tatt ut i streik, men i første omgang ser det ut til at det er de to hovedstedsuniversitetene som rammes.

Hovedsammenslutningene, som innbefatter LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, varslet forrige uke staten om at over 13.000 av deres medlemmer kan bli tatt ut i streik hvis meklingen i lønnsoppgjøret ikke fører fram.

Forhandlingene strandet første uka i mai.

Eksamensperiode

En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket, står det i pressemeldingen fra NTL.

Leder ved NTL ved Universitetet i Oslo, Natalia Zubillaga, uttaler at NTL forventer at staten ar ansvar for at alle sine ansatte skal ha et rettferdig lønnssystem.

— Hvis staten prøver å tvinge på oss en avtale som svekker muligheten for generelle lønnstillegg til alle i staten, er medlemmene våre klare til å ta kampen. Vi trenger å ivareta alle med lang utdanning, ikke bare noen få, sier Zubillaga.

På fagområdene som er omfattet av det første streikeuttaket, vil vitenskapelige ansatte, ingeniører, renholdere og administrasjon bli tatt ut i streik.

Meklingen har frist ved midnatt 23. mai. Hvis meklingen ikke fører fram, vil en eventuell streik begynne 24. mai klokken 6.

Parat: — Frykter lønnsgap

Også YS Stat har torsdag gått ut og varslet hvem som kan bli rammet hvis meklingen i statsoppgjøret ikke fører fram.

Her er det i første omgang snakk om 320 medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik. Virksomheter som departementer, direktorater og Oslo Met vil bli rammet, skriver Parat i en pressemelding.

Leder i YS Stat, Jens B. Jahren, uttaler at det er viktig å få på plass en felles avtale for alle ansatte i staten.

— Dette vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet mellom gruppene på de forskjellige avtalene vil øke. Vi tror en felles avtale er best for utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår over tid, sier Jahren.

Det er i dag to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio.

Akademikerne har tidligere varslet plassoppsigelse for rundt 3500 medlemmer i åtte departementer. Kunnskapsdepartementet er ikke blant disse. Overfor Khrono informerer forbundet at de i første omgang vil ta ut litt over 1200 ansatte, som alle er lokalisert i Oslo. Ingen utdanningsinstitusjoner er blant disse.

Unio Stat, som blant annet Forskerforbundet ligger under, har tidligere varslet at de vil ta ut rundt 3500 i staten, men uten å spesifisere nærmere.

Powered by Labrador CMS