Debatt

Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet ønsker fortsatt valgt rektor

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre 3500 medlemmer. Resultatet viser at 80% av de ansatte ønsker at UiT fortsatt skal ha valgt rektor, skriver fire hovudtillitsvalgte.

De fire største fagforeningene ved UiT har kartlagt hva deres medlemmer mener om valgt eller ansatt rektor. 80% ønsker seg fortsatt valgt rektor, etter at Anne Husebekks åremålsperiode er over neste år.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Neste år er UiT-rektor Anne Husebekk sin siste åremålsperiode over. UiT har to muligheter når det gjelder å rekruttere ny rektor - enten ved å lyse ut stillingen og la styret ansette rektor, eller la ansatte og studenter velge sin øverste leder slik det gjøres i dag.

UiT-styret skal i juni ta stilling til om ansatte og studenter fremdeles skal velge rektor, eller om vedkommende skal ansettes. En ansatt rektor vil ikke være medlem av styret og Kunnskapsdepartementet oppnevner da ekstern styreleder. Universitetene i Oslo og Bergen praktiserer ordningen med valgt rektor.

Samme spørsmål var oppe til diskusjon ved UiT høsten 2016. Den gang var det en bred og åpen prosess blant enhetene, fagforeningene, ansatte og studenter gjennom høringer, spørreundersøkelse og åpne debattmøter. Resultatet var at et stort flertall ønsket fortsatt valgt ledelse, og styrets behandling av saken endte også med flertall for valgt rektor.

UiT-styret har også denne gang ønsket en bred og åpen prosess. Dette ivaretas a) ved en høringsprosess der enheter og organisasjoner gir uttrykk for sitt syn, og b) gjennom et halvannet times langt digitalt debattmøte.

Fagforeningene mener det er et demokratisk problem at denne omkampen tas nå, i en tid der det er vanskelig å delta i debatten

De fire hovudtillitsvalgte

Fagforeningene ved UiT mener at dette ikke gir en tilstrekkelig bred og åpen prosess om dette viktige spørsmålet. Ansatte og studenter flest vil ikke kunne engasjere seg nå som de fleste sitter på hjemmekontor og alt skal gjennomføres digitalt. Debattmøtet 14. mai gjennomføres via Zoom, som har en begrensing på 500 deltagere. Det innebærer at de aller fleste av UiTs 20 000 ansatte og studenter ikke kan være med. UiT har også over 100 renholdere som ikke kan delta. De er på jobb og har ikke egne kontorer.

Fagforeningene mener det er et demokratisk problem at ansatte ikke får sagt sin mening. Vi har derfor på eget initiativ gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer i uke 19. Resultatene viser at over 80 % ønsker fortsatt å velge sin egen rektor. 15 % er for ansatt rektor og 5 % vet ikke. Dette er et klart signal om at universitetssamfunnet ikke ønsker å endre på en velfungerende ordning.

Det er dessuten uklart for hvorfor spørsmålet skal behandles på nytt nå, bare 3,5 år siden UiT fikk en avklaring. Det har ikke skjedd noe som skulle tilsi at det er behov for denne debatten nå. Fagforeningene mener det er et demokratisk problem at denne omkampen tas nå, i en tid der det er vanskelig å delta i debatten. Vi ber universitetsstyret om å lytte til universitetssamfunnet som både i 2016 og i 2020 sier klart og tydelig fra om at rektor fortsatt skal velges.

Powered by Labrador CMS