Styret ved OsloMet har et langt sakskart for årets siste styremøte, fredag 14. desember. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nye prorektorer og 2,5 mrd på dagsorden

Styremøte. Nye prorektorer, bekymringsfull lav professorandel og utvidet Khrono-eierskap står på dagsorden på styremøtet ved OsloMet fredag. Og så fordeling av 2,5 milliarder da. Følg møtet her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg styremøtet direkte nederst i saken)

OsloMet-styret skal, ifølge sakslisten, ansette både prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling på styremøtet fredag.

Fakta

Dagorden for møtet:

Vedtakssaker

 • 54-2018 Ansettelse i stilling som prorektor for utdanning
 • 55-2018 Ansettelse i stilling som prorektor for forskning og utvikling
 • 56-2018 Evaluering av SVA S-sak
 • 57-2018 Khrono som nasjonal nettavis for UH-sektoren
 • 58-2018 Langtidsplan og -budsjett 2019-2021
 • 59/2018 Organisering av internrevisjon
 • 60-2018 Etablering av ph.d.-studium i ingeniørvitenskap (180 studiepoeng)
 • 61-2018 OsloMets innspill til storstingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
 • 62-2018 Plan for økt aktivitet i OsloMets faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
 • 63-2018 Endringer i forskrift om opptak til studier ved OsloMet
 • 64-2018 Etablering av styringssystem for drift av internklinikker ved fakultet HV
 • 65-2018 Etablering av fellesgradsstudium – 5-årig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk (300 studiepoeng)
 • 66-2018 Utvidet sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
 • 67-2018 OsloMets eierskap i aksjeselskaper

Diskusjonssaker

 • 68-2018 Rekruttering ved Oslomet
 • 69-2018 Styreseminar i februar 2019

Meldingssaker

 • 70- 2018 Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 25.10.18 b) Møtebok fra IDF-møte 06.12.2018 (deles ut i møtet) og referat fra møte 18.10.2018 og c) Rektors orienteringer

Begge nåværende prorektorer, Nina Waaler og Morten Irgens, har søkt om fire nye år sammen med rektor Curt Rice, som ble ansatt for en ny periode med 9 mot 2 stemmer på styremøtet i oktober.

Innstillingene er unntatt offentlighet, men etter det Khrono erfarer er Nina Waaler innstilt som prorektor for utdanning.

Khrono er ikke kjent med hvem som er innstilt som prorektor for forskning.

Styret skal dessuten, ikke minst, vedta langtidsplan og budsjett for 2019-2021, der bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet på 2,45 milliarder kroner skal fordeles på fakultetene og de andre enhetene ved universitetet.

Lav professorandel

En av de mindre summene , i denne sammenheng, er 15 millioner som settes av til å rekruttere 15 nye professorer i 2019.

En risikovurdering, som er gjort i forbindelse med langtidsplanen, viser at lav professorandel og høy gjennomsnittsalder på det akademiske personalet er de mest kritiske risikofaktorene for at OsloMet skal nå målet om å komme opp på nivå med sammenlignbare universiteter.

Ifølge et notat om rekruttering av vitenskapelig ansatte ved OsloMet, som styret skal diskutere fredag, ligger OsloMet dårlig an når det gjelder antall professorer som andel av totalt antall ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Tilsattrepresentantene Tatjana Radanovic Felberg og Bjørn Smestad under styremøte.

Saken har skapt debatt i Khrono, og et innlegg fra styremedlem Bjørn Smestad har fått mange kommentarer.

Khrono-avtale i styret

OsloMet-styret skal også ta stillingen til avtalen som er framforhandlet med flere andre universiteter og høgskoler om eierskap i Khrono.

Forslaget til vedtak er at styret godtar planene om å videreutvikle Khrono som en nasjonal nettavis for «universitets-og høgskolesektoren og randsonene til denne », som det heter, og ber rektor om å forhandle ferdig avtalen basert på avtaleutkastet som foreligger.

I så fall åpner styret for at Khrono får flere nye eiere, blant dem Universitetet i Bergen, selv om OsloMet fortsatt vil stå som formell eier av Khrono ut avtaleperioden på tre år. Før utløpet av avtaleperioden ber styret om å få få seg forelagt en modell for framtidig eierskap i Khrono.

Evaluering av forskningssenter

Tidligere direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, har evaluert Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og styret skal ta stilling til anbefalingene han kommer med i rapporten.

Arvid Hallén har ledet utvalget som har evaluert Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Rapporten fra Hallén-utvalget har vært på høring på OsloMet.

Rektor Curt Rice følger en del av anbefalingene fra utvalget, men innstiller ikke på å gjøre om SVA-styret til et faglig råd, slik utvalget anbefalte. I stedet skal SVA-styrets rolle tydeliggjøres og sammensetningen endres og SVAs leder skal få en sterkere formell posisjon i OsloMet, går det fram av sakspapirene.

Interrevisjonen ut av huset

En annen sak på dagsorden er outsourcing av internrevisjonen ved OsloMet. I dag er internrevisjonen organisert med en ansatt leder som kan hente inn ekstra kapasitet og kompetanse utenfra, nå gjennom universitetets rammeavtale med konsulentselskapet PwC.

Anbefalingen fra rektor Curt Rice er at internrevisjonen outsources når rammeavtalen med PwC utløper i april 2019. Det skal skje til en av fire tilbydere som Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI) har inngått avtale med. Disse fire er selskapene EY, KPMG, PwC og Trancendent Group, og ifølge innstillingen er det mest hensiktsmessige at OsloMet velger en av disse fire, etter en konkurranse dem imellom.

Flere andre universiteter har outsourcet internrevisjonen. Ifølge sakspapirene til OsloMet-styret har full outsourcing blitt valgt av NTNU, NMBU, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet, mens Universitetet i Sørøst-Norge er på vei over på en slik modell.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS