finansiering

Ap avviser kompromiss-forslag fra H og KrF

Dagen før forslaget om arbeidslivsrelevans i finansieringssystemet skal opp i utdannings- og forskningskomiteen, prøvde Høyre og KrF å få Ap med på et kompromiss. De fikk blankt nei.

Med all sannsynlighet vil disse tre få gjennomslag for forslaget sitt om nytt finansieringssystem for høyere utdanning, når saken behandles i utdannings- og forskningskomiteen tirsdag. Fv. Torstein Tvedt Solberg (Ap), Roy Steffensen (Frp), og Marit Arnstad (Sp).

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag 9. juni skal Stortingets utdannings- og forskningskomité bestemme om det mye omtalte forslaget til Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal innstilles eller ikke.

I et nytt finansieringssystem har de tre opposisjonspartiene blitt enige om at disse tre faktorene eller insentivene skal med:

• Relevant arbeid etter endt studie

• Ulike opplegg for videreutdanning

• Opprettelse av mindre og fleksible emner og moduler som arbeidslivet etterspør og som kan tas i kombinasjon med jobb.

Med all sannsynlighet vil utdannings- og forskningskomiteen innstille på at dette blir gjeldende politikk, siden Frp, Ap og Sp sammen har flertall.

Samtidig varslet Høyre og KrF mandag at de vil komme med et alternativt kompromissforslag.

— Bedre forslag

Forslaget lyder som følger:

Stortinget ber regjeringen etter en helhetlig gjennomgang av styringssystemet i forbindelse med stortingsmeldingen om styringspolitikk for statlige universiteter og høgskoler, foreslå hvordan styringen og finansieringen av sektoren kan bidra til å oppnå mål om:

  • Bedre arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
  • Bedre tilbud av videreutdanning som arbeidslivet etterspør
  • flere fleksible studietilbud som kan tas i kombinasjon med jobb

Med et slikt forslag vil arbeidslivsrelevans falle bort som en egen faktor, men intensjonen vil fortsatt være tilstede.

— Forskjellen er at man ikke forhåndskonkluderer på tre faktorer, som må være en del av finansieringssystemet, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

— Jeg mener dette er et bedre forslag, sier Høyrepolitiker og medlem av utdannings- og forskningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde til Khrono.

— Det understreker at utdanninger skal være arbeidslivsrelevante, at man ønsker å ha flere etter- og videreutdanningprogrammer og at man skal kunne komme tilbake til høyere utdanning flere ganger i yrkeslivet. Det er kjernen i kompetansereformen, som Høyre har gått i bresjen for. Forskjellen er at man ikke forhåndskonkluderer på tre faktorer, som må være en del av finansieringssystemet, sier hun.

Olsen positiv til forslaget

Leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, synes forslaget fra Høyre og KrF er godt.

Dette forslaget vektlegger også arbeidslivsrelevans, men det er ingen snever definisjon. Det er mer opp til institusjonene selv å bidra inn i det arbeidet med hva som er relevant for arbeidslivet og utdanningene, og vil tjene både samfunnet, utdanningene og institusjonene, sier han til Khrono.

— Det viktige med dette forslaget er at det ikke er én snever, instrumentell parameter som blir lagt på toppen av finansieringssystemet, slik Roy Steffensen tar til orde for i Khrono, og som man heller ikke har utredet konsekvensene av. En slik gjennomgang som forslaget skisserer, vil sikre en fornuftig helhet, sier han.

Blankt avslag fra Ap

Fra Arbeiderpartiet møtes imidlertid forslaget med blankt avslag dagen før behandling i utdannings- og forskningskomiteen.

— Det er et grundig arbeid som ligger bak vårt forslag, sier Aps Torstein Tvedt Solberg.

— Forslaget fra regjeringen er vagt, utydelig og ambisjonsløst. Det understreker behovet for det forslaget vi har lagt fram, sier Torstein Tvedt Solberg, som sitter i utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet.

Han mener forslaget fra Høyre og KrF bare er egnet til å sende intensjonen om sterkere arbeidslivsrelevans i skuffen.

— Det er et grundig arbeid som ligger bak vårt forslag, sier han.

— Betyr dette at Arbeiderpartiet står ved kravet om en direkte kobling mellom arbeidslivsrelevans og finansiering?

— Det som er vår intensjon er å i enda større grad enn i dag ansvarliggjøre universiteter og høgskoler om arbeidslivsrelevans. Vi har med en regjering å gjøre som ikke ønsker denne gjennomgangen i det hele tatt.

Solberg understreker at de endelige modellene og finansieringssystemet ikke er spikret, og at det nettopp er hvordan koblingen mellom relevans og finansiering skal ta form, som nå må meisles ut.

— Det er en debatt jeg er fram til, sier Solberg.

— Nå kommer sannheten fram

Det klare avslaget fra Arbeiderpartiet skuffer Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

— Det er tydelig at Arbeiderpartiet nå at har prøvd å ri flere hester på en gang, men landet på at de fortsatt ønsket å gi Frp gjennomslag. Det er jo en ærlig sak, sier hun.

Tybring-Gjedde mener Høyre og Krf sitt forslag er helt i tråd med det Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har sagt at er Aps intensjon, og hun mener derfor det burde vært uproblematisk for Ap å støtte deres forslag.

— Men nå kommer sannheten fram. Ap gir et stort gjennomslag til Frp som det er vanskelig å snu på. Jeg skulle ønske de bare kunne si dette rett fram. Jeg syns det har kommet mange gode innspill i debatten som har gått i sektoren den siste tiden, og det er mye man kan ta med seg videre. Nettopp derfor er det uheldig at Ap har låst seg fast til Frp. Noen tror dette kun vil ramme humaniora, men det vil ramme nesten alle grunnutdanninger — de som ikke er profesjonsutdanninger, inkludert de fagene som er mer sårbare for nedgangskonjunkturer, sier hun.

Powered by Labrador CMS